Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Capitolul I – Definire si caracteristici

Fondul de garantare a depozitelor bancare este un sistem de protectie a depunerilor populatiei sub forma depozitelor la societatile bancare, in cazul in care acestea se afla in imposibilitatea de a onora obligatiile fata de deponenti.

Fondul a fost infiintat in anul 1996 prin Ordonanta Guvenului nr. 39/1996, fiind constituit ca o persoana juridica romana, prin contributia tuturor bancilor romane si a sucursalelor straine care sunt autorizate sa primeasca fonduri de la persoane fizice. Fondul garanteaza depunatorilor la bancile membre, in cazul insolvabilitatii sau falimentului acestora, o anumita suma maxima. Sediul Fondului este in municipiul Bucuresti.

Fondul, in calitate de schema de garantare a depozitelor oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei, are ca scop garantarea depozitelor si efectuarea platii compensatiilor catre deponentii garantati, potrivit conditiilor si limitelor stabilite in Ordonanta Guvernului nr. 39/1996. Fondul poate desfasura si activitate de administrator special, administrator interimar ori lichidator al institutiilor de credit.

Instrumentele care obiectul Fondului sunt:

- depozit - orice sold creditor, inclusiv dobanda datorata, rezultat din fonduri aflate intr-un cont sau din situatii tranzitorii derivand din operatiuni bancare curente si pe care institutia de credit trebuie sa il ramburseze, potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile, precum si orice obligatie a institutiei de credit evidentiata printr-un titlu de creanta emis de aceasta;

- depozit garantat - orice depozit aflat in evidenta institutiei de credit, care nu se incadreaza in categoriile prevazute in anexa si aferent caruia Fondul asigura plata compensatiei;

- depozit indisponibil - depozit datorat si exigibil care nu a fost platit potrivit conditiilor legale si contractuale aplicabile de catre o institutie de credit aflata in oricare din urmatoarele situatii:

a) Banca Nationala a Romaniei a constatat ca institutia de credit in cauza nu este capabila, din motive legate direct de situatia sa financiara, sa plateasca depozitul si nu are perspective imediate de a putea sa o faca;

b) a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca de deschidere a procedurii falimentului institutiei de credit;

- compensatie - suma pe care Fondul o plateste fiecarui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, in limita plafonului de garantare;

- deponent garantat - titularul depozitului garantat sau, dupa caz, persoana indreptatita la sume din respectivul depozit;

- plafon de garantare - nivelul maxim al garantarii per deponent garantat si per institutie de credit, stabilit conform legii;

- contributie - suma nerambursabila datorata Fondului de catre institutiile de credit participante la Fond;

- cont comun - contul deschis in numele a doua sau mai multe persoane ori contul asupra caruia au drepturi doua sau mai multe persoane si asupra caruia se pot dispune operatiuni sub semnatura a cel putin uneia dintre aceste persoane;

- institutie de credit - entitate a carei activitate consta in atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public si in acordarea de credite in cont propriu;

- institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei - institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Scopul Fondului este:

a) garantarea rambursarii depozitelor constituite la institutiile de credit de catre persoane fizice, persoane juridice ori entitati fara personalitate juridica, potrivit conditiilor si limitelor stabilite prin legea de functionare a Fondului;

b) desfasurarea activitatii ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al institutiilor de credit, in cazul desemnarii sale in una din aceste calitati.

Institutii de credit participante la schema de garantare a depozitelor

Participarea la schema de garantare a depozitelor din Romania este obligatorie pentru toate institutiile de credit autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei sa primeasca depozite de la public. In calitate de institutii de credit membre ale schemei de garantare a depozitelor, acestea trebuie sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului prin plata de contributii la Fond.

Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv 1 ianuarie 2007, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine avand sediul in celelalte state membre ale Uniunii Europene nu mai au obligativitatea de a participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului, incetandu-le astfel calitatea de membre ale schemei de garantare a depozitelor din Romania. In cazul falimentului unei astfel de sucursale, despagubirea deponentilor garantati urmeaza a se face de schemele de garantare a depozitelor din tarile de origine.

La inceputul lunii septembrie 2008, in schema de garantare a depozitelor din Romania erau incluse 33 de institutii de credit persoane juridice romane, din care 32 de banci si Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP (casa centrala si cooperativele de credit afiliate).

Institutiile de credit persoane juridice romane pot participa pentru depozitele atrase de sucursalele lor deschise in alte state membre la o schema de garantare a depozitelor recunoscuta oficial in statul membru gazda, daca aceasta asigura un plafon de garantare superior celui stabilit.

Fondul trebuie sa depuna diligentele necesare pentru a incheia acorduri de cooperare cu schemele de garantare la care participa institutiile de credit care functioneaza in Romania printr-o sucursala participanta la Fond, in care vor fi stabilite cel putin procedurile aplicabile pentru plata compensatiilor deponentilor respectivelor sucursale, pentru respectarea termenelor si conditiilor.

Capitolul II – Garantarea depozitelor

Fondul garanteaza depozitele detinute de rezidenti si nerezidenti, inclusiv dobanda datorata, in lei sau in valuta convertibila. In cazul in care pentru o institutie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plateste compensatii deponentilor garantati ai acelei institutii in limita plafonului de garantare, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numarul depozitelor.

Plata compensatiilor se face, de regula, in termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii falimentului institutiei de credit. Fondul poate plati compensatii si dupa acest termen, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data inceperii efectuarii platilor.

Pana la 31 decembrie 2007, Fondul a efectuat plati de compensatii insumand 512,2 milioane RON pentru despagubirea deponentilor garantati, la un numar de sapte banci care au intrat in faliment in perioada 1999-2006, primele compensatii fiind platite in anul 1999 pentru deponentii persoane fizice ai Bancii „Albina”. Incepand cu luna ianuarie 2007, Fondul plateste compensatii numai deponentilor garantati (persoane fizice si juridice) ai Nova Bank, banca intrata in faliment in noiembrie 2006.

Incepand cu data de 15 octombrie 2008, plafonul de garantare pe deponent garantat persoana fizica si pe institutie de credit s-a majorat la echivalentul in lei al 50.000 euro, in timp ce plafonul de garantare pe deponent garantat persoana juridica si pe institutie de credit a ramas la acelasi nivel, respectiv echivalentul in lei la 20.000 euro.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare in Romania.doc