Formarea Capitalului BIRD

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Formarea Capitalului BIRD.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Sorin Anton

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAP1 CARACTERISTICI BIRD PAG 3
CAP2 FORMAREA CAPITALULUI BIRD PAG 5
CAP3 CONCLUZII PAG 9

Extras din document

1. CARACTERISTICI BIRD

BIRD(Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare) a fost creată, ca şi FMI, pe baza acordurilor Conferinţei Monetare de la Bretton Woods din anul 1944. Statutul său a fost adoptat o dată cu cel al FMI, iar activitatea sa a început la 24 decembrie 1947 după aderarea a 27 de țări membre Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este un organism financiar interstatal care are o funcţie complementară cu Fondul Monetar Internaţional. Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, cu personalitate juridică proprie care are capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a institui proceduri legale în vederea desfăşurării operatiilor sale.

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare face parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite. Obiectivul său a fost încă de la început de a ajuta la reconstrucţia şi dezvoltarea teritoriilor ţărilor membre, facilitând investiţia de capital. În acest sens, împrumuturile realizate prin BIRD au avut două principale obiective: reconstrucţia ţărilor afectate de cel de-al doilea război mondial şi ajutoare pentru dezvoltarea ţărilor subdezvoltate. Prima dintre acestea a comportat o serie de împrumuturi, în primii ani de activitate ai băncii (1946-1947) acordate unor ţări precum Franţa, Danemarca, Olanda. Aceste împrumuturi au reprezentat aproximativ 500 milioane dolari. Însă, s-a apreciat, încă din primii ani, că datorită insuficienţei resurselor financiare, BIRD nu putea acoperi necesităţiile mari de capital impuse de reconstrucţia economiilor distruse de cel de-al doilea război mondial. Misiunea BIRD de sprijinire a reconstrucţiei economiilor din Europa a fost preluată de către Planul Marshall, finanţat de către SUA. Din anul 1948, BIRD şi-a concentrat resursele în operaţiuni de împrumut în favoarea ţărilor slab dezvoltate, acordat pe baza unor proiecte specifice care prin caracteristicile lor esentiale (niveluri ridicate, ratele dobânzii scăzute, scadenţe pe termen lung) nu puteau obţine finanţarea convenţională.

În afara acestor două obiective principale, BIRD şi-a mai propus: să încurajeze dezvoltarea pe lungă durată a comerţului internaţional şi menţinerea unor balanţe echilibrate, să acorde asistenţă tehnică de specialitate în vederea realizării unor analize tehnico-economice cu privire la proiectele de investiţii pentru dezvoltare, să coordoneze împrumuturile acordate sau garantate de unele ţări dezvoltate în favoarea ţărilor în curs de dezvoltare, pregătirea de cadre din ţările în curs de dezvoltare in cadrul unui institut propriu de dezvoltare economică,

etc. Un stat poate dobândi calitatea de membru al BIRD, atunci când acceptă regulile de

conduită în materie de finanţe internaţionale, respectiv, aderă mai întâi la FMI. O altă condiţie necesară pentru ca o ţară să devină membră este subscrierea unei contribuţii la fondul său. Subscripţia fixată unei ţări pentru a deveni membră a BIRD a fost determinată pe baza cotei sale la FMI şi în funcţie de situaţia sa financiară. Din participarea la capitalul pe acţiuni al BIRD o parte reprezintă capital liber, utilizabil pentru operaţiunile sale (10% din subscripţia stabilită), parte ce trebuie depusă. Din aceasta, 1% va fi depusă în DST sau o altă valută convertibilă iar 9% în moneda națională a ţării păstrată la Banca Centrală a statului respectiv, sumă care nu poate fi utilizată decât cu acordul ţării respective. Cealaltă parte de 90% reprezintă capital neutilizabil pentru operţiunile uzuale ale băncii, nu se depune, iar BIRD face apel la ea numai în cazuri deosebite. Aceasta serveşte, în special, pentru garantarea împrumuturilor contractate de bancă.

Conducerea BIRD este asigurată de urmatoarele organisme:

• consiliul guvernatorilor, fiecare ţară membră este reprezentată de guvernatorul băncii sale centrale

• directorii executivi, în număr de 12

• președintele, ales pe o perioadă de 5 ani

• consiliul de supraveghere

• comitetele de credit

• comitetul dezvoltarii

• comitetul de politică financiară

2. FORMAREA CAPITALULUI BIRD

Capitalul propriu al Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare provine din contribuţiile statelor membre. Capitalul iniţial autorizat al BIRD a fost de 10 miliarde dolari SUA, fiind împărţit în 100.000 de acţiuni în valoare de 100.000 USD fiecare care au fost disponibile pentru subscrierea membrilor. Capitalul social poate fi majorat, dacă se decide cu o majoritate de 3/4 din totalul voturilor din Consiliul Guvernatorilor BIRD.

Fisiere in arhiva (1):

  • Formarea Capitalului BIRD.doc

Alte informatii

formarea capitalului BIRD facultatea de economie si administrarea afacerilor iasi