Credit Ipotecar la Bancpost

Referat
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 21969
Mărime: 80.53KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trenca Ioan

Extras din document

Pornind de la piramida psihologului american Abraham Maslow, care ierarhizeaza nevoile umane pe 7 niveluri, nevoia de securitate a individului se situeaza pe nivelul al doilea, dupa nivelul primar, reprezentat de nevoile fiziologice. Aceasta releva importanta deosebita pe care o are locuinta pentru fiinta umana pentru siguranta sa. În consecinta, detinerea unei locuinte este, înainte de toate, un drept de care ar trebui sa se bucure fiecare individ.

La ora actuala, exista numeroase modalitati de a deveni proprietarul unei locuinte, între care cele mai des uzitate ar fi: mostenirea , achizitionarea unei locuinte din veniturile personale sau ale familiei, apelarea la un credit bancar. În ceea ce priveste aceasta ultima modalitate, este necesar sa facem distinctie între doua categorii de credite bancare si anume: creditul imobiliar (care este acordat pentru achizitionarea, construirea sau modernizarea de locuinte si poate fi garantat cu ipoteci, dar asupra altor imobile decât cel care constituie obiectul creditului sau alte tipuri de garantii) si, respectiv, creditul ipotecar (care este un credit pe termen lung, fiind garantat cu ipoteca asupra imobilului care constituie obiectul creditului).

În tara noastra, creditul ipotecar este considerat un produs bancar relativ nou mai recent practicat pe piata, din mai multe motive, între care: inflatia ridicata din primii ani ai tranzitiei; riscul ridicat al macroeconomiei; inexistenta reglementarilor legale în acest domeniu pâna în 1999 si nu în ultimul rand, insuficienta clarificare a cadrului legislativ si normativ adoptat pâna în prezent.

Legea locuintei nr.114/1996 a mandatat Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC) sa acorde persoanelor fizice credite cu dobânzi subventionate de la bugetul de stat pe 20 de ani pentru cumpararea de locuinte, construirea de locuinte prin antrepenori autorizati sau în regie proprie, precum si pentru consolidarea, repararea sau modernizarea locuintelor proprietate personala (art.20). Însa, volumul creditelor cu dobânzi subventionate oferit de Casa de Economii si Consemnatiuni a fost modest comparativ cu cererea mare din partea populatiei pentru asemenea credite. În prezent, Casa de Economii si Consemnatiuni ofera credite ipotecare persoanelor fizice la dobânzi situate la nivelul pietei. Beneficiarul creditului trebuie sa contribuie cu un avans minim de 10% din valoarea creditului, iar ratele lunare nu pot depasi 60% din bugetul disponibil al familiei (venituri nete minus cheltuieli). Garantarea creditului se realizeaza prin ipoteca de rangul I asupra imobolului cumparat si cesiunea asigurarii imobilului (casa/apartament).

În concordanta cu prevederile Legii nr.152/1998, a luat fiinta Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), care a fost autorizata sa acorde persoanelor fizice si juridice credite ipotecare (pe o perioada cuprinsa între 10 si 25 ani în cazul persoanelor fizice, si, respectiv, între 5 si 10 ani în cazul persoanelor juridice), garantate cu ipoteca de rangul I asupra imobilelor (teren si constructii) care urmeaza a fi construite, cumparate sau modernizare. Valoarea creditului nu poate depasi 90% din cheltuieli si este conditionata de posibilitatile beneficiarului de a acoperi avansul de 10% si de-a rambursa creditul.

Agentia Nationala pentru Locuinte este o institutie de interes public, principalul sau obiectiv fiind dezvoltarea pietei de locuinte si, implicit, a celei imobiliare. În prezent, prin Agentia Nationala pentru Locuinte se realizeaza doua programe importante: programul de constructii de locuinte pentru tineri în regim de închiriere si, respectiv, programul de constructii de locuinte proprietate personala, prin utilizarea creditului ipotecar.

