Dinamica Indicatorului. Gradul de Acoperire a Importului prin Export in Perioada Trimestrului I al Anilor 2005-2010

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dinamica Indicatorului. Gradul de Acoperire a Importului prin Export in Perioada Trimestrului I al Anilor 2005-2010.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Berdila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 3
1. BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE: INDICATORI DE ANALIZĂ STATISTICĂ 4-7
2. DINAMICA INDICATORULUI GRADUL DE ACOPERIRE A IMPORTULUI PRIN EXPORT ÎN PERIOADA TRIMESTRULUI I AL ANILOR 2005-2010 ŞI FACTORI DE 8-13
CONCLUZIE 14
BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a indicatorului gradul de acoperire a importului prin export utilizat in economia Republicii Moldova reprezinta o importanţa majora in comertul international, care, implica fluxuri masive de marfuri si de bani, fapt ce justifica importanta unei bune comunicari intre parteneri si necesitatea acuratetei semnalului transmis. Pe cat de important este ca marfurile livrate sa fie in calitatea si cantitatea dorita la momentul dorit, pe atat de imortant este ca fluxul echivalent de plata a acestor marfuri,sa intervina cu calitatea si la momentul dorit de ambele parti.

Scopul cercetarii consta in analiza indicatorului geadul de acoperire a importului prin export în perioada de referinţă.

Sarcinele referatului reprezinta investigatiile efectuate referitor la caracteristica generala a a indicatorului GA şi analiza acestuia Sarcinelestudiului permite elaborarea unor recomandari, a unor masuri referitoare la evitarea unor riscuri economice sau valutare

Obiectul cercetării cuprinde analiza GA în perioada trim. I al an. 2005-2010

Subiectul cercetării reprezinta aspectele fiecărui rezultat obţinut şi consecinţele acestuia asupra economiei naţionale, concept, reguli uniforme, contributia fiecareia la reducerea riscului valutar, coordonata principala fiind riscul valutar si efectele acestuia asupra activitatii firmei

Metodologia de cercetare aplicata in lucrare are la baza utilizarea metodelor stiintifice de cercetare, cum sunt: analiza economica, metoda grafica, metoda sintezei si metoda comparatiei.

Baza informaţională a cercetarii o constituie publicatiile, lucrari stiintifice si de informare si datele statistice furnizate de Banca Nationala a Moldovei, precum si alte publicatii de ordin juridic si statistic ce tin de subiectul de cercetare.

Structura studiului de caz. Studiul de caz cuprinde două capitole cu titlurile respective:

I „ BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE: INDICATORI DE ANALIZĂ STATISTICĂ”

II “ DINAMICA INDICATORULUI GRADUL DE ACOPERIRE A IMPORTULUI PRIN EXPORT ÎN PERIOADA TRIMESTRULUI I AL ANILOR 2005-2010 ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ”

1.BALANȚA DE PLĂŢI EXTERNE: INDICATORI DE ANALIZĂ STATISTICĂ

Participarea la activitatea financiar-monetară internațională presupune adoptarea de decizii sub forma unor hotărîri de repartiție financiară și de credit sau al transferului de sume determinate de fluxurile economice, financiare și de credit. Nivelul acestor decizii depinde de activitatea economică sau de altă natură care a pus în mișcare pe plan internațional o anumită valoare sub formă de bunuri sau mijloace de plată. Aceste activități – punct de plecare în fundamentarea deciziilor financiar-monetare pe plan extern – își au origine în economia națională (investiții, producție, acțiuni sociale etc.) sau în contextul economiei mondiale sau al instituțiilor internaționale (comerț exterior, investiții externe, taxe, cotizații, ajutoare etc.). La nivelul economiei naționale, decizia financiar-monetară se realizează sub forma Balanței de Plăți Externe.

Balanța de plăti a Republicii Moldova este un document statistic de sinteză macroeconomică ce reflectă în mod sistematizat toate tranzacțiile economice ale unei țări cu restul lumii pentru o perioadă de timp şi se întocmeşte în baza articolului 5 al Legii Republicii Moldova nr.548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”. Datele sunt clasificate si compilate conform standardelor internaționale recomandate de Fondul Monetar Internațional în Manualul Balanței de Plăți (ediția a 5-a). Deşi nu putem vorbi de un model unanim acceptat de către toate ţările lumii balanța de plăți externe poate fi rezumată ca având următoarea structură: contul current sau balanța de plăți externe; contul de capital și financiar sau balanța mișcărilor de capital.

Contul curent cuprinde tranzacțiile cu valori economice (cu exceptia celor cu instrumente financiare) care au loc între rezidenți și nerezidenți. De asemenea aici sunt înscrise contrapartidele valorilor economice doar primite sau doar oferite, fără a implica careva schimb. Contul curent este divizat în: balanța comerțului cu bunuri si servicii, balanța veniturilor, balanța transferurilor curente.

Contul de capital si financiar este divizat în contul de capital și contul financiar. Contul de capital cuprinde transferurile de capital și comercializarea activelor nefinanciare neproduse (de exemplu: brevetele, contractele de arendă si alte contracte transferabile, mărcile etc.).Contul financiar cuprinde tranzacțiile cu active si pasive financiare ce au loc între rezidenți și nerezidenți și este divizat în: investiții directe, investiții de portofoliu, derivate financiare, alte investiții, active de rezervă. Investițiile de portofoliu, derivatele financiare și alte investiții se îregistrează în balanța de plăți conform principiului active (creanțe – cerințe către nerezidenți) / pasive (angajamente față de nerezidenți).

În alcătuirea balanței de plăți apar erori și omisiuni din cauză că datele necesare sunt deseori derivate independent din surse diferite, ceea ce face procesul de contabilizare prin dublă intrare

să nu conducă la rezultate infiliabile. Apar erori și omisiuni de încadrare din partea băncilor comerciale care furnizează datele de intrare pentru alcătuirea balanței de plăți de către Banca Națională a Moldovei.

Fiind un tabel de sinteză detaliat pe conturi şi subconturi analitice elaborate pe o anumită perioadă, balanţa de plăţi permite compararea sub raport cantitativ şi calitativ a schimburilor reale şi financiare ale unei ţări cu străinătatea. Balanţa de plăţi nu este doar o simplă înregistrare descriptivă a unor operaţiuni comerciale sau financiare, ea furnizînd elementele de diagnostic care permit evaluarea avantajelor şi dezavantajelor pe care fiecare naţiune le are în schimburile comerciale cu ţările terţe, cu creditorii / debitorii sau cu organismele financiare internaţionale.

Din analiza balanței de plăți externe şi a soldurilor conturilor acesteia se pot trage o serie de concluzii cu privire la competitivitatea externă a economiei naţionale, în special în ceea ce priveşte comerţul cu bunuri şi servicii. Pe baza balanţei de plăţi se poate determina de asemenea poziţia investiţională internaţională a unei economii care arată sintetic poziţia net - debitoare / creditoare a unei ţări precum şi gradul de atractivitate mediului de afaceri intern pentru investitorii rezidenţi şi nerezidenţi (atunci cînd mediul de afaceri se deteriorează investitorii îşi orientează capitalurile către alte pieţe mai atractive).

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica Indicatorului. Gradul de Acoperire a Importului prin Export in Perioada Trimestrului I al Anilor 2005-2010.doc

Alte informatii

Studiu de caz la disciplina RVFI