Contabilitatea Operatiunilor cu Titluri

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Operatiunilor cu Titluri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Capota Anisoara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

I. ORGANIZAREA CONTABILITATII IN SOCIETATIILE BANCARE

1.1 Sistemul bancar din Romania

Sistemul bancar din Romania este un sistem pe doua nivele, cuprinzand Banca Nationala a Romaniei si institutiile de credit. Acest sistem a fost introdus in decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reforma bancara.

Cadrul legislativ care guverneaza sistemul bancar este format din:

- Legea bancara – Legea nr. 58 din 5 martie 1998 – republicata în 2005,

- Legea privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei – Legea nr. 312 din 28 iunie 2004,

- Legea pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar – Legea nr. 83 din 21 mai 1997,

- Reglementari privind falimentul institutiilor de credit - Ordonanta Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata, completata si modificata prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004,

- Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea si functionarea Fondului de Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.

In prezent, cadrul legislativ al sistemului bancar este in proces de modificare si armonizare cu legislatia Uniunii Europene, pentru facilitarea integrarii Romaniei in structurile europene.

Conform datelor furnizate în luna septembrie 2006 de Banca Nationala a Romaniei, principalele caracteristici ale sistemului bancar sunt:

- Sistemul bancar cuprinde 37 de banci - dintre care 6 sunt sucursale ale unor banci straine, precum si o casa centrala a cooperativelor de credit (Creditcoop),

- Totalul activelor bancare este de 43 de miliarde EUR, reprezentand circa 54% din PIB,

- 61% din activele bancare sunt concentrate în primele 5 banci din sistem,

- Indicatorul de solvabilitate al sistemului este de 17,8%,

- Actionariatul este reprezentat în majoritate de entitati straine.

1.2 Organizarea contabilitatii societatilor bancare

Institutiile de credit cuprind pe langa banci si cooperativele de credit, care incepand cu anul 2003, trebuie sa aplice aceleasi principii, reguli contabile de baza, sa intocmeasca aceleasi situatii financiare anuale ca toate societatile bancare.

Bancile efectueaza zilnic o serie de operatiuni interbancare, operatiuni cu clientela, operatiuni cu titluri, devize. Toate aceste operatiuni trebuie inregistrate in contabilitate prin intermediul documentelor justificative, specifice contabilitatii bancare astfel:

- Documente primare, care se completeaza pentru o singura operatiune (cecurile, ordinele de incasare sau de plata);

- Documente de sinteza, care se cumuleaza mai multe informatii, fiind intocmite pe baza documentelor justificative (jurnalele contabile, balanta de verificare, bilantul);

- Documente centralizatoare , care cumuleaza mai multe informatii privind acelasi fenomen (borderourile de cecuri de decontare);

- Documente statistice, care apar sub forma unor liste sau situatii;

Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, obliga societatile bancare sa utilizeze si sa intocmeasca urmatoarele registre:

Registrul jurnal, ca document obligatoriu, trebuie tinut la centrala bancii si la fiecare subunitate cu contabilitate proprie. El inregistreaza in ordine cronologica operatiunile patrimoniale, tinand cont de data de intrare sau de intocmire a documentelor.

Registrul inventar inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, pe baza listelor de inventariere, intocmite conform normelor in vigoare.

Registrul “Cartea mare” este un document contabil obligatoriu, in care de inscriu lunar, pentru fiecare cont, inregistrarile efectuate in registrul jurnal auxiliar, stabilindu-se situatia fiecarui cont: sold initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare si sold final. Aceste date sunt preluate la intocmirea balantei de verificare.

Balanta de verificare se intocmeste lunar, pentru verificara inregistrarii corecte a operatiunilor efectuate. Balanta de verificare serveste la intocmirea bilantului contabil.

Sucursalele si alte subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainetate, care apartin unor banci cu sediul in Romania, conduc contabilitatea in tara in care au sediul declarat, in conformitate cu reglementarile contabile in Romania.

Bancile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii sale, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

1.3 Planul de conturi al societatilor bancare

Planul de conturi este alcatuit din 8 clase, dupa cum urmeaza:

Clasa 1 – operatiuni de trezorerie si operatiuni interbancare;

Clasa 2 – operatiuni cu clientela

Clasa 3 – operatiuni cu titluri si operatiuni diverse;

Clasa 4 – valori imobiliare;

Clasa 5 – capitaluri proprii, asimilate si provizioane;

Clasa 6 – cheltuieli;

Clasa 7 – venituri;

Clasa 9 – operatiuni in afara bilantului;

1.4 Situatiile financiare anuale specifice bancilor

Situatiile financiare ale unie banci trebuie sa contine urmatoarele:

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Operatiunilor cu Titluri.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat la Universitatea transilvania din Brasov.