Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemul Bancar al Republicii Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemul Bancar al Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MODALITĂŢILE DE PLATĂ INTERNAŢIONALE 5
1.1. Tratări terminologice privind modalităţile de plată internaţionale 5
1.2. Structura modalităţilor de plată 5
2. TEHNICI ŞI INSTRUMENTE DE ANALIZĂ A MODALITĂŢILOR DE
PLATĂ INTERNAŢIONALĂ 7
2.1. Tehnici de plată internaţională 7
2.2. Analiza modalităţilor de plată internaţionlă 7
3. IMPORTANŢA MODALITĂŢILOR DE PLATĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL 11
CONCLUZII 12
BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Caracteristica generală a modalităţilor de plată utilizate în sistemul bancar al Republicii Moldova are o importanţă majoră în comerţul internaţional, care, implică fluxuri masive de mărfuri, servicii şi de bani, fapt ce justifică importanta unei bune comunicări între parteneri şi necesitatea acurateţei semnalului transmis. Pe cît de important este ca marfurile livrate să fie în calitatea şi cantitatea dorită la momentul dorit, pe atît de imortant este ca fluxul echivalent de plată a acestor mărfuri să corespundă cu calitatea şi la momentul dorit de ambele părţi implicate în comerţ.

Scopul cercetării constă în analiza modalităţilor de plată internaţionale. Este efectuată analiza concurenţei dintre avantajele fiecărei modalităţi.

Sarcinele referatului constau în investigaţiile efectuate referitor la caracteristica generală a modalităţilor de plată în sistemului bancar al Republicii Moldova. Sarcinele referatului permite elaborarea unor recomandări, a unor măsuri referitoare la evitarea unor riscuri economice sau valutare.

Obiectul cercetarii cuprinde cele mai importante modalităţi de plată în comerţul internaţional (acreditivul, incasso-ul şi ordinul de plată documentar).

Subiectul cercetarii reprezintă aspectele fiecărei modalităţi de plată , concept, reguli uniforme, contribuţia fiecăreia la reducerea riscului valutar, coordonata principală fiind riscul valutar şi efectele acestuia asupra activităţii firmei.

Metodologia de cercetare aplicată în lucrare are la bază utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare, cum sunt: analiza economică, metoda grafică, metoda sintezei si metoda comparaţiei.

Baza informaţională a cercetării o constituie publicaţiile, lucrările ştiinţifice şi de informare şi datele statistice furnizate de Banca Naţională a Moldovei şi Biroul Naţional de Statistică , precum şi alte publicaţii de ordin juridic şi statistic ce ţin de subiectul de cercetare.

Structura referatului a fost condiţionată de scopul şi sarcinile investigate. Lucrarea cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie şi anexe.

În Introducere este specificată actualitatea temei,este expus scopul cercetării şi sunt determinate sarcinile referatului.

În Capitolul I, care se intitulează “Noţiuni generale privind modalităţile de plată internaţionale”, am redat subiectul abordat din punct de vedere teoretic.

În Capitolul II, denumit „Tehnici şi instrumente de analiză a modalităţilor de plată internaţională”, am analizat tipurile de plăţi internaţionale şi mecanismul derulării lor.

În Capitolul III , care apare sub denumirea “ Importanţa modalităţilor de plată internaţionale în comerţul internaţional ” am făcut concluziile personale cu privire la necesitatea şi importanţa utilizării modalităţilor de plată internaţională.

În compartimentul Concluzii am propus cîteva măsuri care ar putea fi întreprinse pentru a diminua riscurile aferente modalităţilor de plată internaţională şi eficientizarea acestora.

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND MODALITĂŢILE DE PLATĂ INTERNAŢIONALĂ

1.1.TRATĂRI TERMINOLOGICE PRIVIND MODALITĂŢILE DE PLATĂ INTERNAŢIONALĂ

Modalităţile de plată internaţionale reprezintă tehnicile de decontare şi de plată ce decurg din relaţiile economice internaţionale şi pe care experienţa bancară le-a generalizat în relaţiile de plăţi cu străinătatea.

Modalităţile de plată internaţionale presupun:

- existenţa conturilor bancare ale partenerilor de afaceri;

- mişcarea banilor între aceste conturi se realizează pe canal bancar prin una din tehnicile de transfer internaţional al fondurilor.

Decizia agentului economic pentru o plată se referă la:

- modalitatea de plată internaţională pentru care optează;

- modul în care vor fi transferate fondurile;

- cine suportă comisioanele bancare.

1.2. STRUCTURA MODALITĂŢILOR DE PLATĂ

Din punct de vedere a sistemului financiar-bancar, derularea plăţilor internaţionale constituie componenta cea mai cunoscută şi în acelaşi timp necunoscută, cea mai sensibila şi rigidă.

Utilizarea modalităţilor de plată în ansamblul sistemului financiar actual constituie o stimulare pentru dezvoltarea relaţiilor unei firme cu mediul exterior. Însă în acelaşi timp, plăţile nu pot fi lipsite de riscurile de neplată, de neexecutare sau de o executare defectuoasă a obligaţiunilor asumate prin contract. Un moment important în desfăsurarea schimburilor internaţionale îl constituie încasarea contravalorii mărfurilor ce au fost exportate sau a serviciilor ce au fost prestate.

Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează într-o modalitate de plată sau de decontare stipulat expres în contractul comercial internaţional. Principalele modalităţi de plată utilizate pe plan internaţional sunt:

a) acreditivul documentar

b) incasso-ul documentar

c) ordinul de plată

d) scrisoarea de garanţie bancară.

În esenţa lor, modalităţile de plată sunt ansamblul de tehnici comerciale care facilitează decontarea tranzacţiilor economice internaţionale. Dacă în cazul plăţilor interne, mecanismul este relativ simplu, contravaloarea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate fiind virată din contul debitorului în cel al creditorului, în cazul plăţilor internaţionale, mecanismele folosite sunt mult mai complexe, datorită faptului că una din părţi este străină, plata este efectuată în valută şi regulile şi uzanţele sunt diferite. Modalităţile de plată trebuie să ţină seama de aceşti factori, să fie în concordanţă cu uzanţele comerţului internaţional, urmînd totodată, satisfacerea exigenţelor părţilor, îndeosebi, în privinţa unor garanţii corespunzătoare.

Pe parcursul anilor, tehnicile de plată s-au diversificat, îmbogăţind conţinutul mecanismelor utilizate în transmiterea contravalorii mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor prestate în raporturile de comerţ internaţional.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemul Bancar al Republicii Moldova.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”