Evaluarea a Doua sau mai Multe Variante de Proiect pe Baza Venitului Net Actualizat

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evaluarea a Doua sau mai Multe Variante de Proiect pe Baza Venitului Net Actualizat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Nitu Cristina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Prezentarea organizaţiei pe bază de indicatori specifici activităţii

S.C. ADIDAC S.R.L. îşi are sediul în judeţul Bihor, localitatea Salonta, str. Bariţiu nr. 15.

Societatea ADIDAC. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea 31/1990 şi statutul de funcţionare şi organizare.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerţului.

În baza sentinţei civile nr. llll din 07 iunie 1994 a judecătoriei Oradea, societatea comercială ADIDAC S.R.L. a fost înmatriculată:

- la Oficiul Registrului Comerţuilui sub numărul J05/115042/1994

- la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor atribuind societăţii un codul unic de înregistrare 544444.

Capitalul social al societăţii comerciale este de 2.000.000 lei fiind constituit din 20 părţi sociale a 100.000 lei fiecare, părţi sociale ce este deţinut de unicul asociat Caciora Adrian-Dumitru.

Situaţia economico-financiară a firmei

Obiectul de activitate al S.C. ADIDAC S.R.L. este:

- confecţionarea măturilor de sorg

- confecţionarea mânerelor de lemn pentru mături

- achiziţionarea materiei prime de la producători agricoli particulari

- exportul producţiei obţinute

La realizarea obiectivului de activitate participă în prezent 15 de angajaţi.

S.C. ADIDAC S.R.L. SALONTA trece printr-o perioadă mai grea datorită unei curs scăzut la valută şi a crizei. În momentul contractării, cursul valutei era mai ridicat şi din vâzare s-ar fi obţinut un venit mai mare.

În prezent pe piaţa internă a crescut cerinţa pentru mături sorg de bună calitate, la un preţ la care producţia devine rentabilă.

Societatea comercială ADIDA dispune de dotare necesară pentru această activitate în valoare de 62.921 lei, şi a început modernizarea clădirii în care desfăşoară procesul de producţie. Are: fierestrău, maşină confecţionat cozi, maşină găurit, maşină frezat, maşină pieptănat, utilaj de legat, maşina de cusut, autoutilitară, autoturism, calculator.

Are în stoc cherestea suficientă pentru confecţionarea cozilor.

Sorgul este achiziţionat continuu nefăcând stoc mare.

Alţi indicatori economici pe o lună oarecare care nu sunt prezentaţi mai sus şi ar putea fi relevanţi sun prezentaţi în capitolul pentru calculul indicatorilor analizaţi în tabelul cu determinarea fluxului net de trezorerie.

Descrierea proiectului şi a variantelor analizate

Venitul net actualizat, pe scurt VNA, reprezintă excedentul cumulat actualizat a fluxului net de trezorerie / cash flow net (FNT/CF) pe durata de viaţă a proiectului.

În care: = fluxul anual de trezorerie.

Un proiect este rentabil dacă VNA>0 ceea ce înseamnă un surplus monetar pozitiv pentru agentul economic investitor. VNA este un criteriu de respingere, în sensul că orice proiect pentru care VNA este negativ (VNA<0) se respinge, dar şi de selecţie în sensul că, la o analiză comparativă a două proiecte sau variante de proiect se reţine acel proiect/variantă pentru care VNA este maxim.

Fluxul de trezorerie reprezintă surplusul monetar din exploatarea proiectului (cash flow-ului proiectului) şi oferă cea mai pertinentă informaţie asupra solvabilităţii acestuia.

Fluxul de trezorerie brut este fluxul de trezorerie care se obţine înainte de impozitarea profitului, scăzând din cifra de afaceri costurile de producţie (cheltuieli fixe şi variabile).

Fluxul net de trezorerie este obţinut scăzând din fluxul de trezorerie brut, impozitul pe profit.

Calculul indicatorilor analizaţi:

Determinarea fluxului net de trezorerie (cash flow net)

Ani Bilanţ Exploatare H. Expl. Flux net de trezorerie

Investiţie Recuperări Cheltuieli Amortizare Venituri Imp. Pe profit

Surplus monetar 22,00

Coloana 1. Investiţia cuprinde suma totală a investiţiei inclusiv nevoia de fond de rulment (estimată la 5% din cifra de afaceri) corespunzătoare fiecărui an de exploatare pentru care se prevede o cifră de afaceri superioară anului anterior.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea a Doua sau mai Multe Variante de Proiect pe Baza Venitului Net Actualizat.doc