Creditarea Bancara la Bancpost

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Creditarea Bancara la Bancpost.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1. OPERAŢIUNI DE CREDITARE BANCARĂ

Bancpost prin unităţile sale acordă credite sau alte angajamente pe termen scurt a căror durată de rambursare nu depăşeşte 12 luni, pe termen mediu cu o durată de rambursare cuprinsă între 1 şi 5 ani şi pe termen lung cu o durată de rambursare care depăşeşte 5 ani. Creditele acordate de Bancpost vizează atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice.

1.1. Reguli generale care stau la baza activităţii de creditare

- Prudenţa bancară este principiul fundamental ce caracterizează activitatea băncii în vederea acoperirii corespunzătoare a riscurilor conform procedurilor specifice de risc.

- În momentul acordării creditelor, banca analizează veniturile clienţilor pentru a identifica şi evalua capacitatea de plată, respectiv de a genera venituri şi lichidităţi ca principală sursă de rambursare a creditului şi de plată a dobânzii.

- Creditele se pun la dispoziţia clienţilor după aprobare, în condiţiile negociate prin contractele de credit încheiate, iar destinaţia creditelor stabilite prin documentele contractuale încheiate este obligatorie pentru clienţi-împrumutaţi, schimbarea destinaţiei creditului se face doar cu acordul în scris al băncii.

- Produsele tip credit aprobate se consemnează în documente contractuale încheiate între bancă şi client.

1.2. Condiţii care trebuiesc îndeplinite de beneficiarii de credite

• În cazul persoanelor fizice:

- Să fie cetăţeni români cu domiciliul stabil în România, sau cetăţeni străini care muncesc în România cu permis de muncă şi au rezidenţă permanentă sau temporară în România;

- Să aibă vârsta cuprinsă între 23 şi 65 de ani;

- Să facă dovada că realizează venituri constante;

- Să nu înregistreze debite sau alte obligaţii neachitate la scadenţă către bancă la data solicitării creditului;

• În cazul persoanelor juridice:

- Istoric de creditare bun pentru solicitanţi, asociaţi/acţionari majoritari şi garanţii fidejusori (CRB, Biroul de Credite, CIP);

- Criterii calitative şi cantitative – financiare conform Normei de Creditare a Băncii;

1.3 Documente necesare pentru obţinerea creditelor

Dacă au îndeplinit condiţiile de eligibiliate, persoanele fizice şi persoanele juridice, trebuie să întocmească o serie de documente în vederea contractării unui credit la Bancpost.

Persoanele fizice trebuie sa prezinte următoarele tipuri de documente:

• Copie după buletinul de identitate/carte de identitate;

• Adeverinţă de venit/document doveditor de venit;

• Copia cărţii de muncă;

• Fişă fiscală/document fiscal pentru anul anterior;

• Factură de utilităţi sau Contract de închiriere;

• Cerere de credit;

• Documente de proprietate ale imobilului adus în garanţie pentru creditele cu ipotecă.

În cadrul activităţi de creditare principalele tipuri de venituri acceptate sunt:

- Salarii;

- Bonuri de masă;

- Pensii;

- Rentele viagere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creditarea Bancara la Bancpost.doc