Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4137
Mărime: 146.22KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Berdila
Referat la RVFI

Cuprins

INTRODUCERE 3

1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLTĂ ŞI DE CREDIT UTILIZATE ÎN AFACERILE INTERNAŢIONALE 4

2. ANALIZA INSTRUMENTELOR DE PLTĂ ŞI DE CREDIT UTILIZATE ÎN

REPUBLICA MOLDOVA 5

3. UTLIZAREA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ ŞI DE CREDIT INTERNAŢIONALE : PERSPECTIVE DE VIITOR 13

CONCLUZII 14

BIBLIOGRAFIE 15

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare Caracteristica generala a instrumentelor de plată şi de credit utilizate în sistemului bancar al Republicii Moldova reprezintă o importanţă majoră în comerţul internaţional, care, implică fluxuri masive de mărfuri şi de bani, fapt ce justifică importanţa unei bune comunicări între parteneri şi necesitatea acurateţei semnalului transmis. Pe cît de important este ca mărfurile livrate să fie în calitatea şi cantitatea dorită la momentul dorit, pe atît de imortant este ca fluxul echivalent de plată a acestor mărfuri,să intervină cu calitatea şi la momentul dorit de ambele părţi.

Scopul cercetarii constă în analiza instrumentelor de plată şi de credit. Este efectuată analiza concurenţei dintre avantajele fiecărui instrument.

Sarcinele referatului reprezintă investigaţiile efectuate referitor la caracteristica generală a instrumentelor de plată şi de credit în sistemului bancar al Republicii Moldova Sarcinele referatului permite elaborarea unor recomandări, a unor măsuri referitoare la evitarea unor riscuri economice sau valutare

Obiectul cercetarii cuprinde cele mai importante instrumente de plată şi de credit internaţionale foloste în Republica Moldova(cecul, cambia şi biletul la ordin).

Subiectul cercetarii reprezintă aspectele fiecărui instrument de plată şi de credit, concepte, reguli uniforme, contribuţia fiecăruia la reducerea riscului valutar, coordonata principală fiind riscul valutar si efectele acestuia asupra activităţii pe piaţa monetară a Republicii Moldova.

Metodologia de cercetare aplicată în lucrare are la bază utilizarea metodelor ştiinţifice de cercetare, cum sunt: analiza economică, metoda grafică, metoda sintezei şi metoda comparaţiei.

Baza informaţională a cercetării o constituie publicaţiile, lucrări ştiinţifice şi de informare, şi datele statistice furnizate de Banca Naţională a Moldovei, precum şi alte publicaţii de ordin juridic şi statistic ce ţin de subiectul de cercetare.

Structura referatului. Referatul cuprinde trei capitole: Cap.I “Aspecte teoretice privind instrumentele de plată şi de credit utilizate în afacerile economice internaţionale”, Cap. II “ Analiza instrumentelor de plată şi de credit utilizate în Republica Moldova ”, Cap. III “ Utilizarea instrumentelor de plată şi de credit internaţionale: perspective de viitor ”, concluzii şi bibliografie.

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATĂ ŞI DE CREDIT UTILIZATE ÎN AFACERILE ECONOMICE INTERNAŢIONALE

În economiile de piaţă moderne agenţii economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăţi. Astfel, de regulă, ei aleg instrumentul de plată pe care îl consideră adecvat necesităţilor lor, din perspectiva vitezei de execuţie, a costurilor de tranzacţie, a caracteristicilor locale precum şi a cadrului legal care reglementează obligaţiile de plată.

De exemplu plăţile de detaliu (retail payments) pot fi decontate fie prin utilizarea numerarului, a cecurilor, a cardurilor de credit, a cardurilor de debit sau a ordinelor de transfer credit, fiecare dintre ele putînd implica operaţii manuale, telefonice, poştale sau pe suport magnetic. Pentru plăţile cu valoare mare şi/sau urgente, în general corelate cu schimbul instrumentelor financiare, de regulă sunt utilizate sisteme electronice de transfer de fonduri mult mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic.

Din punctul de vedere al tehnologiei implicate, transferurile de fonduri pot fi clasificate fie după modul în care sunt prezentate instrucţiunile de plată – pe suport hîrtie sau nonhîrtie – fie după canalele de transmisie ale acestora – manual, telefonic, telex, electronic sau prin alte forme de telecomunicaţii. Cu cele două suporturi sunt asociate următoarele instrumente de plată:

- instrumente de plată pe suport hîrtie: ordine de transfer debit (cambia, biletul la ordin, cecul), ordine de transfer credit (ordinul de plată)

- instrumente de plată pe suport nonhîrtie: cardul, debitul direct

Adoptînd o uniformizare, pe plan mondial, în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor, instrumentelor sau tehnicilor de plată , forurile internaţionale ce activează în domeniu au vizat şi vizează în continuare reducerea riscurilor majore ţinînd cont de faptul că o eliminare totală acesta nu este posibilă din punct de vedere practic.În Republica Moldova marea majoritate a transferurilor de fonduri sunt făcute pe suport hîrtie, adică este vorba despre cambie, bilet la ordin şi cec.

CAP. II ANALIZA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ ŞI DE CREDIT UTILIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1 Cambia şi biletul la ordin - instrumente de plată şi credit pe termen scurt cu rol de garantare a plăţilor

Plata prin utilizarea cambiei şi biletului la ordin se numără printre cele mai vechi tehnici de plată, oferind un grad de securitate ridicat părţilor implicate. Factorii determinanţi care au dus la crearea cambiei şi biletului la ordin au fost: a)marea densitate de monede; b)nesiguranţa transporturilor; c) interzicerea exportului de capitaluri. Emisiunea, circulaţia, negocierea cambiilor şi biletelor la ordin sunt legate atît de activitatea în domeniul relaţiilor de schimb internaţionale, cît şi de o serie de operaţiuni cu caracter necomercial, executate de persoane fizice sau juridice.

Preview document

Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 1
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 2
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 3
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 4
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 5
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 6
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 7
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 8
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 9
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 10
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 11
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 12
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 13
Instrumentele de plată și de credit internaționale utilizate în Republica Moldova - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Instrumentele de Plata si de Credit Internationale Utilizate in Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Mecanismul instrumentelor de plată în Republica Moldova

Introducere În economiile de piață moderne, agenții economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăți, de regulă ei au posibilitatea...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Impactul Monedei Electronice asupra Sistemului Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Procesul de dezvoltare economică și implimentare a noilor tehnologii în Republica Moldova este mereu în continuă creștere, sistemul...

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat....

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Managementul Rezervei Valutare în Condițiile Actuale

INTRODUCERE Formarea, mărimea şi utilizarea rezervei valutare internaţionale a unui stat cu economie de piaţă depinde de intensitatea şi...

Regimul juridic vamal la exportul în UE

INTRODUCERE Importanța și actualitatea temei cercetate. La etapa actuală care este marcată de schimbări profunde la capitolul lege, o mare...

BC ViktoriaBank SA

Capitolul I. Caracteristica generală și structura organizatorică a Băncii Comerciale „Victoriabank” SA • Înființarea și dezvoltarea Băncii...

Raport de practică Victoriabank

Introducere B.C. “Victoriabank” S.A. este Prima Bancă Comercială din Moldova care a pus începutul procesului de dezvoltare a unui sistem bancar în...

Ai nevoie de altceva?