Imprumuturile si Garantiile Acordate de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Imprumuturile si Garantiile Acordate de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Voinea Gheorghe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitol 1. Grupul Băncii Mondiale şi locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acesteia 3
Capitol 2. Prevederi generale privind acordarea de credite şi garanţii 6
Capitol 3. Împrumuturile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 8
3.1. Caracterizare generală 8
3.2. Tipuri de împrumut acordate de BIRD 12
3.3. Ciclul unui proiect finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 17
Capitol 4. Garanţii acordate de Banca Internaţinală pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 22
4.1. Garanţii- avantaje şi beneficii 22
4.2. Tipurile de garanţii acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 23
Bibliografie 27

Extras din document

Capitol 1. Grupul Băncii Mondiale şi locul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul acesteia

Grupul Băncii Mondiale este una dintre principalele surse de ajutor pentru dezvoltare. Activitatea sa este axată pe reducerea sărăciei la nivel global. Pentru a realiza acest prerogativ, Grupul Băncii Mondiale utilizează toate resursele de care dispune: financiare, umane- agenţi specializaţi, respectiv ansamblul vast de cunoştinţe, experienţa sa pentru a ajuta fiecare ţară membră în procesul de dezvoltare durabilă şi stabilă.

Bazele Grupului Băncii Mondiale au fost puse în 1944 la Conferinţa de la Bretton-Woods, o dată cu ale BIRD, prima instituţie a acestui grup, care s-a extins ulterior datorită nevoilor crescânde ale statelor membre.

Grupul Băncii Mondiale este format din cinci instituţii. Acestea îşi desfăşoară activitatea atât individual cât şi prin colaborare: Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (AID), Corporaţia Financiară Internaţională, Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale (MIGA) şi Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor privind Investiţiile (CISLI). Astfel se poate afirma că, prin intermediul garanţiilor BIRD şi AID, asigurarea împotriva riscului politic a MIGA, împreună cu investiţiile de capital ale CFI, investitorii îşi minimizează riscul de a investi în ţări în curs de dezvoltare sau care trec prin procesul de tranziţie către economia de piaţă.

Grupul Băncii Mondiale este asemenea unei cooperative, deţinută de cele 185 de state membre, acţionare. Prin reprezentanţii lor în Consiliul Executiv, statele stabilesc politica Grupului, supraveghează operaţiunile şi se bucură de anumite beneficii.

Prima instituţie a Grupului Băncii Mondiale, atât din punct de vedere cronologic cât şi ca amploare a activităţii este Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, având în vedere faptul că acesta acordă aproximativ ½ din totalitatea împrumuturilor realizate de Banca Mondială (BIRD şi AID). În cadrul grupului, aceasta furnizează împrumuturi şi asistenţă pentru dezvoltare ţărilor cu venit mediu pe locuitor din America Latină, Asia, Africa şi Europa de Est. BIRD îşi obţine majoritatea resurselor prin emisiunea de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital.

BIRD sprijină statele membre în curs de dezvoltare prin:

- garantarea împrumuturilor contractate de acestea de pe pieţele financiare înternaţionale;

- acordarea de împrumuturi pe termen lung pentru realizarea de investiţii;

- coordonarea ajutorul internaţional pentru dezvoltare oferit de unele ţări dezvoltate ţărilor în curs de dezvoltare;

- facilitează pregătirea de cadre de specialitate într-un institut de pregătire propriu;

- acordarea de asistenţă tehnică în legătură cu proiectele de investiţii pentru dezvoltare;

BIRD deţine un loc central în cadrul Grupului Băncii Mondiale, datorită în primul rând amplorii activităţii sale, de-a lungul timpului, prin acordarea a mai mult de jumătate din împrumuturile Băncii Mondiale, cât şi prin compararea cu activitatea desfăşurată de celelalte instituţii ale Grupului, concretizată în valoarea angajamentelor, a împrumuturilor, garanţiilor acordate.

Capitolul 2. Prevederi generale privind acordarea de credite şi garanţii

În Statutul BIRD există anumite prevederi referitoare la acordarea de împrumuturi şi de garanţii. Astfel se precizează faptul că resursele şi facilităţile Băncii trebuie utilizate exclusiv în beneficiul membrilor, o atenţie deosebită trebuind să fie acordată proiectelor care vizează dezvoltarea sau celor pentru reconstrucţie.

În acordarea de împrumuturi pentru acele proiecte ce ţin de restaurarea sau reconstrucţia economiei ţărilor membre grav afectate de anumite evenimente, BIRD, în determinarea condiţiilor şi termenilor împrumutului, are în vedere uşurarea poverii financiare, pentru accelerarea şi terminarea procesului ce vizează economia ţării.

Suma totală a garanţiilor, participărilor în acordarea de împrumuturi sau împrumuturile directe făcute de Bancă este limitată în sensul că nu poate creşte în orice moment, dacă prin acestă majorare, suma totală depăseşte 100% din întregul capital subscris, rezerve şi surplusul BIRD rezultat din activitatea sa .

Fisiere in arhiva (1):

  • Imprumuturile si Garantiile Acordate de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare.doc

Alte informatii

Referatul descrie imprumuturile si garantiile acordate de BIRD. Facultate: FEAA