Caracterizarea Pietei Monetare si Rolul Bancii de Emisiune

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Caracterizarea Pietei Monetare si Rolul Bancii de Emisiune.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

I.Piata monetara si evolutia ei:
*Piata monetara in Romania
II. Piata monetara si pietele paralele
III.Rolul bancii de emisiune pe piata monetara
*Caracterizarea bancii de emisiune
* Interventia bancii de emisiune pe piata interbancara
IV.Tranzitia de la piata interbancara la piata monetara deschisa in Romania
Bibliografia

Extras din document

I. PIAŢA MONETARĂ EVOLUATIA EI

Piaţa monetară este o piaţă a capitalurilor pe termen scurt şi foarte scurt Existenţa acestei bănci este legată de faptul că unele bănci sunt beneficiare ale unui surplus de încasări , iar altele au de efectuat un surplus de plăţi

Piaţa monetară nu este o piaţă localizată , tranzacţiile acestei pieţe se încheie prin telefon , telex , fax Piaţa monetară se derulează în principal la băncile care crează monedă , de la care se pot procura disponibilităţile necesare pentru a face faţă fluxurilor de plăţi De aceea se poate spune că piaţa monetară este o piaţă a monedei centrale , adică a biletelor de bănci , a numerarului în general şi a disponibilităţilor în cont create la banca de emisiune Piaţa monetară este o piaţă de lichidităţi pe termen scurt pentru toate organismele de credit bancare Participanţii la această piaţă sunt bănci , case de economii , societăţi financiare , banca de emisiune , trezoreria statului , casele de titluri , etc. Unele dintre aceste organisme apar cu predilecţie excedentare creditoare , cum sunt de regulă casele de economii , casele de pensii , în timp ce altele , printre care băncile comerciale , instituţiile de credit specializate sunt predominant debitoare Piaţa monetară redefineşte funcţia de compensare a excedentului şi deficitului de lichidităţi Operaţia pe piaţa monetară cu termenul cel mai scurt este acordarea unui titlu de împrumut a unei sume de bani până la ora 12 a zilei următoare Termenele pentru care se acordă creditele s-au prelungit de la 24 de ore până la 18 luni , cum rezultă dintr-o practică mai veche italiană până la perioade cuprinse între o zi şi 7 ani sau chiar 10 ani , cum atestă practica şi literatura franceză mai recentă

Piaţa monetară a devenit în Franţa , după 1986 , o piaţă deschisă agenţilor nefinanciari care doresc fie să acorde credite , fie să se împrumute cu lichidităţi

Piaţa monetară este un mecanism important în sistemul monetar şi financiar al unei ţări Ea este locul intervenţiilor băncii de emisiune asupra lichidităţilor bancare

Piaţa monetară este în prezent în plină schimbare , transformare Până acum circa un sfert de secol ea a fost o piaţă specializată , cunoscută doar unor specialişti , iar noţiunea corespundea în fapt cu ceea ce reprezintă piaţa interbancară Pe această piaţă restrânsă băncile îşi regularizează zilnic excedentele şi deficitele de trezorerie Puteau interveni şi atunci instituţii financiare specializate cu excedentele lor de lichiditate Banca Franţei , ca bancă de emisiune , avea posibilitatea să intervină şi ea , dar o făcea foarte puţin , întrucât ea refinanţa băncile prin intermediul reescontului efectelor comerciale. Ea mai acorda avansuri pe efecte publice , efectua operaţiuni de open-market , dar de proporţii reduse şi la o rată mai ridicată decât taxa de scont.

Din 1967 alimentarea pieţei monetare a fost îmbunătăţită prin posibilitatea ce s-a creat societăţilor de asigurări , caselor de pensii de a plasa lichidităţile colectate de ele. Casele de economii , care până atunci plasau totalitatea fondurilor mobilizate pe temen lung , au trecut la utilizarea unei fracţiuni de 20 % din acestea pe piaţa monetară Refinanţarea pe calea reescontului a fost descurajată prin faptul că rata dobânzii la creditele acordate pe piaţa monetară a devenit mai mică decât taxa oficială a scontului , iar plafoanele de scont , care asigurau un automatism în refinanţarea băncilor la banca centrală , au fost suprimate

Sub influenţa inovaţiei financiare şi a conjucturii , proporţia datoriei publice creşte Noile instrumente financiare de genul SICAV pe termen scurt şi fondurile comune de plasament (FCP) captează lichidităţile populaţiei şi intreprinzătorilor Reforma din noiembrie 1986 a constat în “deschiderea” pieţei monetare pentru a permite accesul la operaţiunile ei şi a intreprinderilor şi trezoreriei publice Piaţa monetară a devenit , în aceastã concepţie , o piaţă a capitalurilor pe termen scurt şi pe termen mijlociu , unde toţi ofertanţii şi solicitanţii de capitaluri pot interveni

În noile condiţii , piaţa monetară poate fi privită , deci , în sens restrâns ca piaţă interbancară , o piaţă a monedei centrale şi , în sens larg , ca piaţă deschisă , o piaţă a capitalurilor pe termen scurt , care din raţiunea prezenţei intreprinderilor în circuit este simultan atât o piaţă a monedei centrale , cât şi a monedei bancare

Sensul principal al lărgirii participanţilor la piaţa monetară prin asigurarea accesului intreprinderilor , trezoreriei statului şi al instituţiilor financiare este promovarea concurenţei , activizarea participanţilor pentru găsirea de noi “produse financiare” , noi forme şi titluri de creanţă care să amplifice , să amelioreze resursele şi să ieftinească creditele.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracterizarea Pietei Monetare si Rolul Bancii de Emisiune.doc

Alte informatii

Facultatea: stiinte economice Specializarea: Finante si banci