Functia de Reglare a Finantelor Publice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 5714
Mărime: 31.74KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Martinca Cosmin
A fost prezentat in cadrul Facultatii de Economie din Craiova

Cuprins

1. Funcţia finanţelor de reglare a economiei: concept şi instrumente 3

1.1. Concept 3

1.2. Impozitele 4

1.3. Cheltuielile publice 7

2. Efecte ale manifestării funcţiei de reglare a economiei 10

2.1. Reglarea sau stabilizarea anticiclică 10

2.2. Stimularea expansiunii (creşterii) economice 12

2.3. Modernizarea, restructurarea şi adaptarea economiei la cerinţele pieţei interne şi externe 13

3. Folosirea instrumentelor financiare în contextul actual 14

Concluzii 17

Bibliografie 19

Extras din document

Modalităţi de înfăptuire a funcţiei finanţelor de reglare a economiei şi efectele lor

1. Funcţia finanţelor de reglare a economiei: concept şi instrumente

1.1. Concept

Prin funcţia de reglare a finanţelor se înţelege modul în care acestea, prin intrumentele specifice (impozite şi cheltuieli), mijlocesc contracararea unor fenomene cu caracter destabilizator care perturbă procesele economice şi sociale, respectiv stimularea evoluţiei pozitive a acestor instrumente.

Pe lângă statutul său de promotor al eficienţei şi echităţii, statul se poate dovedi şi un promotor al stabilităţii economice. Cunoaştem faptul că încă de la începuturile ei, economia de piaţă a fost bântuită de inflaţie, depresiune şi şomaj, uneori acestea căpătând forme acute (să luăm exemplul hiperinflaţiei din Germania cu consecinţele ei de peste 70 de ani).

Aceste boli ale economiei nu au putut fi contracarate multă vreme. Un prim motiv ar fi lipsa înţelegerii corecte şi depline a necesităţii intervenţiilor din partea statului, şi a modului în care să se adopte măsuri pentru revitalizarea economică. Începutul anilor `30 au plasat autorităţile publice pe calea intervenţionismului sistematic, global sau punctual, adoptându-se măsuri pentru reducerea ratelor înalte ale inflaţiei, măsuri care în bună parte şi-au realizat obiectivul, însă cu preţul creşterii şomajului.

În timp însă s-a ajuns la o înţelegere mult mai extinsă cu privire la modul în care poate fi controlat ciclul economic în ansamblul său. Astfel, este cunoscut empiric şi fundamentat teoretic că, printr-o utilizare eficientă de către autoritatea publică a instrumentelor fiscale, bugetare şi monetare pot fi influenţate nivelurile producţiei, ale şomajului, ale inflaţiei.

Exercitarea autorităţii publice asupra fiscalităţii presupune autoritatea de a efectua cheltuieli publice şi de a institui impozite, în timp ce autoritatea monetară presupune reglementarea activităţii bancare şi financiare, acordându-se atenţie determinării ofertei de masă monetară, a ratelor dobânzii, condiţiilor de acordate a creditelor. În acest fel a fost constituit un ansamblu de instrumente ale politicii macroeconomice, prin care autoritatea publică să orienteze evoluţia economiei conform şi unor obiective extraeconomice, însă cu respectarea restricţiilor funcţionale şi de echilibru ale economiei.

Observăm că după al II-lea Război Mondial până la începutul anilor `70 economiile de piaţă au înregistrat o creştere economică fără precedent, fiind impulsionate tocmai de politicile fiscale şi monetare expansioniste. După aceea ele au început să se confrunte cu o serie de probleme care nu se mai lăsau soluţionate prin utilizarea instrumentului tradiţional. Odată cu stagnarea creşterii economice şi inflaţia accentuată populaţia a devenit sceptică în ceea ce priveşte capacitatea autorităţilor publice de a asigura stabilitatea macroeconomică.

În prezent decidenţii publici din sfera economică realizează faptul că o economie modernă se confruntă cu o dilemă fundamentală: nici o economie nu dispune de o lungă perioadă de liberă iniţiativă eficientă, inflaţie redusă, ocupare deplină a forţei de muncă. Precum există binele şi răul, tot aşa nici în economie nu se va putea realiza simultan ocuparea deplină şi stabilitatea preţurilor.

În ţările avansate din punct de vedere economic, preţurile şi cantităţile individuale sunt determinate de piaţă, statului revenindu-i rolul de a orienta evoluţia economiei în ansamblul ei cu ajutorul programelor de cheltuieli publice, al fiscalităţii, al instrumentalului monetar şi al reglementărilor. Funcţionarea normală a economiei nu se poate realiza fără aceste două componente: statul şi piaţa.

1.2. Impozitele

Noţiunea de impozit provine din limba latină de la cuvântul impositus şi din limba franceză de la cuvântul impôt .

Înainte de a vorbi despre rolul impozitelor în economia unei ţări din perspectiva reglatorie, să ne oprim mai întâi asupra unor definiţii el impozitului. Astfel, “impozitul este o contribuţie obligatorie, fără contraprestaţie şi cu titlu nerambursabil, datorat bugetului de stat de persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obţin sau pentru averea pe care o posedă” . O altă definiţie a impozitului este “ impozitul reprezintă plata bănească, obligatorie, generală, definitivă şi nereciprocă, efectuată de persoane fizice şi juridice în favoarea bugetului de stat în cuantumul şi la termenele precis stabilite de lege, fără obligaţia din partea statului de a presta plătitorului un echivalent direct şi imediat” .

Preview document

Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 1
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 2
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 3
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 4
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 5
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 6
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 7
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 8
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 9
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 10
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 11
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 12
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 13
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 14
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 15
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 16
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 17
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 18
Functia de Reglare a Finantelor Publice - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Functia de Reglare a Finantelor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza Indicatorilor Economico-Financiari pe Baza de Bilant

INTRODUCERE Realităţile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea...

Instrumente Financiare

INTRODUCERE Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

Analiza indicatorilor economico - financiari pe baza bilanțului la SC Raiffeisen Bank SA

ARGUMENTUL Realitățile actuale ne arată că dezvoltarea economiei de piață și sporirea gradului de complexitate a acesteia necesită asigurarea unei...

Modalități de Înfăptuire a Funcției Finanțelor de Reglare a Economiei și Efectele Lor

CAPITOLUL 1 DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1.Conceptele de funcţie şi rol ale finanţelor Caracterul obiectiv al existenţei finanţelor ca o categorie...

Modalități de Înfăptuire a Funcției Finanțelor de Reglare a Economiei și Efectele Lor

Capitolul 1. Concepte fundamentale privind funcţia de reglare 1.1 Definiţii „Atributul finanţelor publice nu trebuie să fie numai acela de...

Modalitati de Infaptuire a Functiei Finantelor de Reglare si Efectele Lor

1. Finanţele publice – funcţiile si rolul acestora în economie 1.1 Funcţiile finanţelor publice – funcţia de reglare (stablizare) a economiei...

Functia de Reglare sau Stabilizare a Finantelor Publice in Conditiile Romaniei

Relatiile financiare au aparut odata cu dezvoltarea schimbului de marfuri mijlocit de bani, sub forma monedelor metalice, aceasta realizandu-se în...

Ai nevoie de altceva?