Caracteristici ale Sistemul Bancar din România

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2855
Mărime: 22.36KB (arhivat)
Publicat de: Eftimie Puiu
Cost: 7 puncte

Extras din referat

Economia de piață presupune existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor spre desfășurarea unor activități economice eficiente. Băncile sunt instituții financiare care concentrează mijloacele de plată și acordă credite, facilitând soluționarea problemei pieței. Aceste instituții au apărut din timpurile cele mai vechi.

Într-o economie de piată, sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare a economiilor societății și de canalizare a acestora, printr-un proces obiectiv și imparțial de alocare a creditului, către cele mai eficiente investiții. În îndeplinirea acestei prime funcții, băncile, că verigi de bază ale sistemului, urmăresc modul în care debitorii utilizează resursele împrumutate. Băncile asigură și facilitează efectuarea plăților, oferă servicii de gestionare a riscului și reprezintă principalul canal de transmisie în implementarea politicii monetare. Băncile işi au originea in trecutul indepărtat. Primele dovezi ale desfăşurării unei activităţi bancare pe teritoriul României datează din anul 167 e.n. Este vorba despre un document ce reprezintă un contract privind înfiinţarea unei bănci. Ea putea acorda împrumuturi în numerar şi percepea dobandă. Desigur există o enormă diferenţă între operaţiunile limitate, efectuate de bancheri la începuturile activităţii bancare şi gama complexă de servicii care pot fi oferite de o bancă modernă.

Virgil Madgearu în ,,Cursul de economie politică” menţionează că în sec. XII, zarafii genovezi nu se ocupau numai cu schimbul monedelor ci primeau de la persoane particulare depozite de bani pentru păstrare şi acordau la rândul lor împrumuturi sub denumirea cambii monetare. În principate băncile iau naştere în a doua jumătate a sec. XIX. În 1857 ia fiinţă la Iaşi Banca Naţională a Moldovei, iar în 1866 la Bucureşti, Banca României. În 1880 a luat fiinţă Banca Naţională a României ca societate pe acţiuni cu capital iniţial de 30 milioane lei aur, din care circa 10 milioane erau ale statului.

În perioada interbelică au funcţionat în România numeroase bănci comerciale, printre care Banca Românească, Banca Comercială Română, Banca de Credit, Banca Maramureş unele bănci agricole, precum Banca Agricolă, Creditul funciar rural, bazele de credit şi altele.

În literatura economică se arată că există în ţări cu economie de piaţă 4 tipuri de bănci:

1) banca de emisiune cu rolul de a emite monedă şi de a asigura controlul asupra masei monetare, de a acorda credite altor bănci prin operaţii de resort şi de a controla întreaga politică monetară a statului (la noi Banca Naţională Romană);

2) banca de depuneri sau de depozit (acordă credite pe timp scurt care generează următoarele operaţii scontate, avansuri în cont curent sau deschideri de credit pe care titularul de cont îl poate utiliza, operaţii de bursă, viramente, credite de gaj);

3) bănci de afaceri acordă credite pe timp lung întreprinderilor şi contribuie la finanţarea unor proiecte de investiţii. Resursele lor constau în capital propriu şi nu folosesc depozitele care le-au fost incredinţate;

4) bănci specializate sau instituţii financiare specializate:

a) casa de credit agricol

b) credit financiar (credit ipotecar pe timp lung acordat particularilor şi colectivităţilor publice locale)

c) credit naţional acordat comerţului şi industriei pentru modernizare, pentru restructurare

d) bănci populare in ajutorul intreprinzătorilor mici şi mijlocii

e) bănci de comerţ exterior.

Există de asemenea bănci specializate cu competenţe internaţionale (BIRD; BERD; Banca Mondială, etc.). Literatura de specialitate arată 4 funcţii de bază ale activităţii bancare.

1) Gestiunea sistemului de plăţi;

2) Activitate de transfer;

3) Mutualizarea (divizarea) riscurilor;

4) Banca intervine pe diviziunea pieţei monetare exercitand o funcţie de arbitraj.

Preview document

Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 1
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 2
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 3
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 4
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 5
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 6
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 7
Caracteristici ale Sistemul Bancar din România - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Caracteristici ale Sistemul Bancar din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Caracteristici ale Sistemului Bancar din România

1. ISTORIA SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Primele dovezi ale desfasurarii unei activitati bancare pe teritoriul Romaniei au fost descoperite intre...

Evoluția Sistemului Bancar din România

Sistemul bancar românesc este un sistem viabil, un proces de restructurare şi asanare, fiind încheiat în linii genrale. Este deasemenea un ansamblu...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Sisteme Bancare Comparate

CAPITOLUL 1 CONFIGURAŢIA Sistemelor Bancare Contemporane În ultimii 20 de ani şi mai ales anii ’90, în Statele Unite şi în alte ţări dezvoltate se...

Riscuri și Perfomante Bancare

CURS 1 PERFORMANŢE ŞI RISCURI BANCARE 1. Introducere Etimologia cuvântului „performanţă”, provine din substantivizarea verbului din limba...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

Te-ar putea interesa și

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Aspecte caracteristice ale sistemului bancar românesc

INTRODUCERE De fiecare dată când facem comparaţii între preţurile practicate de două sau mai multe magazine la aceleaşi produse, când ne gândim că...

Impactul serviciilor e-banking asupra riscurilor bancare

Introducere În era informației precizia mesajului este elementul definitoriu al valorii lui pe lângă celelalte aspecte legate de momentul în care...

General și Particular în Aplicarea Marketingului Financiar Bancar

CAP.1 REFLEXIA IMAGINII UNEI BANCI DIN PUNCT DE VEDERE AL IMPACTULUI ASUPRA POPULATIEI 1.1.Importanta efectuarii unui studiu in randul populatiei...

Sistemul Bancar și Privatizarea Sistemului Bancar

INTRODUCERE Procesul de privatizare a fost unul îndelungat şi lent în ţările din Europa Centrală şi de Est şi implicit în România. Privatizarea a...

Internet Banking-ul în România - Prezent și Perspective

I. Generalitati I. 1. Trasaturi caracteristice activitatii bancare, o scurta prezentare a etapelor informatizarii sistemului bancar Pe fundalul...

Concluzii ale Mutațiilor Survenite în Sistemul Bancar Românesc

CAP. 1. Retrospectiva activitÎtilor bancare în România 1.1. Scurt istoric al activitÎtii bancare românesti Primele semnalari ale unei activitati...

Analiza Mediului de Marketing asupra CEC Bank

Introducere CEC Bank este cea mai veche instituţie bancară din România și una dintre cele mai cunoscute branduri românești, cu o vechime de peste...

Ai nevoie de altceva?