Mijloace și Instrumente de Plată

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8484
Mărime: 43.14KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Ilut
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Disciplina:Economie bancara

Cuprins

PARTEA I - OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR

CAPITOLUL 1 - CONCEPTE DE BAZĂ

CAPITOLUL 2 - INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR

2.1. Ordinul de plată 5

2.2. Cecul 5

2.3. Cambia şi biletul la ordin 6

2.4. Acreditivul 7

2.5. Incassoul 8

2.6. Cardul 9

CAPITOLUL 3 - SISTEME DE TRANSFER DE FONDURI

3.1. Sistemul de compensare multilaterală a plăţilor interbancare 10

3.2. Sistemul de decontare a plăţilor în relaţia cu Trezoreria Statului 10

3.3. Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare 10

3.4. Sistemul de decontări intrabancare 11

3.5. Transferul de fonduri prin sistemul SWIFT 11

3.6. Western Union 12

3.7. Decontarea operaţiunilor cu carduri 13

3.8. Sistemele de decontare VISA INTERNATIONAL şi MASTERCARD 13

PARTEA II - OPERAŢIUNI DE PLATĂ CU NUMERAR

CAPITOLUL 1 – CONCEPTE DE BAZA

1.1. Casa Principală 13

1.2. Centre regionale de gestiune numerar 14

1.3. Tezaur – casierie 15

1.4. Ghisee – casierie 15

CAPITOLUL 2 - MIJLOACE ŞI INSTRUMENTE DE PLATA CU NUMERAR

2.1. Instrumente de plată privind operaţiunile cu numerar 15

2.2. Primiri şi expedieri de fonduri 16

2.3. Alimentarea cu numerar a automatelor bancare 16

CAPITOLUL 3 - CONTROLUL OPERAŢIUNILOR DE CASIERIE 16

Extras din document

PARTEA I - OPERATIUNI FARA NUMERAR

CAPITOLUL 1 - CONCEPTE DE BAZA

Plata fără numerar: reprezintă orice plată efectuată prin dispoziţie, cesiune, transmitere (virament) fără a utiliza moneda în forma sa concretă.

Instrumentul de plată de credit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară sau alte instituţii financiar bancare autorizate către unitatea bancară a beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului.

Instrumentul de plată de debit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului.

Transferul de fonduri băneşti prin sisteme de plăţi şi decontări fără numerar este supus reglementării şi controlului Băncii Naţionale a României, reglementarilor si uzantelor internationale in materie, precum şi avizării tehnice a sistemelor individuale de plăţi şi decontări fără numerar prin care serviciile de transfer de fonduri în formă scripturală sunt oferite publicului.

Plăţile interbancare exprimate in lei se derulează prin intermediul conturilor curente deschise la Banca Naţională a României, atât la nivelul Centralei cât şi la nivelul sucursalelor judeţene.

Conturile prin care se derulează operaţiunile de plăţi intra şi interbancare fac parte din categoria conturilor sensibile şi trebuie urmărite şi controlate în conformitate cu prevederile documentelor normative privind supravegherea contabilă.

Platile interbancare exprimate in valuta se deruleaza între bănci prin intermediul conturilor NOSTRO/LORO, deschise în baza convenţiilor incheiate in acest scop.

Participarea băncii la activitatea cu carduri, pentru care proprietarul mărcii este o organizaţie internaţională de plăţi cu carduri, este reglementată prin contractele de aderare la organizaţiile respective şi prin contracte de licenţă pentru utilizarea mărcilor şi se supune regulilor şi procedurilor standardizate ale acestor organizaţii privind operaţiunile cu carduri, precum şi reglementărilor naţionale în domeniu.

CAPITOLUL 2 - INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR

Secţiunea 1 - Ordinul de plată

Ordinul de plată este dispoziţia necondiţionată dată de către emitent/ordonator, în formă scrisă, unei societăţi bancare, de a plăti unui beneficiar, o sumă determinată, în vederea stingerii unei obligaţii băneşti provenind dintr-o relaţie directă existentă între emitent/ordonator şi beneficiar, în condiţiile în care unitatea bancară, care recepţionează ordinul de plată în vederea executării, dispune de fondurile băneşti prevăzute în acesta, şi nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului este un instrument de decontare în relaţia cu Trezoreria Statului şi se utilizează de către plătitori persoane juridice, ordonatori credite, Ministerul Finanţelor Publice şi organe financiare teritoriale.

Ordinele de plată pot fi emise pe suport hârtie sau pe suporturi neconvenţionale magnetic, electronic, telegrafic. Avand in vedere ca reglementarea acestui instrument de plata ia in considerare OPH se va tine tine cont de acest lucru atunci cand platile sunt ordonate electronic , in sensul detinerii de catre banca si a OP pe suport de hartie, necesar si pentru arhivare

Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să conţină menţiunile obligatorii şi să respecte standardele de conţinut prevăzute de reglementările legale în vigoare, iar instrucţiunea de plată să fie autentică, completă, clară.

Executarea ordinelor de plată emise prin intermediul reţelelor de transmisie este condiţionată de remiterea lor prealabilă sau de existenţa mandatelor de reglementare deţinute de bancă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind regimul juridic al semnăturii şi înscrisurilor în formă electronică şi al reglementările BNR referitoare la avizarea tehnică a sistemelor de plăţi.

Ordinele de plată în valuta sunt revocabile până în momentul executării plăţii. Prin executarea platii de catre banca beneficiarului se intelege, atat plata propriu-zisa, cat si creditarea contului beneficiarului.

Participanţii şi modalitatea de derulare a operaţiunilor de plăţi prin ordine de plată sunt prezentate în instrucţiunile specifice.

Preview document

Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 1
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 2
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 3
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 4
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 5
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 6
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 7
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 8
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 9
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 10
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 11
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 12
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 13
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 14
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 15
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 16
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 17
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 18
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 19
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 20
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 21
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 22
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 23
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 24
Mijloace și Instrumente de Plată - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Mijloace si Instrumente de Plata.doc

Alții au mai descărcat și

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Proiect Practica - Finante Banci

Banca Comerciala Romana, a fost fondata la 1 decembrie 1990 in cadrul procesului de restructurare pe doua niveluri a sistemului bancar romanesc,...

Funcțiile de Bază ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Băncile sunt instituţii specializate care au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare şi organizare socială, al căror rol şi funcţii...

Instrumente si Modalitati de Plata

1. DERULAREA PLATILOR PRIN INTERMEDIUL CARTILOR DE PLATA Incasarea notelor de plata prin casieria serviciului front-office se poate face utilizand...

Instrumente de Plata Electronica

1. Platile electronice 1.1 Conceptul de plati electronice Progresele deosebite realizate in domeniile informaticii si telecomunicatiilor au...

Gestiunea Instrumentelor și Modalităților de Plată în Sistemul Bancar Românesc

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ 1.1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE DE PLATĂ Conceptul de instrument de...

Instrumente de Plata Internationale

Plati internationale Cresterea interdependentelor economice a atras dupa sine cresterea relatiilor economice internationale în dezvoltarea...

Sistemul Monetar Internațional

Introducere La începutul secolului XX dar mai ales după primul război mondial, relaţiile valutare au fost revigorate de despăgubirile de război....

Ai nevoie de altceva?