Creditarea

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Creditarea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: profesor Netoiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Finante

Extras din document

EXTRASELE DIN UNELE REGLEMENTARI LEGALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE

1.Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara

Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane

Art.15 In acivitea lor , societatile bancare se vor opune reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei pentru aplicarea politicii monetare , de credit , valutare , de plati,de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere a societatilor bancare

Art.19 Prin credit de termen scurt se intelege orice fel de operatiune de imprumut de sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni. Imprumuturile a caror durata de rambursare este intre 1 an si 5 ani sau credite pe termen mediu, iar cele care depasesc durata de 5 ani sunt credite pe termen lung. La acordarea creditelor, societatile bancare vor urmari ca solicitantii sa pezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta . In acest scop, acestea pot cere solicitantilor garantarea imprumuturilor cu bunuri mobile sau imobile.

Art.20 Dupa aprobarea unui credit , societatile bancare nu pot anula sau reduce cuantumul acestuia decat in cazuri justificate ,determinate de furnizarea de catre debitor a unor date nereale , si numai expirarea unui termen de preaviz de minimul 5 zile , care va fi comunicat in scris debitorului. Societatiole bancare pot intrerupe imediat, fara preaviz ,utilizarea de catre debitor a unui credit aprobat , in cazul in care debitorul a incalcat conditiile dcontractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditii de rambursare.

Art.21.toate operatiunile de credit si garantie ale societatilor bancare vor trebui consemnate in toate documentele contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Copiile acestor documente vor trebui pastrate.

Legea nr.34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei

Art.1 Banca Nationala a Romaniei stabileste si conduce politica mionetara si de credit ,in cadrul politicxii economice si financiare a statului ,cu scopul de a mentine stabilitatea monedei nationale .Banca Nationala a Romaniei este organ al statului si are personalitate juridica.

Art.2 Banca Nationala a Romaniei participa ,in numele statului , la tratative si negocieri externe in probleme financiare, monetare si de plati ; Banca Nationala a Romaniei poate negocia si incheia acorduri privind imprumuturi pe termen scurt si efectuarea de operatiuni de swap cu bancile centrale , bancile comerciale si institutiile monetare internationale, cu conditia rambursarii lor in termen de 1 an si a inrergistrarii lor in rapotul anual al Bancii Nationale a Romaniei.

Art.3 alin 1 Banca Nationala a Romaniei este in drept sa ceara tuturor institutiilor de credit si financiare sa-i furnizeze documentele si informatiile necesare pentru exercitarea functiilor sale.

Art.19 In cadrul politicii monetare si de credit , Banca Nationala a Romaniei poate:

a).sa sconteze si sa resconteze efecte de comert si bonuri de casa prezentate de societatile bancare si institutiile de credit

b).sa acorde credit societatilor bancare si altor institutii de credit.

Art. 25 SocietaTea bancara nu poate desfasura urmatoarele operatiuni :

a. angajarea in tranzacii cu bunuri mobile sau imobile –se excepteaza tranzactiile cu imobile necesare desfasurarii activitatii societatii bancare si pentru folosinta salariatilor, precum si tranzactiile de bunuri mobile si imobile in executarea creantelor;

a. acordare de imprumuturi clientilor , conditionata de vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;

Art.27 alin.2 Societatile bancare isi pot constitui fonduri de risc pentru acoperirea eventualelor credite ce nu pot fi recuperate, atat din profiturile brute in limita a 0,5%din totalul creditelor acordate , cat si din cele nete, precum si alte fonduri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Creditarea.doc