Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8570
Mărime: 85.90KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boariu Angela
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA”, IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER BĂNCI ŞI PIEŢE FINANCIARE

Cuprins

Cap.1.Introducere

Cap.2. Rolul şi funcţiile sistemului bancar românesc

Cap.3.Evoluţia sistemului bancar în contextul integrării europene

Cap.4.Tendinţe ale sistemului bancar românesc în contextul intergării europene

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Cap.1.Introducere

Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care asigură mobilizarea disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor spre desfăşurarea unor activităţi economice eficiente.În esenţă ,banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizeaza mijloacele băneşti disponibile,finanţează şi creditează persoanele fizice si juridice,organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state în scopul obţinerii de profit.

Banca este instituţia financiară care atrage de la personele fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora,transferabile prin diferite instrumente de plată,şi care utilizează aceste mijloace total sau partial pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc.Banca are ca rol complex în economie,atât din punct de vedere al serviciilor pe care le presteaza,cât şi din punct de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.

Sistemul bancar românesc a demonstrat în ultimii ani o dezvoltare sustenabilă, fiind pregătit pentru continuarea expansiunii ,în toată această perioadă dovedindu-se un partener de încredere al economiei reale atât din punct de vedere al soluţiilor financiare, cât şi din cel al percepţiei riscurilor pe care diversele activităţi economice le presupun.

Caracterul internaţionalizat al competiţiei pe piaţa românească a indus o accelerare a procesului de intergrare şi uniformizare a pieţei bancare şi a generat ritmuri de creştere mult superioare altor industrii româneşti. Maturizarea pieţei financiare, cerinţele clienţilor retail şi corporate au condus la un grad dezvoltat de sofisticare a ofertei de produse şi servicii bancare.

Sistemul bancar în România este sanătos, funcţionează pe o piaţă foarte bine reglementată şi reprezintă pilonul principal al sistemului financiar.

Sistemul bancar din România a constituit şi va constitui în continuare pilonul principal în ceea ce priveşte procesul de integrare reală a ţării noastre în Uniunea Europeană.

CAP.2.ROLUL ŞI FUNCŢIILE SISTEMULUI BANCAR NAŢIONAL.

Activitatea bancară în economia unei ţări presupune un mod specific de organizare a acesteia, fiind de asemenea domeniul cel mai reglementat.Reglementarea este dată în fiecare ţară de Legea Bancară Naţională care are menirea de a crea condiţii pentru o concurenţă normală, pentru asigurarea solidităţii şi viabilităţii sistemului bancar .

Pentru ţările Uniunii Monetare Europene, cadrul legislativ este dat de directivele europene transpuse în reglementări naţionale.

Băncile într-o economie au rolul de intermediari financiari principali în relaţia economisire-investire, relaţie decisivă în creşterea economică. Băncile realizează legătura între cei care au nevoie de resurse financiare şi cei care realizează excedente.Rolul de intermediari comerciali se materializează şi/sau concretizează şi prin funcţiile pe care le îndeplinesc băncile în economie. Aceste funcţii se referă la:

- Distribuirea de credite în economie;

- Colectarea de lichidităţi;

- Gestionarea de mijloace şi instrumente de plată;

- Furnizarea de informaţii şi asigurarea de lichidităţi.

În prezent, există o puternică interdependenţă între componentele structurale ale unui sistem bancar naţional . Datorită acestui fapt, falimentul unei bănci poate antrena falimentul altei bănci, şi în ultimă instanţă a sistemului bancar în ansamblu. Apare fenomenul cunoscut sub denumirea de risc de sistem.

Din acest motiv, securitatea sistemului bancar reprezintă o problemă esenţială şi o preocupare majoră pentru autoritatea monetară, respectiv pentru banca de emisiune.

În scopul menţinerii securităţii, aproape în toate ţările (civilizate) se utilizează asigurarea depozitelor ca instrument ce garantează încrederea deponenţilor. La noi există Fondul de Garantare a Depozitelor. Acest mecanism al garantării depozitelor, deşi foarte util, nu se substituie intervenţiei băncii centrale în calitatea sa de banca-băncilor, de împrumutător de ultimă instanţă. Intervenţia băncii centrale este imediată şi restaurează încrederea deponenţilor mai rapid comparativ cu plăţile realizate prin sistemul de garantare.

Preview document

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 1
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 2
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 3
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 4
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 5
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 6
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 7
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 8
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 9
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 10
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 11
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 12
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 13
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 14
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 15
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 16
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 17
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 18
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 19
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 20
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 21
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 22
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 23
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 24
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 25
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 26
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 27
Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Evolutii si Tendinte ale Sistemului Bancar Romanesc in Contextul Integrarii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Reforma Sistemului Bancar în România

Unul din paradoxurile întâlnite în fostele tari comuniste este rolul asumat de banci ca agenti ai schimbarii. Pe lânga înfiintarea de noi...

Tehnici și instrumente de plată utilizatate în activitatea bancară

INTRODUCERE Un moment important în desfășurarea schimburilor economice îl constituie încasarea contravalorii bunurilor economice care fac obiectul...

Piața Bancară Europeană în Condițiile Monedei Unice

I. Moneda euro şi impactul implementãrii sale 1.5. Actul Unic şi Tratatul de la Maastricht – instrumente premergãtoare uniunii economice şi...

Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA MODERNÃ Institutia bãncii, asa cum existã...

Organizarea și funcționarea instituțiilor de credit

1. Introducere Realizand acest referat, intitulat „Organizarea si functionarea sistemelor bancare”, am incercat sa abordam de o maniera integrala...

Mutații în Sistemul Bancar Românesc în Perioada de Tranziție

REZUMAT INTRODUCTIV Principala trăsătură a sistemului bancar românesc de dinainte de anul 1989 o constituia caracterul centralizat al acestuia,...

Orientări Bancare Contemporane

Capitolul 1. Sistemul bancar românesc în perioada de tranziţie la economia de piaţă Începând cu anul 1990, după schimbarea regimului politic de...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

CAP. 1 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Sistemul bancar românesc s-a realizat prin contribuţia statului,...

Te-ar putea interesa și

Restructurarea Sistemului Bancar din România în Contextul Integrării Europene

Capitolul I Aspecte generale privind restructurarea bancară şi fenomenul integrării europene I.1. Caracteristici ale procesului de restructurare...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Efectele integrării asupra activității de retail din România

1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE RETAIL BANKING ÎN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE Integrarea Romaniei în Uniunea Europeană a...

Retail Banking-ul Românesc între Evoluție și Perspective

Cap. 1 Restructurarea sistemului bancar romanesc în contextul integrarii europene 1.1. Sectorul bancar romanesc- evolutii comparative În...

Evoluții și Tendințe ale Sistemului Bancar Românesc în Contextul Integrării Europene

CAP. 1 SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ÎN PERIOADA DE PREADERARE LA UNIUNEA EUROPEANĂ Sistemul bancar românesc s-a realizat prin contribuţia statului,...

Ai nevoie de altceva?