Formalitatile Necesare Infiintarii unei Firme

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Formalitatile Necesare Infiintarii unei Firme.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Isac Nicoleta

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Banci, Marketing

Extras din document

1. Alegerea formei de organizare a firmei

Înainte de a iniţia o activitate economică, un intreprinzator trebuie să aleaga modalitatea sub care vrea să isi organizeze activitatea.

Un întreprinzător poate opta pentru una din următoarele forme de organizare a afacerii :

Persoana fizică - PF

Poate fi autorizată să desfăşoare o activitate independentă în baza decretului-lege nr. 54/1990, de către Primăria Capitalei, cu înregistrare ulterioară la Oficiul registrului comerţului din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie prin Biroul Unic.

Nu are personalitate juridică.

Asociaţia familiala - AF

Se constituie între membrii unei familii cu gospodărie comună, în baza aceluiaşi normativ şi proceduri ca şi persoană fizică.

Nu are personalitate juridică.

Societatea comercială

Se constituie ca persoană juridică, conform Legii nr. 31/1990 republicate, prin asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, pentru a efectua acte de comerţ. Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării în registrul comerţului.

Societăţile comerciale se pot constitui în una din următoarele forme juridice :

a) societate în nume colectiv (SNC)

b) societate in comandită simplă (SCS)

c) societate pe acţiuni (SA)

d) societate în comandită pe acţiuni (SCA);

e) societate cu răspundere limitată (SRL).

Societatea în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni se caracterizează prin existenţa a două categorii de asociaţi: comanditaţi (asociaţii care administrează societatea şi răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii) şi comanditari (asociaţii care răspund numai până la concurenţa capitalului subscris).

Filiale : Filialele sunt societăţi comerciale cu personalitate juridică care se înfiinţează într-una din formele de societate enumerate mai sus. Filialele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.

Sedii secundare : O societate comerciala poate să deschidă în aceeaşi localitate cu sediul principal sau în alte localităţi, sedii secundare sub diferite forme : sucursale, depozite, magazine, agenţii, etc.

Etapele ce trebuie parcurse pentru deschiderea unei firme, începând de la activităţile pregătitoare şi până la momentul pornirii afacerii în mod legal:

1. Pre-înregistrare (activităţi pregătitoare)

Include toate activităţile prevăzute de lege ce trebuie îndeplinite de la data când un întreprinzător s-a decis să constituie o formă de organizare a unei afaceri şi data când a depus la Biroul Unic dosarul complet pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării.

− Informare iniţială privind procedura şi obligaţiile întreprinzătorului

− Verificarea şi rezervarea firmei/emblemei (obligatoriu)

− Cercetarea firmei/emblemei la OSIM pentru verificarea similitudinii cu mărci înregistrate în registrul de mărci (opţional)

− Redactarea actului constitutiv (obligatoriu)

− Obţinerea autentificării pentru actul constitutiv (obligatoriu)

− Redactarea şi obţinerea declaraţiei pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege (obligatoriu)

− Completarea cererii de înregistrare (obligatoriu)

− Obţinerea evaluării prin expertiză, a bunului imobil subscris ca aport în natură la capitalul social (după caz)

− Obţinerea certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual este grevat bunul imobil subscris la capitalul social (după caz)

− Vărsământul în numerar la capitalul social (direct la banca dorită sau la unităţile CEC de la CCI) (obligatoriu)

− Întocmirea dosarului de înregistrare şi autorizare a funcţionarii (obligatoriu)

2. Înregistrarea comerciantului

Include activităţile obligatorii îndeplinite după data depunerii dosarului la Biroul Unic şi data înregistrării comerciantului în Registrul Comerţului, incluzând:

− autorizarea constituirii comerciantului de către judecătorul delegat;

− obţinerea, pe cale electronică a codului unic de înregistrare de la Ministerul Finanţelor Publice;

− redactarea încheierii judecătorului delegat;

− înregistrarea comerciantului în registrul comerţului;

− editarea certificatului de înregistrare

3. Autorizarea funcţionării comerciantului

Include activităţile de autorizare a funcţionării comerciantului de către instituţiile publice abilitate, îndeplinite în perioadă, după data depunerii dosarului la Biroul Unic şi data eliberării anexei conţinând avizele/autorizaţiile/acordurile necesare funcţionării: autorizaţie PSI, sanitară, sanitarveterinară, pentru protecţia muncii, pentru protecţia mediului, etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formalitatile Necesare Infiintarii unei Firme.doc

Alte informatii

Universitatea de Stat din Pitesti, FINANTE- BANCI