Evolutia si Perspectivele Cardului in Republica Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evolutia si Perspectivele Cardului in Republica Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Capitolul I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND CARDUL BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În actele normative aflate în vigoare în Republica Moldova, cardul bancar este definit ca un suport de informaţie standardizat şi personalizat prin intermediul căruia deţinătorul, de regulă, cu utilizarea numărului personal de identificare al său şi/sau a unor alte coduri care permit identificarea sa, are acces la distanţă la contul bancar în vederea efectuării anumitor operaţiuni prevăzute de banca eminentă.

Cardul bancar este proprietatea băncii eminente care are dreptul exclusive de a acorda solicitanţilor statut de deţinător de card bancar şi de a retrage acest statut în condiţiile prestabilite. Statutul de deţinător de card se acordă persoanei pentru care se emite cardul.

Cardul bancar se emite in conformitate cu normele sistemului de plăţi cu carduri bancare şi trebuie să conţină elemente de siguranţă care să protejeze corpul material al acestuia, trăsături de personalizare incorporate pe suprafaţa sa, componente înserate în corpul material al acestuia, inclusive banda magnetică şi/sau microprocesorul (circuit integrat specializat) etc.

La emiterea cardului bancar banca eminentă deschide cont de card. Contul de card este un cont curent bancar în care se ţine evidenţa tuturor operaţiunilor financiare efectuate cu cardul bancar. În baza unui cont de card pot fi emise mai multe carduri bancare.

Băncile licenţiate din Republica Moldova participă atît în sisteme internaţionale de plăţi cu carduri, cît şi în sistemele locale. Cardurile emise sub egida sistemelor internaţionale de plăţi cu carduri au circulaţie locală şi internaţională, pe cînd cardurile emise sub egida sistemelor locale au numai circulaţie locală.

Pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul cardurilor bancare pt fi efectuate următoarele operaţiuni:

• Plata mărfurilor achiziţionate de la comercianţi, serviciilor prestate sau a obligaţiilor faţă de buget (impozite, taxe, alte plăţi obligatorii);

• Retragerea de numerar de la bancomate, de la ghişeele bancilor, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare;

• Alte operaţiuni financiare în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (depunere de numerar în contul bancar, transferuri între conturi etc.).

În prezent, există o mare varietate de carduri emise de bănci, instituţii de credit, comercianţi, prestatori de servicii etc. Acestea oferă multiple avantaje deţinătorilor, cel mai evident fiind substituirea plăţilor tradiţionale efectuate în numerar sau prin cecuri. În plus, indiferent de eminent, cardurile oferă astăzi consumatorilor multiple facilităţi, cum ar fi: posibiliatea de a-şi mări garanţiile privind mărfurile, posibilitatea de a subscrie la diferite variante de asigurare, posibilitatea de a participa la programe pentru cumparatori fideli.

Cardurile aflate în circulaţie în R.M. pot fi clasificate după diverse criterii.

.În funcţie de provenienţa mijloacelor băneşti disponibile în cont, se disting următoarele tipuri de carduri bancare:

• Card de credit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloace băneşti oferite de bancă sub forma unei linii de credit;

• Card de debit, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloace băneşti depozitate la bancă;

• Card de debit cu facilitate de overdraft, prin intermediul căruia deţinătorul dispune de mijloacele băneşti depozitate la bancă, iar în cazul insuficienţei acestora, de mijloacele băneşti oferite de bancă sub formă de overdraft (descoperire de cont).

În funcţie de posesor deosebim card personal şi card de afaceri. Cardul personal se emite din contul de card deschis pe numele unei persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate. Cardul de afaceri se emite din contul de card deschis pe numele unei persoane juridice, reprezentanţei înfiinţate în Republica Moldova a persoanei juridice nerezidente, întreprinderii cu statut de persoană fizică, persoanei fizice care practică activitate de întreprinzător sau un alt tip de activitate.

După elementele tehnologice se disting: carduri cu microprocesor, cu bandă magnetică, hibride (mixte).

După aria de acoperire cardurile se clasifică în: carduri de uz naţional, de uz internaţional, local (pentru extragerea numerarului şi pentru circuitul interbancar).

Conform monedei din cont deosebim: carduri în lei şi în valută străină.

După operaţiile ce se pot efectua cu carduri se disting urmatoarele tipuri de carduri:

card de plată, de transfer şi de depunere.

În amplitudinea funcţiilor sale cardul este un instrument de plată fără numerar prin care deţinătorul autorizat poate achita contravaloarea bunurilor cumpărate de la comercianţi, sau beneficia de serviciile prestate de terţi care sunt abilităţi sa-l accepte si sa-l utilizeze. De asemenea, cardul permite obţinerea de lichidităţi de la banca emitentă, în fapt administratoare a contului curent al titularului de card.

Experimental, cardul poate fi conceput şi aplicat pe masura evoluţiei cercetărilor ştiinţifice în domeniu. În fapt, cardul a intrat definitiv în familia instrumentelor de plată, atunci când aplicarea tuturor inovaţiilor componente ce putea fi dirijată la dimensiuni de masă s-a dovedit eficientă, respectiv când s-a produs o scădere semnificativă a preţurilor producţiei de masă a tehnologiei echipamentelor şi reţelelor care să fie convenabilă, atât la nivelul băncilor, la nivelul comercianţilor şi a altor factori implicate, cât şi la nivelul utilizatorilor, persoane fizice.

Cardul acţionează ca un instrument de plată multiplu, cu utilizarea succesivă şi permanetă asigurînd înalte facilităţi utilizatorilor plătitori, precum şi beneficiarilor plăţilor, cu care utilizatorii se află în raporturi contractuale. Pe această bază, dispunerea plăţilor devine mai operativă, mai accelerată, aspect favorabil pentru toţi participanţii. Sub un alt aspect, mecanismul plăţii pe card implică, într-o mare măsură, exercitarea deciziei de plată în seiful beneficiarului plăţii. Derularea plăţilor prin card implica o siguranta sporita pentru toti participantii, dar in special pentru beneficiarii de sume.

De-a lungul timpului s-au instituit şi promovat funcţionalităţile specifice ale cardului, care astăzi în metodologie şi în literatura de specialitate s-a concretizat în următoarea conformaţie:

- funcţia de numerar ce se realizează prin utilizarea cardului la automatele de eliberare a numerarului (ATM) pentru obţinerea de sume cu scopul de a fi utilizate în numerar

- funcţia de debit prin posibilitatea utilizării cardului pentru dispunerea de plăţi în reţeaua Internet.

Introducerea cardurilor de plată a reprezentat o nouă descoperire în domeniul formelor de plată. Cu timpul aceste carduri au sporit loialitatea clientului şi au stimulat comportamentul de cumpărarare repetat. Iniţial ele au avut un caracter relativ limitat la piaţa locală sau utilizarea lor într-un lanţ de magazine.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia si Perspectivele Cardului in Republica Moldova.doc