Decontari Intra si Interbancare la BCR

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Decontari Intra si Interbancare la BCR.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1 Instrumente de plată utilizate de BCR-ERSTE Bank

Ordinul de plată

Ordinul de plată este o dispoziţie necondiţionată, dată de către emitentul acesteia, unei societăţi bancare receptoare de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani.

O astfel de dispoziţie este considerata ordin de plată numai dacă:

- societatea bancară receptoare dispune de fondurile reprezentate prin respectiva sumă de bani (denumite “fonduri baneşti”), fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea acesteia de la emitent;

- nu prevede că plata trebuie sã fie făcută la cererea beneficiarului.

Ordinul de plată poate fi emis pe suport clasic (hârtie) sau pe suporturi neconvenţionale (magnetic, electronic). Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să conţina mentiunile obligatorii cuprinse in Regulamentul B.N.R.nr.8/19.08.1994 privind ordinul de plata.

In cadrul unei operatiuni care se realizeaza prin intermediul unui ordin de plata sunt implicate urmatoarele persoane:

Emitentul, persoana care emite un ordin de plata pe cont propriu.

Plãtitorul, prima persoanã care emite, în nume propriu şi pe cont propriu, ordinul de platã în cadrul unui transfer-credit.Acesta poate fi:

- un client al societãţii bancare iniţiatoare, sau

- societatea bancarã iniţiatoare.

Beneficiarul, care este persoana desemnata prin ordinul de plata de catre platitor sa primeasca o anumita suma de bani, care poate fi un client al societaţii bancare destinatare sau societatea bancara destinatara.

Societatea bancara iniţiatoare este prima societate bancara care emite ordinul de platã în cadrul unui transfer-credit.

Societatea bancara destinatara este societatea bancara care recepţioneaza şi accepta un ordin de plata, fie în numele sau, fie pentru a pune la dispoziţia beneficiarului o anumita suma de bani, în cadrul unui transfer-credit.

Circuitul ordinului de plată

Pentru a indeplini ordinul neconditionat al platitorului băncile participante în cadrul transferului trebuie să efectueze, în ordine, următoarele operaţiuni, care poartă denumirea de trasnfer-credit :

-recepţia – procedura prin care societatea bancară recunoaşte că a primit un ordin de plată

-autentificarea – procedura prin care o societate bancară determină că un ordin de plată a fost emis de persoana indicată pe instrument ca emitent şi comportă următoarele caracteristici :

- se efectuează de referentul de ghişeu

- urmează recepţiei

- procedura de recunoaştere apersoanelor pe care emitentul OP le autorizează să semneze autentic

- se efectuează prin confruntarea semnăturilor şi a ştampilei înscrise în OP cu cele din fişele specimenelor de semnături

- emitentul poate fi reprezentat şi de alte persoane pe care le împuteniceşte prin procură autentică

-acceptarea – procedura prin care societatea bancară recunoaşte ca valabil un ordin de plată recepţionat în vederea executării şi se concretizează în :

- recunoaşterea de către unitatea bancară a valabilităţii OP după verificarea existenţei disponibilului din contul plătitorului;

- se aplică ştampila, data şi semnătura referentului de ghişeu pe toate exemplarele OP;

- dacă nu există disponibil sau nu sunt îndeplinite alte condiţii OP se restituie clientului.

-executarea – procedura prin care o societate bancară pune în aplicare ordinul de plată acceptat anterior:

- cel mai târziu în ziua bancară următoare emiterii

- unitatea bancară iniţiatoare debitează contul plătitorului şi remite OP în scopul transferării fondurilor băneşti la beneficiar

- dacă este indicată data plăţii OP, executarea are loc în ziua acceptării, cel mai târziu a doua zi ;

- referentul de ghişeu predă OP cu o bandă totalizatoare de control la OIS pentru prelucrare în vederea transferării fondurilor băneşti la banca destinatară

- OP acceptat la plată se va transmite la sediul B prin decontare electronică, telex sau letric pe baza de Aviz OIS

Cecul

Cecul este un înscris prin care o persoană (trăgător) dă ordin băncii sale (tras) de a plăti în favoarea unui terţ (beneficiar) o sumă de bani, de care trăgătorul dispune. Cecul poate fi emis cu condiţia ca titularul contului să aibă suficiente fonduri în cont, pentru ca banca să îi poată onora plăţile solicitate.

Pentru a fi valabil, cecul trebuie sa contina mentiunile obligatorii cuprinse in Legea nr.58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificata prin Legea nr. 83/1994.

Banca Comerciala Romana poate face comerţ cu cecuri şi presta servicii bancare specifice pentru clienţii lor luându-şi toate măsurile pentru eliminarea riscurilor care pot apare pe parcursul derulării unor astfel de operaţiuni.

Circuitul cecului :

În emiterea unui cec sunt implicate trei părţi.

Trăgătorul – este persoana care emite (scrie) cecul, fiind titularul unui cont bancar care va fi debitat când cecul va fi plătit;

Fisiere in arhiva (1):

  • Decontari Intra si Interbancare la BCR.doc