Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemului Bancar al Republicii Moldova

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemului Bancar al Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 3
I. TEHNICI SI INSTRUMENTE DE ANALIZA A MODALITATILOR DE PLATA INTERNATIONALE 4
1.1. Structura modalitatilor de plată 4
1.2. Acreditivul documentar – concept si reguli uniforme 5
1.3. Incasso-ul documentar ca modalitate de plata 6
1.4.Ordinul de plata – modalitate de decontare internationala 8
INCHEIERE 10
BIBLIOGRAFIE 11

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a modalitatilor de plata utilizate in sistemului bancar al Republicii Moldova reprezinta o importanţa majora in comertul international, care, implica fluxuri masive de marfuri si de bani, fapt ce justifica importanta unei bune comunicari intre parteneri si necesitatea acuratetei semnalului transmis. Pe cat de important este ca marfurile livrate sa fie in calitatea si cantitatea dorita la momentul dorit, pe atat de imortant este ca fluxul echivalent de plata a acestor marfuri,sa intervina cu calitatea si la momentul dorit de ambele parti.

Scopul cercetarii consta in analiza modalitatilor de plata. Este efectuata analiza concurentei dintre avantajele fiecarei modalitati

Sarcinele referatului reprezinta investigatiile efectuate referitor la caracteristica generala a modalitatilor de plata in sistemului bancar al Republicii Moldova Sarcinele referatului permite elaborarea unor recomandari, a unor masuri referitoare la evitarea unor riscuri economice sau valutare

Obiectul cercetarii cuprinde cele mai importante modalitati de plata in comertul international(acreditivul, incasso-ul si ordinul de plata documentar).

Subiectul cercetarii reprezinta aspectele fiecare modalitati de plata , concept, reguli uniforme, contributia fiecareia la reducerea riscului valutar, coordonata principala fiind riscul valutar si efectele acestuia asupra activitatii firmei

Metodologia de cercetare aplicata in lucrare are la baza utilizarea metodelor stiintifice de cercetare, cum sunt: analiza economica, metoda grafica, metoda sintezei si metoda comparatiei.

Baza informationala a cercetarii o constituie publicatiile, lucrari stiintifice si de informare si datele statistice furnizate de Banca Nationala a Moldovei, precum si alte publicatii de ordin juridic si statistic ce tin de subiectul de cercetare.

Structura referatului. Referatul cuprinde un capitol cu titlul respectiv:

„ TEHNICI SI INSTRUMENTE DE ANALIZA A MODALITATILOR DE PLATA INTERNATIONALE”

Capitol I cuprinde 4 subcapitole cu titlurile respective:

1) Structura modalitatilor de plata.

2) Acreditivul documentar – concept si reguli uniforme.

3) Incasso-ul documentar ca modalitate de plata.

4) Ordinul de plata – modalitate de decontare internationala.

1. TEHNICI SI INSTRUMENTE DE ANALIZA A MODALITATILOR DE PLATĂ INTERNAŢIONALE

1.1. STRUCTURA MODALITATILOR DE PLATA

Complexul bancar, monetar şi cel financiar reprezintă “sistemul nervos” al unei economii naţionale şi reflectă starea sănătăţii sale. Din punct de vedere a sistemului financiar-bancar, derularea plăţilor internaţionale constituie componenta cea mai cunoscută şi în acelaşi timp necunoscută, cea mai sensibila şi rigidă.

Utilizarea modalităţilor de plată în ansamblul sistemului financiar actual constituie o stimulare pentru dezvoltarea relaţiilor unei firme cu mediul exterior. Însă în acelaşi timp, plăţile nu pot fi lipsite de riscurile de neplată, de neexecutare sau de o executare defectuoasă a obligaţiunilor asumate prin contract. Un moment important în desfăsurarea schimburilor internaţionale îl constituie încasarea contravalorii mărfurilor ce au fost exportate sau a serviciilor ce au fost prestate. Realizarea încasării sumelor astfel rezultate se efectuează într-o modalitate de plată sau de decontare stipulat expres în contractul comercial internaţional. Principalele modalităţi de plată utilizate pe plan sunt:

a)acreditivul documentar,

b) incasso-ul documentar,

c) ordinul de plata. Sursa:[5 p. 171]

În esenţa lor, modalităţile de plată sunt ansamblul de tehnici comerciale care facilitează decontarea tranzacţiilor economice internaţionale. Dacă în cazul plăţilor interne, mecanismul este relativ simplu, contravaloarea mărfurilor livrate, a lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate fiind virată din contul debitorului în cel al creditorului, în cazul plăţilor internaţionale, mecanismele folosite sunt mult mai complexe, datorită faptului că una din părţi este străină, plata este efectuată în valută şi regulile şi uzanţele sunt diferite. Modalităţile de plată trebuie să ţină seama de aceşti factori, să fie în concordanţă cu uzanţele comerţului internaţional, urmînd totodată, satisfacerea exigenţelor părţilor, îndeosebi, în privinţa unor garanţii corespunzătoare.

Pe parcursul anilor, tehnicile de plată s-au diversificat, îmbogăţind conţinutul mecanismelor utilizate în transmiterea contravalorii mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor prestate în raporturile de comerţ internaţional.

Cunoaşterea riguroasă a particularităţilor de derulare a modalităţilor de plată, cu avantajele şi dezavantajele ce le prezintă, permite evitarea aspectelor nedorite, creşterea operativităţii în încasarea sumelor, şi uneori sursa de cîstig valutar pentru orice ţară prin comisioanele bancare ce se pot încasa.

Spre deosebire de mijloacele de plata (numerar) si instrumentele de plati (cambia, biletul la ordin si cec), modalitatile de plata reprezinta un ansamblu de tehnici comerciale, bancare si de credit prin care cumparatorul plateste marfurile - prin sistemul bancar- pe baza unor documente comerciale sau financiare pe care i le trimite, vinzatorul. Din punct de vedere al tehnicilor derularii lor, modalitatile de plata sunt de trei categorii: acreditivul sau creditivul documentar, incasso-ul documentar si ordinul de plata. In ansamblul mecanismelor de plata acreditivul sau creditivul documentar detine ponderea principala in totalul platilor internationale (dupa unele aprecieri, aceasta pondere este de circa 60-70%, restul platilor derulindu-se prin incasso si ordinul de plata). Sursa:[4 p.235]

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracteristica Generala a Modalitatilor de Plata Utilizate in Sistemului Bancar al Republicii Moldova.doc

Alte informatii

A fost prezentat in cadrul facultatii finante si banci- Academia de studii Economice si Moldova