Evolutia Structurii Creditarii Bancare in Republica Moldova in Anii 2003-2008

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evolutia Structurii Creditarii Bancare in Republica Moldova in Anii 2003-2008.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE. 3
1. EVOLUŢIA PONDERII CREDITULUI. 4
2.STRUCTURA CREDITELOR. 6
2.1 STRUCTURA CREDITELOR PENTRU POPULAŢIE ACORDATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 6
2.2 STRUCTURA CREDITULUI CĂTRE POPULAŢIE DUPĂ MONEDA DE ACORDARE. 9
2.3 STRUCTURA CREDITULUI CĂTRE POPULAŢIE DUPĂ MATURITATE .10
3.PIAŢA CREDITELOR ŞI A DEPOZITELOR. .14
BIBLIOGRAFIE. .15

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Principala operaţiune bancară este creditarea. Într-adevăr, între plasamentele băncilor pe primul loc se află creditele. Felul în care banca alocă fondurile pe care le gestionează poate influenţa în mod hotarâtor dezvoltarea economică la nivel local sau naţional. Pe de altă parte, orice bancă îşi asumă, într-o oarecare măsură, riscuri atunci când acordă credite şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci când unii debitori nu îşi onorează obligaţiile. Oricare ar fi însă nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate dacă operaţiile de creditare sunt organizate şi gestionate cu profesionalism.

Scopul cercetării. Obiectivul central al lucrării este orientat spre surprinderea principalelor tendinţe inregistrate in activitatea de retail banking in Romania şi implicaţiile acestor tendinţe asupra riscului de credit. Expansiunea creditului către populaţie a stat la baza creşterii semnificative a creditului neguvernamental din ultimii ani .

Obiectul investigat îl constituie creditarea în Republica Moldova.

Subiectul cercetării redă tendinţele actuale în creditarea băncilor comerciale din Republica Moldova.

Metodologia cercetării se bazează pe utilizarea metodelor ştiiţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice.

Baza informaţională o constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic ce ţin de tema de cercetare.

Structura referatului:pornind de la obiectivul de baza şi sarcinile propuse spre realizare referatul este conceput cu următoarea structură:introducere,trei capitole,concluzie şi bibliografie.

1. EVOLUŢIA CREDITULUI

Creşterea din ultima lună a trimestrului III al anului 2008 s-a produs in pofida aşteptărilor unor efecte negative ale crizei economice mondiale care a afectat sistemele bancare din statele lumii şi care, in ultima perioadă, s-au făcut tot mai palpabile şi in ţările din zonă. In pofida evoluţiilor din exterior la noi, in septembrie, piaţa bancară a rămas neatinsă de flagel şi a continuat să inregistreze creşteri comparabile cu cele din lunile precedente la majoritatea parametrilor.

Astfel, luand in consideraţie avansul activelor bancare inregistrat in luna septembrie, de la inceputul anului curent acest indicator a sporit cu 22,98 la sută, iar comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut creşterea a fost de 31 la sută.

In cadrul ultimei conferinţe de presă guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Leonid Talmaci, a declarat că la moment in R. Moldova nu există premise pentru declanşarea unei crize economice care ar afecta activitatea sistemului bancar. In acest context Talmaci a menţionat pe un ton optimist că sistemul bancar local este unul robust şi dispune de active şi lichidităţi suficiente pentru a face faţă acestei provocări care a afectat economia mondială. Astfel de declaraţi au fost făcute anterior şi de unii experţi, iar aceste pronosticuri s-au adeverit aproape in totalitate, cel puţin pentru luna septembrie.

In perioada ianuarie-septembrie 2008 a fost inregistrată şi o creştere a depozitelor bancare. Acestea s-au apropiat de 28 mlrd. lei şi au depăşit cu 20 la sută cifra de la finele anului trecut şi cu peste 25 la sută baremul atins in perioada similară a anului 2007.

In rezultatul acestor evoluţii inregistrate de la inceputul anului sistemul bancar a obţinut un profit nedistribuit in valoare de peste 4 mlrd. lei (387 mil. USD), in creştere cu aproape 44 la sută faţă de trimestrul III al anului 2007. Un trend pozitiv a fost caracteristic şi pentru evoluţia capitalului normativ total al băncilor moldovene care s-a majorat de la inceputul anului cu circa 23 la sută pană la 6,42 mlrd. lei, iar faţă de finele luni septembrie 2007 – cu circa 44 la sută.

Un alt indicator important al stabilităţii sistemului bancar il reprezintă structura capitalului băncilor. In ultimi ani investiţiile străine sunt dominante in capitalul băncilor din R. Moldova ca urmare a intrărilor masive de resurse de peste hotare. Această situaţie nu s-a schimbat nici in luna septembrie cand in pofida aceleaşi crize externe cota investiţiilor străine in capitalul instituţiilor bancare a crescut cu 0,14 puncte procentuale şi a atins 73,09 la sută, ceea ce este cu 7,87 puncte procentuale mai mult faţă de finele aceleiaşi luni din anul trecut.

La acest capitol experţii dar şi factorii bancari sunt mai sceptici şi susţin că pe termen mediu recesiunea va afecta investiţiile in economia moldovenească şi in particular in sistemul bancar. Aceştia prognozează o stopate a intrărilor de investiţii pană la finele anului curent şi inceputul anului viitor şi o temperare a acestora in a doua parte a lui 2009.

Totodată, factorii bancari şi unii experţi prognozează pentru luna octombrie 2008 o evoluţie nu mai puţin optimistă a sistemului bancar. Aceste aprecieri sunt alimentate in mare parte de diminuarea de către BNM a ratei de bază şi a rezervelor obligatorii ale băncilor decizie care, in condiţiile menţinerii trendului actual al inflaţiei, ar putea avea o influenţă pozitivă asupra activităţii de creditare, iar in consecinţă şi asupra tuturor indicatorilor activităţii sistemului bancar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Structurii Creditarii Bancare in Republica Moldova in Anii 2003-2008.doc