Dinamica Indicelui Soldului Contului Curent

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dinamica Indicelui Soldului Contului Curent.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE.3
1.BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE : INDICATORI DE ANALIZĂ STATISTICĂ. .5
2.DINAMICA INDICELUI SOLDULUI CONTULUI CURENT A BALANȚEI DE PLĂTI EXTERNE SI FACTORII DE INFLUENȚĂ .6
CONCLUZII.10
BIBLIOGRAFIE.11

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Într-o lume în care interdependentele economice sunt în continuă crestere, evolutiile în privinta raporturilor dintre încasările si plătile externe, respective intrările si iesirile de investitii străine, ce sunt reflectate în Balanta de Plăti Externe, joacă un rol important în luarea deciziilor politice cu caracter macroeconomic. Pe baza datelor cuprinse în Balanta de Plăti Externe, se efectuează o serie de calcule ai indicatorilor de analiză statistică ai acesteia care permit formularea concluziilor privitor la dezichilibrul înregistrat între încasări si plăti; stabilirea relatiilor dintre comertul cu mărfuri si investitii directe, stabilirea legăturilor dintre fluxurile contului curent si contului de capital si financiar, etc.

Scopul cercetării constă în a analiza în esentă sistemul de conturi internationale, în special analiza evolutiei, dinamicii indicelui soldului contului curent pe perioada de referintă, precum si formularea concluziilor de ordin teoretic si practic care rezultă logic din investigatia efectuată în lucrare.

Sarcinile studiului de caz exprimă obiectivele intermediare ale studiului si anume identificarea si definirea fluxurilor dintre rezidentii si nerezidentii, precum si a documentului care le rezumă; definirea indicatorului de analiză statistică a balantei de plăti externe; analiza dinamicii indicelui soldului contului curent si determinarea factorilor de influentă.

Obiectul investigat al prezentei lucrări este indicatorul statistic al balantei de plăti externe, indicele soldului contului curent, si anume dinamica acestuia in decursul sem. I al a.2009.

Subiectul cercetat. Am cercetat dinamica indicelui soldului contului curent în perioada ianuarie – iunie 2009 sub influenta diversilor factori.

Metodologia cercetării. Pentru a face un studiu mai profund si mai detaliat al problemei, am folosit drept bază metodologică o serie de metode specifice de cercetare a domeniului social-umanist, în general, si a tărîmului economic în particular, cum ar fi: abordarea sistematică; abstractizarea stiintifică, metoda analizei comparative, metoda analizei dinamice.

Baza informatională o constituie lucrări ale cercetătorilor autohtoni, precum si ale celor din străinătate, date statistice si buletine informationale.

Structura. Studiului de caz este compus din: introducere - care constituie o caracteristică general a problemei cercetate si o initiere în studiu; două capitole – în care sunt examinate problemele fundamentale ce tin de dezvăluirea detaliată a scopului si obiectivelor enuntate în introducere; încheierea – ce inserează concluziile; bibliografia – ce reprezintă suportul documentar al studiului de caz.

1.BALANȚA DE PLĂȚI EXTERNE: INDICATORI DE ANALIZĂ STATISTICĂ

Participarea la activitatea financiar-monetară internatională presupune adoptarea de decizii sub forma unor hotărîri de repartitie financiară si de credit sau al transferului de sume determinate de fluxurile economice, financiare si de credit. Nivelul acestor decizii depinde de activitatea economică sau de altă natură care a pus în miscare pe plan international o anumită valoare sub formă de bunuri sau mijloace de plată. Aceste activităti – punct de plecare în fundamentarea deciziilor financiar-monetare pe plan extern – îsi au origine în economia natională (investitii, productie, actiuni sociale etc.) sau în contextul economiei mondiale sau al institutiilor internationale (comert exterior, investitii externe, taxe, cotizatii, ajutoare etc.). La nivelul economiei nationale, decizia financiar-monetară se realizează sub forma Balantei de Plăti Externe.

Balanta de plăti a Republicii Moldova este un document statistic de sinteză macroeconomică ce reflectă în mod sistematizat toate tranzactiile economice ale unei tări cu restul lumii pentru o perioadă de timp. Datele sunt clasificate si compilate conform standardelor internationale recomandate de Fondul Monetar International în Manualul Balantei de Plăti (editia a 5-a). Deşi nu putem vorbi de un model unanim acceptat de către toate ţările lumii balanta de plăti externe poate fi rezumată ca având următoarea structură: contul current sau balanta de plăti externe; contul de capital si financiar sau balanta miscărilor de capital.

Contul curent cuprinde tranzactiile cu valori economice (cu exceptia celor cu instrumente financiare) care au loc între rezidenti si nerezidenti. De asemenea aici sunt înscrise contrapartidele valorilor economice doar primite sau doar oferite, fără a implica careva schimb. Contul curent este divizat în: balanta comertului cu bunuri si servicii, balanta veniturilor, balanta transferurilor curente.

Contul de capital si financiar este divizat în contul de capital si contul financiar. Contul de capital cuprinde transferurile de capital si comercializarea activelor nefinanciare neproduse (de exemplu: brevetele, contractele de arendă si alte contracte transferabile, mărcile etc.).Contul financiar cuprinde tranzactiile cu active si pasive financiare ce au loc între rezidenti si nerezidenti si este divizat în: investitii directe, investitii de portofoliu, derivate financiare, alte investitii, active de rezervă. Investitiile de portofoliu, derivatele financiare si alte investitii se îregistrează în balanta de plăti conform principiului active (creante – cerinte către nerezidenti) / pasive (angajamente fată de nerezidenti).

Fisiere in arhiva (1):

  • Dinamica Indicelui Soldului Contului Curent.doc

Alte informatii

Studiu de caz pe tema : dinamica indicelui soldului contului curent al balantei de plati externe. S-a prezentat la facultatea banci