Eficientizarea Costurilor si Sistemul Informational Bancar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Eficientizarea Costurilor si Sistemul Informational Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL 1. Costurile bancare 3
1.1 Structuri specifice ale costurilor bancare 3
1.1.1. Sursa de venituri şi destinaţia cheltuielilor 3
1.1.2. Structura costurilor pe funcţiuni 4
1.2 Gestiunea costurilor bancare 4
1.2.1.Repartizarea costurilor de natură financiară 5
1.2.2. Repartizarea costurilor operaţionale 6
CAPITOLUL 2. Sistemul informațional bancar 8
2.1 Subsistemele informaționale informatizate 8
2.2 Circuitul documentelor de casă 13
2.3 Serviciul Creditar 15
2.4 Serviciul informatic 15
2.5 Compartimentul Tezaur – Caserie 16
CAPITOLUL 3. Eficiența costurilor bancare 18
CONCLUZII 21

Extras din document

CAPITOLUL 1. COSTURILE BANCARE

1.1 Structuri specifice ale costurilor bancare

1.1.1. Sursa de venituri şi destinaţia cheltuielilor

Activitatea băncilor în calitate de intermediari în circuitul capitalului are ca drept principală sursă de venit dobânda, respectiv marja de dobândă, respectiv diferenţa dintre veniturile încasate sub formă de dobânzi pentru creditele acordate şi cheltuielile efectuate sub formă de dobânzi privind resursele mobilizate.

O data cu evoluţiile de pe pieţele de capital s-a restrâns si rolul băncilor în calitate de intermediari efectivi în circuitul capitalului, astfel că extinderea sferei şi majorarea dimensiunilor veniturilor din alte surse decât dobânzile devine un obiect vital al evoluției activităţii bancare.

Evoluţia veniturilor este strâns legată de desfăşurarea în timp a cheltuielilor, ambele considerate din aceleaşi puncte de vedere:

- Surse (respectiv destinaţii) din/privind dobânzile;

- Surse (respectiv destinaţii) din/privind altele decât dobânzile.

Costurile cu salariile reprezintă un element de cost imporatnt. Dimensionarea acestora, corelată cu numărul personalului, subliniază eforturile depuse pentru eficientizarea activităţii bancare care înseamnă :

- Reducerea numărului de persoane angajate;

- Scăderea ponderii costurilor salariale în totalul veniturilor brute, în condiţiile creşterii gradului de înzestrare şi de randament al tehnologiilor bancare moderne.

În condiţiile în care volumul operaţiunilor bancare a crescut considerabil, eforturile pentru reducerea personalului şi diminuarea costurilor de personal, ca pondere a veniturilor brute, au avut efecte pozitive diferite, dar substanţiale, în ţările dezvoltate.

În condiţiile unei creşteri importante a cifrei de afaceri în perioada următoare, se observă orientarea netă către restructurarea şi creşterea productivităţii muncii, fapt reflectat prin tendinţa de scădere relativă a ambilor indicatori.

1.1.2. Structura costurilor pe funcţiuni

În activitatea băncilor, operaţiunile desfăşurate sunt stâns legate de tipurile de funcţiuni pe care le îndeplinesc băncile, respective activităţi legate de:

- Gestiunea conturilor şi mijloacelor de plată;

- Gestiunea creditelor;

- Gestiunea titlurilor;

- Gestiunea valutară;

- Prestarea de servicii specifice(comision şi consultanţă).

Este necesar ca fiecare din activităţi să asigure băncii surse de venit proporţionale cu eforturile desfăşurate de bancă în scopul prestării serviciilor în cauză.

Separea corectă a costurilor pe funcţiuni reprezintă una din condiţiile de bază ale asigurării gestiunii pe centre de responsabilităţi de către fiecare bancă şi devine o condiţie a propăşirii sale, în sensul că o orientează spre cele mai rentabile activităţi.

1.2. Gestiunea costurilor bancare

Una dintre căile principale de perfecţionare a gestiunii bancare o constitue introducerea şi extinderea, aprofundarea şi intensificarea aplicării metodelor de gestiune internă pe centre de responsabilităţi. Condiţiile principale de existenţă a administrării interne pe bază de responsabilităţi presupune acordarea unei autonomii relative a acestora prin :

- Delegarea autorităţii necesare acestora pentru a negocia dotaţiile în resurse şi a obiectivelor de înfăptuire;

- Organizarea unei sistem de relaţii între centrele de responsabilitate şi de organizare a evidenţei în măsură să comensureze veniturile obţinute sau cuvenite din activitatea proprie şi consumul de resurse aferent realizării obietivelor prevăzute.

Centrele de responsabilitate se pot organiza în:

- Centre de profit;

- Centre de costuri.

Centrele de profit pot reuni mai multe compartimente de activitate legate prin raţiuni de localizare sau continuitate operaţională, pentru realizarea unor obiective stabilite, ce fac obiectul negocierii statului lor.

Centrele de costuri sunt, prin natura lor, diferenţiate funcţional în centre operaţionale, centre de suport şi centre de structură.

- centrele operaţionale au rolul de a efectua prestaţiile cu caracter repetitiv, proprii activităţi bancare: prelucrarea instrumentelor de plată, efectuarea ordinelor privind gestiunea titlurilor etc.;

- centrele de suport sunt destinate a efectua operaţiuni personalizate prin natura lor, cu caracter nerepetitiv, între care: analiza şi selectarea clienţilor, studii şi dezvoltare, în general activităţi de înaltă competenţă şi responsabilitate;

- centrele de structură sunt, prin natura lor, de ordin organizaţional, de conducere, de control intern, de comunicare şi informatică de sistem.

Înfăptuirea gestiunii interne pe bază de centre de responsabilitate presupune stabilirea şi aplicarea unor măsuri judicioase în domeniul:

- Repartizării costurilor de natură financiară;

- Repatizării cheltuielilor generale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficientizarea Costurilor si Sistemul Informational Bancar.doc