Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4675
Mărime: 105.63KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Angela Roman
UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR MASTER BĂNCI ȘI PIEȚE FINANCIARE

Cuprins

Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice 3

1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor 3

1.2. Rolul IMM-urilor în contextul crizei financiare recente 5

Capitolul 2. Prezentarea generală a societății S.C. Garibaldi S.R.L. 8

Capitolul 3. Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității curente a S.C. Garibaldi S.R.L. Iași de către UniCredit Bank 10

3.1. Prezentarea băncii UniCredit Bank și a ofertelor de creditare pentru IMM-uri 10

3.2. Solicitarea creditului și etapele procesului de creditare 12

3.2. Prezentarea criteriilor de aprobare a creditelor pentru IMM la UniCredit Bank 13

3.3 Prezentarea criteriilor de bonitate, financiare și non-financiare 13

Capitolul 4. Evaluarea performanțelor societății S.C. Garibaldi S.R.L 16

Concluzii 20

Bibliografie 21

Extras din document

Capitolul 1. Întreprinderile mici și mijlocii – aspecte teoretice

1.1. Definirea întreprinderilor și caracteristicile generale ale IMM-urilor

Întreprinderea este definită drept o organizaţie formată din una sau mai multe persoane și este cea mai răspândită formă organizatorică ce realizează activităţi economice, utilizând, în general, mijloace economice în scopul obţinerii de profit.

Importanța întreprinderilor și rolul acestora în cadrul economiei decurg din relațiile:

 prestează servicii necesare populațiiei statului și fabrică eficient produsele;

 inovează și oferă flexibilitate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii prin orientarea eforturilor în a realiza servicii si produse noi, ce sunt adaptate conform cerințelor clienților;

 sunt prezentate precum un climat adecvat în vederea perfecționării angajaților și oferă locuri de muncă noi;

 în ceea ce privește prețul și eficiența, ținându-se cont de concurență, acestea au un rol foarte important în conceperea unei economii sănătoase. Fără IMM-uri, întreprinderile mari ar deține monopolul;

 multe dintre activitățile întreprinderilor mici şi mijlocii sunt efectuate mult mai bine, ajutându-se în acest fel la efectuarea activităţilor întreprinderilor mari, întrucât acestea nu sunt nevoite să efectueze activităţi ce sunt ineficiente pentru ele.

Conform cu articolul numărul 2 al anexei din Recomandarea 2003/361/CE, susține că întreprinderile mici și mijlocii sunt reprezentate de întreprinderile ce au mai puțin de 250 de angajați și de asemenea, cifra de afaceri netă până la 50 de milioane de euro şi/ sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro.

Există o definiţie generalizată de Uniunea Europeană şi de majoritatea statelor europene pentru IMM-uri. Astfel microîntreprinderea este acea întreprindere care are între 1 şi 9 angajaţi, întreprinderea are până la 49 de salariaţi, iar întreprinderea mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi (conform tabelul 1).

Dimensiunea întreprinderii Numărul de salariați Valoarea anuală a cifrei de afaceri Bilanţul total

Mijlocie < 250 ≤ 50 milioane € ≤ 43 milioane €

Mică < 50 ≤ 10 milioane € ≤ 10 milioane €

Micro < 10 ≤ 2 milioane € ≤ 2 milioane €

În ceea ce privește contextul bancar local, definirea IMM-urilor conform clasificarea Băncii Mondiale se realizează prin alocarea a cel puțin două din cele trei caracteristici: valoarea activelor, numărul de salariaţi, mărimea cifrei de afaceri. Se mai are în vedere și mărimea creditelor ce pot fi acordate precum criteriu de clasificare (conform tabel 2).

vedea tabelul 2).

Tiplul întreprinderii Numărul de angajați Valoarea activelor Mărimea creditelor ce pot fi acordate Cifra de afaceri

Microîntreprinderi <10 < 100.000 $ < 10.000 $ < 100.000 $

Întreprinderi mici <50 < 3.000.000 $ < 100.000 $ < 3.000.000 $

Întreprinderi mijlocii <300 < 15.000.000 $ < 1.000.000 $ < 15.000.000 $

Se face o diferențiere și în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii concurente sau independente, dependente sau subcontractate, fie permanente, ținându-se cont de legatura cu întreprinderile mari și mediul economic.

În funcţie de numărul de salariați pot exista microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii. În studiile europene, conform cu sectorul de activitate, IMM-uri pot fi clasificate în industriale, de construcţii, de agricultură sau prestatoare de servicii.

1.2. Rolul IMM-urilor în contextul crizei financiare recente

Afacerile mici sunt văzute precum o propulsare în creșterea economică, datorită acestora luând contur obiectivele economiei naționale. IMM-urile sunt cele mai des întâlnite forme organizatorice din mediul business, iar acest lucru se datorează faptului că odată cu creșterea acestui sector dezvoltă și nivelul de trai și prosperitatea cetățenilor.

Pentru a se vizualiza consecințele aduse de criza financiară recentă se prezintă gradul de redresare la IMM-uri în comparația dintre anii 2009 -2014 pentru media Uniunii Europene – 28 și pentru România.

Din analiza efectuată asupra celor mai importanți indicatori se observă un trend negativ în România, astfel încât numărul îtreprinderilor mici și mijlocii a scăzut cu 16,5%. De asemenea, se observă și o diminuare în ceea ce privește numărul angajaților cu 7,5% din cauză că s-au desființat multe firme, iar valoarea adăugată a scăzut cu 17,3%.

În ceea ce priveşte media la nivelul Uniunii Europene, există aceeași tendință negativă. Singurul indicator ce indică o creștere este valoarea adăugată cu un procent de 1,2%. Din tendința negativă a acestor indicatori se deduce faptul că există probleme mari în ceea ce privește redresarea activităţii IMM-urilor.

Bibliografie

1. Bocancea L. - Întreprinderile mici şi mijlocii, Universitatea Tehnică a Moldovei

2. Nicolescu O., Nicolescu C. - Întreprenoriatul şi managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2008

3. Roman A., - Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii, Suport de curs 2015/2016

4. Soica E. - Creditul bancar: coordonate actuale și perspective, Editura Expert, București, 2007

5. Ursu D. - Managementul IMM-urilor – Modulul1 1, Promovarea culturii antreprenoriale şi formare antreprenorială în mediul de afaceri din judeţul Sălaj

6. Transpusă în legislaţia naţională în OG numărul 27/2006 aprobată prin Legea cu numărul 176/2006 (Monitorul Oficial nr. 458/23.05.2006)

7. IFC Advisory Services - The SME Banking Knowledge Guide, 2012

8. www.macrostandard.ro

9. www.mfinante.gov.ro

10. www.goldring.ro

11. www.unicredit.ro

Preview document

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 1
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 2
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 3
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 4
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 5
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 6
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 7
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 8
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 9
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 10
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 11
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 12
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 13
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 14
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 15
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 16
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 17
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 18
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 19
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 20
Fundamentarea deciziei de creditare bancară a activității de investiții a firmei SC Garibaldi SRL - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea deciziei de creditare bancara a activitatii de investitii a firmei SC Garibaldi SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Fundamentarea deciziei de creditare bancară a unui IMM

Capitolul 1. CREDITUL BANCAR- resursă externă de finanțare a unei întreprinderi mici și mijlocii 1.1.Definirea IMM-urilor și dinamica accesului...

Fundamentarea deciziei de finanțare a activității curente a societății SC Avatti Industries SRL

Introducere Realizarea unei operaţiuni de finanţare a IMM-urilor prin intermediul creditării,se concretizează printr-o decizie de acordare sau de...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?