Mecanisme si Politici Obisnuite de Finantare Oferite Tarilor Membre de Catre Fondul Monetar International

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mecanisme si Politici Obisnuite de Finantare Oferite Tarilor Membre de Catre Fondul Monetar International.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

cap. 1. Fondul Monetar Internaţional.3
1.1. Obiectivele şi funcţiile Fondului Monetar Internaţional.4
1.2. Resursele financiare ale Fondului Monetar Internaţional.7
cap. 2. Mecanisme şi politici obişnuite de finanţare oferite ţărilor membre de Fondul Monetar Internaţional.8
2.1. Accesul ţărilor membre la resursele Fondului Monetar Internaţional.8
2.2. Mecanisme şi politici obişnuite de finanţare oferite de FMI.10
cap. 3. România şi Fondul Monetar Internaţional.17
Bibliografie.20

Extras din document

cap. 1. Fondul Monetar Internaţional

Fondul Monetar Internaţional reprezintă o organizaţie internaţională din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite creată în urma Conferinţei monetare şi financiare din anul 1944, de la Bretton Woods SUA, pentru a facilita cooperarea valutar-financiară dintre ţările membre.

Fondul Monetar Internaţional a fost înfiinţat oficial la data de 27 decembrie 1945, în momentul în care 29 ţări au semnat şi ratificat acordul de la Bretton Woods şi a început să funcţioneze la 1 martie 1947.

Fondul Monetar Internaţional este o instituţie internaţională care asigură cooperarea interguvernamentală în domeniul monetar şi financiar, reglementarea comportamentului monetar al statelor membre, sprijinirea ţărilor membre care se confruntă cu deficite ale balanţelor de plăţi, promovarea unor politici şi strategii prin care membrii acţionează în direcţia susţinerii creşterii economice şi a stabilităţii sistemului monetar internaţional.

FMI este o instituţie interguvernamentală cu vocaţie universală, expresie a dezvoltării cooperării internaţionale pe plan monetar, având personalitate juridică, atât faţă de statele membre, cât şi faţă de nemembri, având capacitatea de a contracta, dobândi şi dispune de bunuri mobile şi imobile, de a încheia acorduri cu ţările membre şi de a institui proceduri legale pentru desfăşurarea operaţiilor cu ţările membre

Fondul Monetar Internaţional este o instituţie financiară internaţională care reuneşte în prezent 185 de ţări membre, calitatea de membru fiind deschisă oricărei ţări care se angajează să respecte obligaţiile din statutul abrobat al acestei instituţii.

În calitate de membru al Fondului ţările membre au anumite drepturi, dar şi obligaţii, dintre obligaţiile tărilor membre menţionăm:

- Să nu aplice restricţii asupra efectuării plăţilor curente;

- Să nu permită unei agenţii să se implice în aranjamente descriminatorii;

- Să asigure convertibilitatea la cerere a soldurilor în monedă proprie deţinute de alte ţări membre necesare tranzacţiilor curente;

- Să furnizeze informaţii privind deţinerile oficiale şi particulare de aur, mijloace de plată internaţionale, evoluţia exporturilor şi a importurilor, balanţa de plăţi, investiţiile străine, produsul intern brut, indicele preţurilor, cursul de schimb, controlul schimburilor;

- Să colaboreze cu celelalte ţări membre, în cazul în care menţin sau aplică restricţii la tranzacţiile internaţionale;

- Să se consulte şi să colaboreze cu FMI şi cu alţi membri, în domeniul politicii activelor de rezervă, al lichidităţii internaţionale şi în promovarea DST în calitate de activ rezervă al sistemului valutar.

Drepturile ţărilor membre se referă la:

- Ţara membră are dreptul de a efectua tranzacţii şi operaţii cu Fondul Monetar Internaţional;

- Are dreptul de a cumpăra sume în valute liber utilizabile sau în DST în schimbul unor sume echivalente în monedă naţională în vederea echilibrării balanţei de plăţi;

- Ţara membră are dreptul de a participa la adoptarea deciziilor în cadrul FMI;

- Ţara membră poate să primească alocaţii de DST;

- Dobândeşte dreptul de aderare la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

1.1. Obiectivele şi funcţiile Fondului Monetar Internaţional

Obiectivele Fondului Monetar Internaţional se referă la principalele activităţi desfăşurate de acesta, dintre care se evidenţiază:

1. Să promoveze cooperarea internaţională prin intermediul unei instituţii care oferă

mecanisme de consultare şi de influenţă asupra relaţiilor valutar-financiare internaţionale

2. Să susţină creşteri echilibrate a comerţului internaţional, dezvoltarea ramurilor productive în ţările membre şi ocuparea forţei de muncă, aducându-şi astfel contribuţia la promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat de folosire a capacităţilor de producţie în toate ţările membre, la sporirea resurselor productive şi la creşterea venitului lor naţional

3. Promovarea stabilităţii cursului de schimb şi evitarea deprecierii monedei în scopuri competitive

4. Să asigure accesul ţărilor membre la resursele Fondului Monetar Internaţional în scopul eliminării deficitelor din balanţele de plăţi ale ţărilor membre în schimbul unor garanţii corespunzătoare

5. Să faciliteze realizarea unui sistem multilateral de plăţi privind tranzacţiile curente dintre ţările membre şi eliminarea restricţiilor care stânjeneau dezvoltarea comerţului internaţional

6. Să sprijine tările membre în reducerea mărimii şi a duratei dezechilibrului din balanţele de plăţi, prin punerea la dispoziţia ţărilor membre de fonduri valutare sub forma creditelor pe termen scurt şi mijlociu

Fisiere in arhiva (1):

  • Mecanisme si Politici Obisnuite de Finantare Oferite Tarilor Membre de Catre Fondul Monetar International.doc