Etica si Economia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Etica si Economia.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Banci, Economie, Finante

Extras din document

Rezumat

Afacerea, organizaţie profitabilă, trebuie să devină etică pentru a supravieţui intr-o lume globalizată.

Este adevărat că, in ultimele decenii, afacerile s-au schimbat dramatic sub imboldul remarcabilelor transformări din toate domeniile de activitate. insă, cele mai importante schimbări s-au datorat unor modificări subtile de la nivelul firmelor, a căror dezvoltare nu este la fel de vizibilă. Este vorba despre valorile din cadrul multor firme.

Etica afacerilor romaneşti presupune faptul că in strategiile de management sunt utilizate valori, norme, principii de conduită, reguli şi practici care sunt benefice pentru toţi interesaţii: clienţi, parteneri, acţionari, comunitate, mediu, societate. Aceasta inseamnă că atat acţionarii (asociaţii), managerii cat şi salariaţii trebuie să fie morali in toate activităţile desfăşurate. Evident, moralitatea acestora depinde de intenţiile, cinstea, valorile şi mijloacele pe care ei le folosesc.

Deşi etica in afaceri reprezintă un subiect trivial sau irelevant pentru unii sau o glumă bună pentru alţii, iar caţiva işi manifestă chiar ostilitatea faţă de acest subiect, totuşi, asumarea de responsabilităţi sociale, dincolo de” responsabilitatea de a obţine profit”, de către organizaţiile profit reprezintă un deziderat pentru societatea bazată pe cunoaştere.

Introducere

De multe ori consumatorii se intreabă dacă este moral să se anunţe astăzi scumpiri in masă, iar maine preţurile să reflecte deja respectivele scumpiri. Ce este moral in afaceri şi ce nu? In primul rand se pune problema abordării afacerii sub toate aspectele din punct de vedere moral sau etic. Este adevărat că unele afaceri, din punct de vedere etic, sunt reglementate sub aspectul existenţei unui cod etic al profesiei. Astfel, există codul etic al jurnalistului, al funcţionarilor publici, al economistului. De

ce nu ar exista un cod etic şi al afaceriştilor? In acest context, relevant este conţinutul respectivului cod etic. Aceasta inseamnă că respectivul cod trebuie să reglementeze relaţia firmă (afacere profitabilă) -salariaţi, relaţia firmă - parteneri, relaţia firmă - acţionari, relaţia firmă - comunitate, relaţia firmă - societate, relaţia firmă - mediu inconjurător. Evident se va pune problema şi a eticii managerilor. Se poate afirma că o afacere este etică, in general, dacă este creatoare de locuri de muncă, dacă sprijină comunitatea, dacă isi asumă responsabilităţi sociale faţă de parteneri şi salariaţi.

Se spune că etica in afaceri este doar o opţiune pentru lumea afacerilor, considerandu-se astfel că este relativă, dar ea a devenit astăzi un deziderat, odată cu integrarea Romaniei intr-un mediu deosebit de dinamic şi puternic concurenţial: cel al

Uniunii Europene. Astfel, etica in afaceri devine centrul managementului modern.

1. Afacerile romaneşti şi etica

Cunoscut este faptul că, in context european,identitatea Romaniei este construită atat de mediul socio-cultural, cat mai ales de cel al afacerilor. Iar afacerile romaneşti sunt departe de a fi etichetate ca fiind etice. Evident, afacerile profitabile sunt benefice societăţii petru că asigură locuri de muncă şi oferă pieţei produse, servicii şi informaţii.

Este adevărat că afacerile se dezvoltă intr-un cadru legal creat de stat prin instituţiile sale, care devine o regulă obligatorie de comportament pentru toţi participanţii. Insă fiecare subiect decide asupra modul in care va juca, respectand sau nu regulile de joc.

Realitatea afacerilor romaneşti demonstrează in fiecare zi că cei care nu respectă regulile de joc sunt cei care castigă, cel puţin pe termen scurt. Mai mult decat atat, instituţiile statului intervin nu ca parteneri activi, ci doar ca „arbitrii jucători” susţinand unele echipe şi jucători in defavoarea altora. In acest sens se poate afirma că insăşi statul are şi generează un comportament imoral in lumea afacerilor.

In acest context, abordarea problemelor etice cu care se confruntă Romania in toate domeniile de activitate, nu numai in domeniul afacerilor, face necesară delimitarea conceptuală a termenului cu care se operează atat in teorie, cat şi in practică. Astfel, etica reprezintă o ramură importantă a filosofiei ce poate fi denumită ştiinţa realităţii morale, deoarece incearcă elucidarea problemelor morale printr-un demers congnitiv. Conform acestei abordări etica in afaceri poate fi definită ca reprezentand incercările de elucidare a problemelor morale in domeniul afacerilor, printr-un demers cognitiv. De altfel, se poate observa că termenul de etică este sinonim cu cel de morală. Acesta provine din latinescul moralis sau din franceză morale şi desemnează „ansamblul normelor de convieţuire, de comportare a oamenilor unii faţă de alţii şi faţă de colectivitate şi a căror incălcare nu este sancţionată de lege, ci de opinia publică” (DEX’98). In context, deontologia vizează aspecte de etică a unei profesiuni. Astfel că deontologia în materie de afaceri poate fi definită ca fiind totalitatea regulilor şi uzanţelor care reglementează relaţiile dintre agenţii economici sau dintre aceştia şi beneficiarii lor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Etica si Economia.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”, SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA „FINAŢE ŞI BĂNCI