Agentia Nationala pentru Locuinte este prima si, pâna în prezent, singura institutie ipotecara specializata, ale carei resurse de creditare se pot constitui din alocatii de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dobânzile încasate la credite, venituri din plasamente în titluri de stat si depozite bancare, precum si din alte surse (art.6). Totodata, prin legea de înfiintare, Agentia Nationala pentru Locuinte a fost autorizata sa emita titluri de valoare sub forma obligatiunilor pe termen mediu si lung în scopul atragerii de resurse suplimentare, care pot fi achizitionate de persoane fizice si juridice (art.7).

Beneficiarii creditelor prin Agentia Nationala pentru Locuinte se bucura de anumite avantaje (art.4).

- suportarea unei rate a dobânzii inferioare ratei medii a dobânzilor

practicate de banci (7% în cazul creditelor cu perioada de rambursare sub 25 ani si care au vârsta sub 35 de ani, si respectiv, 9% în celelalte cazuri) ;

- viabilizarea gratuita (asigurarea cu utilitati necesare: electricitate,

apa, canalizare, telefon, gaz) de catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenurilor pe care se realizeaza constructia;

- scutiri de la plata taxelor pentru teren si de la plata impozitului pe cladiri pe durata de rambursare a creditului;

- obligativitatea constituirii unui avans de numai 10% din valoare creditului

pentru tinerii sub 35 de an

- asistenta tehnica si juridica pe toata durata derularii creditului.

Preview document

Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 1
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 2
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 3
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 4
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 5
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 6
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 7
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 8
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 9
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 10
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 11
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 12
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 13
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 14
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 15
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 16
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 17
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 18
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 19
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 20
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 21
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 22
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 23
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 24
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 25
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 26
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 27
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 28
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 29
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 30
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 31
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 32
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 33
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 34
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 35
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 36
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 37
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 38
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 39
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 40
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 41
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 42
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 43
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 44
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 45
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 46
Credit Ipotecar la Bancpost - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Credit Ipotecar la Bancpost.doc

Alții au mai descărcat și

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditul și Procesarea Acestuia pentru Nevoi Personale

INTRODUCERE Băncile au un rol semnificativ în economie oferind produse şi servicii pentru persoane fizice şi juridice, unul dintre produse fiind...

Creditul Ipotecar din România

Creditul Ipotecar în România 1.Creditul.Elemente introductive 1.1.Continutul si functiile creditului. Creditul reprezinta o categorie economica,...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Economie bancară - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă...

Practica de Specialitate - Banc Post

I. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1 PREZENTARE GENERALA Banc Post a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei,...

Bancpost

I. SCURT ISTORIC Bancpost a fost înfiinţată în data de 1 iulie 1991 ca societate pe acţiuni cu capital de stat, ca urmare a procesului de...

Asigurarea Creditelor la Bancpost SA

Introducere Asigurarea creditelor bancare a apărut ca nevoie a acoperirii riscurilor financiare rezultate din creditele acordate de diverse...

Creditul Ipotecar la BancPost

INTRODUCERE Visul multorа dintre noi este să аibă o „cаsă pe pământ” cu un spаţiu, cât de mic, de curte în cаre să poţi să te bucuri din plin de...

Organizarea și Activitatea unei Bănci Comerciale pe Exemplul Băncii Comerciale Bancpost

INTRODUCERE Băncile comerciale în cadrul sistemului bancar În România, activitatea bancară se desfăşoară în conformitate cu legea bancară 58/98...

Monografie BancPost

1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost SC.BANCPOST S.A. a fost înfiinţată în data de...

Tehnica Bancara - Practica in Productie

BANCPOST TEHNICA BANCARA CAPITOLUL I. 1.1. Scurta prezentare a companiei Bancpost a fost înfiintat la 1 iulie 1991 ca banca...

Ai nevoie de altceva?