Evolutia Operatiunilor Valutare in Cadrul Sistemului Bancar din Republica Moldova in Perioada Ianuarie-Septembrie 2010 - Tendinte, Factori, Perspective

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evolutia Operatiunilor Valutare in Cadrul Sistemului Bancar din Republica Moldova in Perioada Ianuarie-Septembrie 2010 - Tendinte, Factori, Perspective.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Berdila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I.DESFSURAREA OPERATUIUNIOR VALUTARE 5
CAPITOLUL II. EVOLUŢIA OPERAŢIUNILOR VALUTARE
ÎN CADRUL SISTEMULUI BANCAR 8
CONCLUZIE 12
BIBLIOGRAFIE 13

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Funcţionarea unui sistem bancar stabil, capabil să presteze servicii moderne şi competitive, este unul din factorii de imortanţă majoră pentru dezvoltarea economiei naţionale în condiţiile actuale.

Banca Naţională a Moldovei a întreprins măsuri orientate cu prioritate spre creşterea gradului de siguranţă în activitatea băncilor, spre sporirea capacitaţii acestora de a satisface necesitaţile economiei naţionale. În îndeplinirea funcţiilor lor băncile comerciale efectuează operaţiuni valutare.

Lucrarea de faţă are o dublă finalitate: pe de o parte se îndreaptă asupra studierii operaţiunilor active şi pasive a băncilor comerciale, pe de altă parte este abordarea a reglementării acestor operaţiuni.

Scopul lucrării este acela de a contribui la o mai bună întelegere a problematicii legate de aspectele reglementării operaţiunilor valutare.

Sarcinile studiului de caz.În scopul atingerii obiectivului de bază al cercetării au fost propuse următoarele sarcini:

- Evaluarea contribuţiei operaţiunilor valutare la atingerea unui anumit nivel al variabilelor macroeconomice prin intermediul mecanismului de transmisie;

- Elaborarea în baza cercetărilor a modelului de simulare a efectelor operaţiunilor valutare asupra evoluţiei economiei, testarea acestuia şi formularea unor concluzii şi recomandări pentru sporirea eficienţei pietei valutare. Realizarea acestor sarcini este importantă atât din punct de vedere teoretic, deoarece asigură o complexitate sporită a investigaţiilor efectuate, cât şi din punct de vedere aplicativ, deoarece contribuie la extinderea arealului de soluţii pentru problemele cu care se confruntă economia naţională.

Obiectul investigat. Evaluarea efectelor operaţiunilor valutare asupra evoluţiei economiei.

Subiectul cercetări il constituie operaţiunilor valutare şi impactul lor asupra evoluţiei economiei din Republica Moldova.

Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în ştiinţa economică, în cadrul cercetării au fost utilizate următoarele:

- abstracţia ştiinţifică, în scopul sintetizării şi generalizării principalelor concepte, principii, teorii şi legi economice care determină obiectul cercetării;

-inducţia şi deducţia, care se intercondiţionează şi constituie componentele de bază ale procesului de cercetare economică ştiinţifică;

-metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii care sperăm să prezinte interes pentru ştiinţa economică;

Baza informaţională o constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei, Departamentului Statistică şi Sociologie, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului etc. Drept bază metodologică şi de informare au servit legile şi hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic şi juridic ce ţin de tema de cercetare.

Structura studiului de caz pornind de la obiectivul de bază şi sarcinile propuse spre realizare, studiul de caz este conceput cu următoarea structură: introducere,doua capitole care reflect conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie si anexe. Studiul de caz este expus pe 6 pagini, 2 figuri, 3 tabele, 1 anexa şi 10 surse bibliografice.

In capitolul I “Operaţiuni valutare”este identificat locul şi importanţa operaţiunilor valutare în cadrul tranzacţiilor, reflectînd utilizarea resurselor atrase şi evaluarea contribuţiei acestora la atingerea unui anumit nivel in economie.

In capitolul II “Tendinţe în evoluţia operaţiunilor valutare în cadrul sistemului bancar”este identificat şi argumentat rolul primordial al Băncii Naţionale a Moldovei în întreprinderea măsurilor orientate cu prioritate spre creşterea gradului de siguranţă în activitatea băncilor, spre sporirea capacităţii acestora de a satisface necesităţile economiei naţionale.

Capitolul I: DESFASURAREA OPERAŢIUNI VALUTARE

Operaţiunile pe pieţele valutare constau în cumpărarea şi vînzarea de valute şi devize, îndeosebi convertubile. Principalii operatori pe pieţele valutare sunt băncile, bursele de valori şi casele de schimb valutar.

Băncile comerciale efectuează operaţiuni pe piaţa valutară pentru a cumpăra o anumită cantitate de valută necesară în activitaţile lor valutare cu clienţii pentru a acumula venituri speculative în urma tranzacţiilor de cumpărare şi vînzare a valutelor, precum şi pentru acoperirea riscurilor aferente fluctuaţiei schimbului valutar.

Operaţiunile valutare se desfăşoară între băncile comerciale sau între bănci şi clienţii lor, prin telefon, telex, fax, etc. Operaţiunile efectuate pe piaţa valutară sunt de două tipuri: la vedere şi la termen. Majoritatea operaţiunilor de schimb valutar sunt operaţiuni la vedere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Operatiunilor Valutare in Cadrul Sistemului Bancar din Republica Moldova in Perioada Ianuarie-Septembrie 2010 - Tendinte, Factori, Perspective.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”