Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18677
Mărime: 137.83KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Capitolul 1

Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat în organizarea contabilitătii stocurilor

1.1 Organizarea evidenţei stocurilor

1.2. Principii de organizare şi conducere a contabilitătii generale

1.3. Notiuni, delimitări, structuri privind stocurile

1.3.1. Definitie, reglementări şi clasificare

1.3.2 Structuri privind stocurile

1.4. Metode de evidenţă contabilă a existenţei stocurilor

1.4.1 Metoda inventarului permanent

1.4.2. Metoda inventarului intermitent

1.5 EVALUAREA STOCURILOR

1.5.1. Formele evaluării

1.5.2. Structuri de preturi

1.6 Modele teoretice de gestiune a stocurilor

1.6.1 - Modelul Wilson

1.6.2 - Modelul Wilson cu ruptură de stoc

1.7 Modalităţi practice de aplicare a modelelor teoretice

1.7.1 - Metoda A.B.C.

1.8 Analiza economică a stocurilor

2.8.1 - Analiza stocurilor finale

2.8.2 - Analiza stocurilor medii de mărfuri

2.8.3 - Analiza stocurilor de siguranţă

2.8.4 - Viteza de rotaţie a stocurilor

1.8.5 - Analiza utilizării resurselor materiale

1.9 Documente si circuitul acestora

1.91. Documente folosite pentru intrările in gestiune

1.9.2.Documente folosite pentru ieșirile din gestiune

Capitolul 2

Organizarea activitătii la S.C.DYMON S.R.L . Analiza indicatorilor pe baza datelor furnizate de situatiile financiare

2.1 Prezentarea societarii

2.2. Prezentarea obiectului de activitate

2.3. Structura organizatorica

2.4 Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere; indicatori de eficienţă

Capitolul 3 studiul de caz privind Organizarea contabilitătii stocurilor si operatiilor cu mărfuri

3.1. Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea stocurilor

3.1.1. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale

3.1.2. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar

3.1.3 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor

productiei in curs de executie

3.2. Operatii privind regularizarea diferentelor constatate la inventariere

3.2.1. Plusurile la inventar

3.2.2. Minusurile la inventar

Capitolul 4. Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 2.

Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor

cu mărfuri

2.1 Organizarea evidentei stocurilor si operatiilor cu mărfuri

Conceptul de gestiune are semnificatii teoretice si implicatii practice distincte in functie de contextul in care sunt folosite :

a) administrarea generala cu maxima eficienta a patrimoniului sau a unor bunuri

apartinând unei persoane fizice sau juridice de către reprezentantul acesteia ;

b) totalitatea bunurilor încredintate unei persoane, denumita gestionar, in

vederea păstrării si vânzării lor ;

c) totalitatea operatiilor de primire, păstrare si eliberare a bunurilor sau valorilor

bănesti efectuate.

Ultimele 2 acceptiuni sunt avute in vedere de abordarea metodelor de evidenta operativa si analitica a stocurilor. Doctrina contabila recomanda unele criterii orientative privind înfiintarea gestiunilor, cum ar fi :

Volumul operatiilor de primire - predare dintr-o perioada de timp data. Este cel mai important criteriu de care se stabileste numărul de optiuni dintr-o unitate patrimoniala. Astfel, intr-o unitate patrimoniala de dimensiuni reduse, poate fi înfiintata o singura gestiune pentru toate stocurile pe care le detine, in timp ce intr-o unitate patrimoniala de dimensiuni mari este necesara sa se înfiinteze gestiuni specializate pe principalele categorii de produse.

Volumul, suprafata si amplasamentul depozitului care duc la înfiintarea de gestiuni distincte. In raport cu acest criteriu se pot infinita depozite centrale sau generale care deservesc întreaga unitate patrimoniala sau depozite care deservesc, de regula, unitatea operative plopii.

indiferent de criteriile adoptate pentru înfiintarea gestiunilor de produse (mărfuri) acestea trebuie organizate astfel incit pentru fiecare categorie de stoc a cărui evidenta contabila se realizează cu ajutorul unui cont distinct, aceasta sa poată fi identificata faptic si spatial.

