Evolutia Pietei Valutare a Republicii Moldova in Perioada Anilor 2003-2009

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evolutia Pietei Valutare a Republicii Moldova in Perioada Anilor 2003-2009.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ana Berdila

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL PIEŢEI VALUTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 5
1.1 Noţiunea şi structura pieţei valutare 5
CAPITOLUL II. EVOLUŢIA ŞI DINAMICA PIŢEI VALUTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PERIOADA 2003- 2009 6
CONCLUZII 15
BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare: Piaţa valutară reprezintă sistemul de relaţii financiar-valutare prin intermediul căruia se desfăsoară vînzarea si cumpărarea de valută efectivă sau in cont precum si vînzarea-cumpărarea de devize (trate si bilete la ordin) exprimate in monedă străină.

Această activitate de vînzare-cumpărare de valută/devize reprezinta un gen specific de comerţ, iar in cazul acestui gen, moneda este tratată ca o marfă.

Această piaţă valutară trebuie reprezentată si de instituţiile:

- băncile autorizate să participe la acest comert specific (autorizarea se face de catre Banca Centrala)

- casele de schimb autorizate

- alte institutii financiar-valutare abilitate in acest sens.

Ceea ce rezultă în urma acestui comerţ este un preţ (cursul valutar) ce depinde de condiţiile de cerere si ofertă existente pe piaţă, acest pret putaînd fi limitat din punct de vedere legal.

Această piaţă valutară este supusă unor reglementări naţionale (piata valutara din Romania este diferita de piata valutara din Franta, de exemplu), dar pe langă aceste pieţe valutare nationale care au o legislaţie specifică apar si situaţii in care pieţele valutare au caracter internaţional, deservind interesele unor zone ( zone economice de mare interes: Frankfurt, Tokyo, Londra, New York). Aceste piete cu caracter international reprezinta exceptari de la legislatia nationala (se dereglementeaza), fapt ce le face atractive.

Scopul lucrări: constă în evaluarea şi definirea rolului vînzarea si cumpărarea de valută efectivă sau în cont precum si vînzarea-cumpărarea de devize (trate si bilete la ordin) exprimate in monedă străină, în scopul analizei acestui gen de comerţ în Republica Moldova pe anumite sectoare în parte.

Sarcinile referatului: În scopul atingerii obiectivului de bază al cercetării au fost propuse următoarele sarcini:

• Definiria pieţei valutare context internaţional şi analizarea tehnicii de vînzare cumpărare de valută.

• Analiza factorilor ce condiţioniază dezvoltarea pieţei valutare.

• Evidevţierea riscurilor valutare si micsorarea acestora în urma activitâţii de vînzare cumpârare.

Realizarea acestor sarcini este importantă atât din punct de vedere teoretic, deoarece asigură o complexitate sporită a investigaţiilor efectuate, cât şi din punct de vedere aplicativ, deoarece contribuie la definirea şi evidenţierea impactului pieţei valutare asupra economiei naţionale.

Obiectul investigat: Evaluarea evoluţiei pieţei valutare în Republica Moldova asupra economiei naţionale.

Subiectul cercetării: Îl constituie evoluţia pieţei valutare în Republica Moldova în periada 2003-2009.

Metodologia cercetării: Se bazează pe utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în ştiinţa economică, în cadrul cercetării au fost utilizate următoarele:

- abstracţia ştiinţifică, în scopul sintetizării şi generalizării principalelor concepte, principii, teorii şi legi economice care determină obiectul cercetării;

-inducţia şi deducţia, care se intercondiţionează şi constituie componentele de bază ale procesului de cercetare economică ştiinţifică;

-metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii care sperăm să prezinte interes pentru ştiinţa economică.

Baza informaţională: O constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei, Departamentului Statistică şi Sociologie. Drept bază metodologică şi de informare au servit legile şi hotărârile Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic şi juridic ce ţin de tema de cercetare.

Structura referatului: pornind de la obiectivul de bază şi sarcinile propuse spre realizare, referatul este conceput cu următoarea structură: introducere,trei capitole care reflectă conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi recomandări şi bibliografie. Referatul este expus pe pagini, 6 figuri şi 8 surse bibliografice.

În capitolul I ,,Structura şi conţinutul pieţei valutare în Republica Moldova” se înglobează definirea noţiunii de piaţă valutară, de concept, reliefarea principalelor trăsături. De asemenea, sunt evidenţiate principalele categorii, tehnica acordării, primirii şi rambursării a creditelor externe.

În capitolul II ,,Evoluţia şi structura pieţei valutare în Republica Moldova perioada 2003-2009” este identificat evoluţia pieţei valutare şi dinamica în concordanţă cu mai mulţi factori determinaţi.

1. CONŢINUTUL PIEŢEI VALUTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1 Noţiunea pieţei valutare

Piata valutara poate fi definita ca ansamblul de relatii care se formeaza la nivel national sau international intre diferitele institutii nationale sau de vocatie internationala, intre persoane fizice sau juridice, angajate in operatiuni valutare a caror sfera de desfasurare, derulare depaseste sau nu cadrul national.

Notiunea de piata valutara reprezinta un termen generic, intrucat ea este constituita, pe de o parte, din piete internationale, piete care, fiecare in parte, au specificul lor, de neconfundat, iar, pe de alta parte, au la baza existentei si functionarii lor pietele nationale.

Se considera că principale componente ale pietei valutare internationale: piata valutară internatională, piata monetară internatională (piata eurovalutelor). Deseori, atît in practică, cît si în literatura, se utilizează termenul de europiata, in sfera căruia sunt incluse toate operatiunile efectuate in eurovalute, (cuprinzand trei segmente: piata eurovalutelor, piata eurocreditelor si piata euroobligatiunilor). Aceastaă structurare a pietei valutare internationale reprezinta o abordare la un moment dat, intr-o lume in plină mişcare. Analiza pe termen lung a evolutiei pietei valutare internationale relevă permanente mutaţii apărute in configuratia sa.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Pietei Valutare a Republicii Moldova in Perioada Anilor 2003-2009.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”