Evolutia Structurii Disponibilitatilor si Plasarilor la Termen Republica Moldova in Perioada Semestrului I al Anului 2009

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Evolutia Structurii Disponibilitatilor si Plasarilor la Termen Republica Moldova in Perioada Semestrului I al Anului 2009.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berdila Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE.3
1. DISPONIBILITĂȚILE ȘI PLASĂRILE LA TERMEN-COMPONENTĂ A ACTIVELOR OFICIALE DE REZERVĂ.4
2. TENDINȚE IN EVOLUȚIA STRUCTURII DISPONIBILITĂȚILOR ȘI PASĂRILOR LA TERMEN ÎN PERIOADA SEMESTRULUI I AL ANULUI 2009 ȘI FACTORII DE INFLUENȚĂ.6
CONCLUZII.7
BIBLIOGRAFIE.8

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În prezent, în orice ţară din lume, indiferent de nivel ei de dezvoltare, evoluţia structurii disponibilităților și plasărilor la termen are un impact direct în desfăşurarea proceselor valutar-financiare, în reglarea circuitelor economice la nivel macroeconomic şi a economiei în ansamblul. Avînd în vedere aceste realităţi, mi-am propus ca prin această cercetare să aduc la cunoştinţă particularitățile evoluţiei structurii disponibilităților și plasărilor la termen.

Scopul cercetării. Analiza evoluției structurii disponibilităților și plasărilor la termen.în perioda semestrului I a anului 2009.

Sarcinile studiului de caz. În scopul atingerii obiectivului de bază al cercetării mi-am propus să definesc evoluţia structurii disponibilităților și plasărilor la termen prin prisma indicatorilor de strutură și să analizez această evoluție conform rezultatelor obținute.

Obiectul investigat. Evoluțiea structurii disponibilităților și plasărilor la termen în perioda semestrului I a anului 2009

Subiectul cercetării. Analiza tendințelor evoluției structurii disponibilităților și plasărilor la termen în perioda semestrului I a anului 2009

Metodologia cercetării. Se bazează pe utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare bazate pe principiile epistemologiei economice, şi anume: inducţia şi deducţia, metoda analizei, comparaţiei, analogiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării.

Baza informaţională o constituie publicaţiile şi datele statistice ale Băncii Naţionale a Moldovei și ale Biroului Național de Statistică. Drept bază metodologică şi de informare au servit actele normative și reglementorii ale Băncii Naţionale a Moldovei şi alte publicaţii de ordin statistic, juridic și științific ce ţin de tema de cercetare.

Structura. Studiul de caz este conceput cu următoarea structură: introducere,două capitole,concluzii și bibliobrafie.

Concluzii. În concluzii am expus succinct rezultatele obținute,interpretarea datelor și părerile proprii.

1. DISPONIBILITĂȚILE ȘI PLASĂRILE LA TERMEN-COMPONENTĂ A ACTIVELOR OFICIALE DE REZERVĂ

Esența activelor oficiale de rezervă. Active oficiale de rezervă identice cu rezervele internaţionale brute sunt active disponibile în orice moment şi controlate de către autoritatea monetară cu scopul finanţării directe a dezechilibrului balanţei de plăţi, pentru reglarea indirectă a dezechilibrului balanţei de plăţi prin efectuarea intervenţiilor pe piaţa valutară în scopul susţinerii cursului valutei naţionale, precum şi în alte scopuri. Alte active valutare sunt acele active valutare, care aparţin autorităţii monetare şi care nu fac parte din activele oficiale de rezervă, şi active valutare deţinute de Guvern. Banca Națională a Moldovei, ca și orice bancă centrală, deține rezerve valutare internaționale exprimate in valute convertibile. O parte din acestea sunt in forma depozitelor purtătoare de dobandă, plasate în bănci cu oficiile în străinatate sau alte bănci centrale, iar altă parte sunt investite în valori mobiliare. Potrivit politicii valutare a BNM, dar și a recomandărilor FMI, nivelul acceptabil al activelor oficiale de rezerva trebuie sa acopere 3 luni de import.

De ce Banca Națională a Moldovei are nevoie de active oficiale de rezervă?Pentru implementarea eficientă a politicii sale valutare. Astfel, băncile centrale obișnuiesc să utilizeze activele sale externe pentru a influența cursul de schimb al monedei naționale pe piața internă. Prin urmare, Banca Națională a Moldovei poate preveni deprecierea leului ,răscumpărînd moneda națională de pe piața valutară din contul rezervelor sale externe, sau poate preveni aprecierea excesivă a leului prin vinderea monedei naționale contra valută straină. Spre exemplu, în vara anului 2008, cînd volumurile de remitențe atingeau noi recorduri, fapt care se reflecta în aprecierea monedei naționale, BNM a intervenit prin cumpărarea unor cantități enorme de dolari SUA pentru atenuarea aprecierii excesive a leului. Aceasta a permis creșterea puternică a activelor oficiale de rezervă ale BNM, care spre finele lunii septembrie au atins nivelul record de 1.803,91 milioane dolari SUA. Acest fapt ne demonstrează că există o strînsă corelație dintre remitențe și rezervele valutare internaționale ale BNM.

Din cauza diminuării constante a volumului de exporturi și a volumului de venituri remise de emigranți, leul moldovenesc devine din ce in ce mai expus deprecierii fată de principalele valute de referință. Reducerea semnificativă a cererii pentru moneda națională, determină BNM să intervină masiv pe piața valutară, efectuînd cumpărări de lei moldovenești în cantități record de după criza regională din 1998.

O altă cauză a reducerii activelor oficiale de rezervă este diminuarea rezervelor obligatorii în valută straină menținute de bănci.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evolutia Structurii Disponibilitatilor si Plasarilor la Termen Republica Moldova in Perioada Semestrului I al Anului 2009.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA “FINANŢE” CATEDRA “BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ”