Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4113
Mărime: 77.06KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Creditele corporate neperformante 2

1.1. Noțiuni introductive 2

1.2. Cauzele și consecințele creditelor neperformante 5

Capitolul 2. Modalități de recuperare a creditelor neperformante 8

Capitolul 3. Evoluția structurii creditelor neperformante în România 11

Concluzii 13

Bibliografie 14

Extras din document

Capitolul 1. Creditele corporate neperformante

1.1. Notiuni introductive

Prin definiție, un credit acordat unei persoane fizice sau persoane juridice prin este considerat a fi neperformant, atunci când debitorul se află în incapacitate de plată, iar plata principalului și a dobânzii este restantî mai mult de 90 de zile, parțile implicate nereușind să ajungă la o întelegere sau re-eșalonare a datoriilor.

De asemenea, creditele neperformante vor include şi acele credite care au un serviciu al datoriei mai mic de 90, în legislaţia naţională fiind recunoscute ca neperformante în momentul în care există indicii clare de nerambursare, de exemplu situaţia falimentului. În majoritatea ţărilor,inclusiv România, practica cea mai des întâlnită pentru determinarea împrumuturilor neperformante este criteriul celor 90 de zile.

>90 zile: 12 ţări – România, Serbia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Serbia, Macedonia, Ungaria, Polonia, Republica Cehă, Austria Ucraina, Letonia;

>60 zile: 2 ţări- Estonia, Lituania;

>30 zile: doar o singură ţară - Rusia >30 zile - persoane juridice

>60 zile - persoane fizice

În cazul României, conform reglementărilor, toate expunerile brute care înregistreaza restanțe mai mari de 90 zile, sau pentru care se inițiază proceduri judiciare sunt clasificate în „pierdere 2”, provizionate integral dupa deducerea unui coeficient de maximum 25% din valoarea colateralului. Este de precizat faptul că acest criteriu de clasificare al creditelor, adică în funcţie de numărul de zile restante, este semnificativ mai sever comparativ cu cel utilizat în celelalte ţări incluse în eşantion, datorită tratamentului diferit în calculul provizioanelor.

În practica internațională creditele neperformante primesc următoarele definiții:

Thomas Fitch: Creditul este considerat a fi neperformant, iar debitorul în incapacitate de plată, în situația în care, plata principalului, inclusiv dobânda este restantă mai mult de 90 de zile.

Moody's: Creditul este neperformant în situațiile următoare:

1. pentru creditele acordate populației, dacă înregistrează restanțe atât la principal cât și la dobândă cel puțin 60 de zile;

2. pentru creditele comerciale și leasing dacă înregistrează restanțe la principal și dobândă de cel puțin 90 de zile;

3. orice alt credit pentru care există indicii exacte de neperformanță.

Aşadar, creditele neperformante reprezintă creditele acordate unor clienţi care nu reușesc să își respecte promisiunea de restituire la scadență, a fondurilor, din cauza degradării situaţiei financiare a debotorilor, care poate fi determinată de condiţiile afacerii împrumutatului, inclusiv de situaţia generală a economiei.

Însă, într-o economie complexă, nerambursarea fondurilor împrumutate nu poate fi neapărat cauzată de o rea credinţă a debitorului, întrucât condiţiile economice internaţionale și naţionale sunt de cele mai multe ori determinante în ceea ce priveşte capacitatea de rambursare a creditului contractat de un client. Eliminarea creditelor neperformante sau cel puțin aducerea lor la un nivel normal nu depinde doar de sistemul bancar ci de mai mulţi factori, precum: agenţii economici, legislaţie adoptată, iar în ultimul rând, relaţia dintre agentul economic şi stat. Existenţa unui nivel ridicat al creditelor neperformante şi amplificarea dimensiunii lor într-un ritm destul de rapid, are numeroase consecinţe asupra economiei naționale

Prin urmare, este de preferat, o economie dominată de o disciplină financiară puternică, care să ajute la funcţionarea în condiţii normale a procesului de credit, este vorba de niște condiţii care să se apropie de acea situaţie ideală de încredere totală şi de confirmare a comportamentul adecvat al debitorului. În economia contemporană, disciplina financiară este de cele mai multe ori impusă de constrângere și nu de moralitatea împrumutatului. În economiile dezvoltate, autoritățile în domeniu, oferă agenţilor economici, o legislaţie simplă, dar în schimb eficientă, constituind astfel fundamentul existenţei manifestării disciplinei financiare.

Creditele neperformante influenţează negativ economia, odată ce afectează atât sectorul real al economiei, cât şi sectorul bancar. Prin intermediul băncilor creditoare, existența nivelului înalt al creditelor neperformante sunt transmise în întregul sistem bancar pe două căi, și anume :

Bibliografie

1. Basno Cezar, Nicolae Dardac, Constantin Floricel – „Monedă. Credit. Bănci” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999;

2. Vasile Turliuc, Vasile Cocriș, Ovidiu Stoica și alții, -Monedă și credit. Ediția a III-a, revăzută și adăugită, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009;

3. Gheorghe Sandu – Monedă – credit , Editura USV, Suceava, 2001;

4. Ioan I. Trenca – Metode și tehnici bancare, Casa cărții de știință, Cluj-Napoca, 2008

5. Dictionary of Banking Terms – Third Edition – Thomas Fitch.

6. Banca Națională a României - http://www.bnr.ro

Preview document

Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 1
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 2
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 3
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 4
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 5
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 6
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 7
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 8
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 9
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 10
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 11
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 12
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 13
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 14
Cauze și consecințe ale evoluției creditelor corporate neperformante - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Cauze si consecinte ale evolutiei creditelor corporate neperformante.docx

Alții au mai descărcat și

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Managementul Riscului de Creditare - Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

Clientela băncilor românești este asemenea categoriilor de clientelă ale băncilor internaționale. Însă, unele categorii nu sunt destul de definite...

Factori de influență al ratei creditelor neperformante

INTRODUCERE Definiția creditelor neperformante diferă de la o țară la alta, iar inexistența unui standard general acceptat reprezintă o problemă...

Creditele neperformante - Cauze și posibilități de prevenire

Capitolul 1. Aspecte generale cu privire la creditele neperformante Un credit bancar este considerat neperformant atunci când trec mai mult de 90...

Riscul de credit în sistemul bancar românesc în contextul crizei

Economia globală s-a deteriorat semnificativ în anul 2009, iar revenirea se anunţă a fi neuniformă. Spaţiul UE se preconizează să aibă printre cele...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Ai nevoie de altceva?