Pentru facilitarea controlului gestionar al bunurilor, stocurilor, doctrina contabila a elaborat mai multe metode de evidenta operativa si analitica a gestiunii de mărfuri, dintre care cele mai utilizate sunt :

Metoda cantitativ valorica

Metoda operativ contabila sau pe solduri

Metoda global valorica

Metoda cantitativ valorică (pe fişe de conturi analitice)

În cazul utilizării acestei metode la locul de depozitare se ţine evidenţa cantitativă pe categorii de bunuri, iar în contabilitatea generală se ţine o evidenţă cantitativ valorică, care prezintă următoarele caracteristici:

Documentele de intrare şi ieşire se înregistrează mai întâi cantitativ în fişele de magazie, care se ţin la locurile de depozitare;

Aceleaşi documente, grupate pe operaţii de intrare şi ieşire, se imborderează separat şi împreună cu acesta se predau la biroul contabilităţii stocurilor şi materialelor;

La biroul contabilităţii materialelor aceste documente se prelucrează conform necesităţilor, sunt evaluate cantităţile la preţul de înregistrare şi se stabilesc conturile în care urmează să se înscrie operaţiile respective;

După prelucrarea datelor din documente, materialele se înregistrează cantitativ şi valoric în fişele de conturi analitice, deschise pe feluri de materiale şi pe locuri de depozitare;

O dată cu consemnarea în fişele contabile a intrărilor şi ieşirilor se obţine şi centralizatorul de materiale, zilnic pentru intrări şi lunar pentru ieşiri.

Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturile sintetice şi cele analitice de materii şi materiale se realizează la sfârşitul lunii prin compararea datelor înregistrate în fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic din contabilitate şi întocmirea balanţelor de verificare a conturilor analitice. Reprezentarea grafică este prezentată în

Metoda operativ-cantitativă (pe solduri)

În cazul utilizării acestei metode, la locul de depozitare se, ţine evidenţa cantitativă a bunurilor materiale pe categorii, în contabilitatea generală se ţine evidenţa valorică pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor pe grupe şi subgrupe de bunuri. Verificarea exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa depozitelor cu cele din contabilitatea generală se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.

Tehnica de lucru este următoarea:

Documentele justificative sunt înregistrate de gestionar în fişele de magazie, stabilind stocul după fiecare operaţie;

Serviciul contabil, verifică periodic înregistrările făcute în fişele de magazie şi preia documentele respective, împreună cu borderourile întocmite de gestionar, care sunt centralizate pe grupe de materiale şi pe conturi corespondente

Totalurile stabilite se înscriu în „Situaţia de mişcări”, întocmită separat pentru intrări şi pentru ieşiri.

La sfârşitul fiecărei luni se totalizează situaţiile şi se stabilesc două categorii de totaluri, pe gestionari şi pe grupe de materiale, atât la intrări cât şi la ieşiri, iar stocurile din fişele de magazie se înscriu în Registrul stocurilor şi se înmulţesc cu preţul lor. Existenţele fizice înscrise în acest registru trebuie să concorde cu stocul stabilit prin fişele de magazie, iar soldurile pe grupe şi gestiuni cu valorile din Situaţia de mişcări lunară, care trebuie să concorde cu contabilitatea sintetică. Reprezentarea grafică este prezentată în

Metoda global-valorică

În cazul utilizării acestei metode, evidenţa se ţine numai valoric, atât la nivelul gestiunii, cât şi în contabilitate, iar periodic se face controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa lor.

Potrivit acestei metode, fişele de magazie sunt înlocuite cu Registru de gestiune, în care zilnic sunt înregistrate valoric intrările şi ieşirile, pe baza documentelor justificative şi se stabileşte soldul la sfârşitul zilei. Raportul de gestiune se întocmeşte zilnic, iar, împreună cu documentele justificative, sunt transmise la compartimentul de contabilitate.

La serviciul de contabilitate se verifică legalitatea şi realitatea documentelor înscris în raportul de gestiune, preţurile, precum şi evaluarea împreună cu celelalte calcule, astfel că după ce se constată corecta şi legala lor alcătuire le vizează şi le înregistrează în fişa contabilă analitică ţinută pentru fiecare gestiune în parte.

Controlul concordanţei înregistrărilor din evidenţa gestiunii, cu cea din contabilitate se face periodic, prin confruntarea soldurilor din raportul de gestiune cu soldurile din fişa contabilă analitică.

Preview document

Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 46
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 47
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 48
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 49
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 50
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 51
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 52
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 53
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 54
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 55
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 56
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 57
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 58
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 59
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 60
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 61
Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română...

Ai nevoie de altceva?