Credit Ipotecar la Bancpost

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Credit Ipotecar la Bancpost.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Trenca Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Pornind de la piramida psihologului american Abraham Maslow, care ierarhizeaza nevoile umane pe 7 niveluri, nevoia de securitate a individului se situeaza pe nivelul al doilea, dupa nivelul primar, reprezentat de nevoile fiziologice. Aceasta releva importanta deosebita pe care o are locuinta pentru fiinta umana pentru siguranta sa. În consecinta, detinerea unei locuinte este, înainte de toate, un drept de care ar trebui sa se bucure fiecare individ.

La ora actuala, exista numeroase modalitati de a deveni proprietarul unei locuinte, între care cele mai des uzitate ar fi: mostenirea , achizitionarea unei locuinte din veniturile personale sau ale familiei, apelarea la un credit bancar. În ceea ce priveste aceasta ultima modalitate, este necesar sa facem distinctie între doua categorii de credite bancare si anume: creditul imobiliar (care este acordat pentru achizitionarea, construirea sau modernizarea de locuinte si poate fi garantat cu ipoteci, dar asupra altor imobile decât cel care constituie obiectul creditului sau alte tipuri de garantii) si, respectiv, creditul ipotecar (care este un credit pe termen lung, fiind garantat cu ipoteca asupra imobilului care constituie obiectul creditului).

În tara noastra, creditul ipotecar este considerat un produs bancar relativ nou mai recent practicat pe piata, din mai multe motive, între care: inflatia ridicata din primii ani ai tranzitiei; riscul ridicat al macroeconomiei; inexistenta reglementarilor legale în acest domeniu pâna în 1999 si nu în ultimul rand, insuficienta clarificare a cadrului legislativ si normativ adoptat pâna în prezent.

Legea locuintei nr.114/1996 a mandatat Casa de Economii si Consemnatiuni (CEC) sa acorde persoanelor fizice credite cu dobânzi subventionate de la bugetul de stat pe 20 de ani pentru cumpararea de locuinte, construirea de locuinte prin antrepenori autorizati sau în regie proprie, precum si pentru consolidarea, repararea sau modernizarea locuintelor proprietate personala (art.20). Însa, volumul creditelor cu dobânzi subventionate oferit de Casa de Economii si Consemnatiuni a fost modest comparativ cu cererea mare din partea populatiei pentru asemenea credite. În prezent, Casa de Economii si Consemnatiuni ofera credite ipotecare persoanelor fizice la dobânzi situate la nivelul pietei. Beneficiarul creditului trebuie sa contribuie cu un avans minim de 10% din valoarea creditului, iar ratele lunare nu pot depasi 60% din bugetul disponibil al familiei (venituri nete minus cheltuieli). Garantarea creditului se realizeaza prin ipoteca de rangul I asupra imobolului cumparat si cesiunea asigurarii imobilului (casa/apartament).

În concordanta cu prevederile Legii nr.152/1998, a luat fiinta Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), care a fost autorizata sa acorde persoanelor fizice si juridice credite ipotecare (pe o perioada cuprinsa între 10 si 25 ani în cazul persoanelor fizice, si, respectiv, între 5 si 10 ani în cazul persoanelor juridice), garantate cu ipoteca de rangul I asupra imobilelor (teren si constructii) care urmeaza a fi construite, cumparate sau modernizare. Valoarea creditului nu poate depasi 90% din cheltuieli si este conditionata de posibilitatile beneficiarului de a acoperi avansul de 10% si de-a rambursa creditul.

Agentia Nationala pentru Locuinte este o institutie de interes public, principalul sau obiectiv fiind dezvoltarea pietei de locuinte si, implicit, a celei imobiliare. În prezent, prin Agentia Nationala pentru Locuinte se realizeaza doua programe importante: programul de constructii de locuinte pentru tineri în regim de închiriere si, respectiv, programul de constructii de locuinte proprietate personala, prin utilizarea creditului ipotecar.

Agentia Nationala pentru Locuinte este prima si, pâna în prezent, singura institutie ipotecara specializata, ale carei resurse de creditare se pot constitui din alocatii de la bugetul de stat si/sau bugetele locale, dobânzile încasate la credite, venituri din plasamente în titluri de stat si depozite bancare, precum si din alte surse (art.6). Totodata, prin legea de înfiintare, Agentia Nationala pentru Locuinte a fost autorizata sa emita titluri de valoare sub forma obligatiunilor pe termen mediu si lung în scopul atragerii de resurse suplimentare, care pot fi achizitionate de persoane fizice si juridice (art.7).

Beneficiarii creditelor prin Agentia Nationala pentru Locuinte se bucura de anumite avantaje (art.4).

- suportarea unei rate a dobânzii inferioare ratei medii a dobânzilor

practicate de banci (7% în cazul creditelor cu perioada de rambursare sub 25 ani si care au vârsta sub 35 de ani, si respectiv, 9% în celelalte cazuri) ;

- viabilizarea gratuita (asigurarea cu utilitati necesare: electricitate,

apa, canalizare, telefon, gaz) de catre Agentia Nationala pentru Locuinte a terenurilor pe care se realizeaza constructia;

- scutiri de la plata taxelor pentru teren si de la plata impozitului pe cladiri pe durata de rambursare a creditului;

- obligativitatea constituirii unui avans de numai 10% din valoare creditului

pentru tinerii sub 35 de an

- asistenta tehnica si juridica pe toata durata derularii creditului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Credit Ipotecar la Bancpost.doc