Mijloace si Instrumente de Plata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mijloace si Instrumente de Plata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Ilut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

PARTEA I - OPERAŢIUNI FĂRĂ NUMERAR
CAPITOLUL 1 - CONCEPTE DE BAZĂ
CAPITOLUL 2 - INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR
2.1. Ordinul de plată 5
2.2. Cecul 5
2.3. Cambia şi biletul la ordin 6
2.4. Acreditivul 7
2.5. Incassoul 8
2.6. Cardul 9
CAPITOLUL 3 - SISTEME DE TRANSFER DE FONDURI
3.1. Sistemul de compensare multilaterală a plăţilor interbancare 10
3.2. Sistemul de decontare a plăţilor în relaţia cu Trezoreria Statului 10
3.3. Sistemul de transfer de fonduri de mare valoare 10
3.4. Sistemul de decontări intrabancare 11
3.5. Transferul de fonduri prin sistemul SWIFT 11
3.6. Western Union 12
3.7. Decontarea operaţiunilor cu carduri 13
3.8. Sistemele de decontare VISA INTERNATIONAL şi MASTERCARD 13
PARTEA II - OPERAŢIUNI DE PLATĂ CU NUMERAR
CAPITOLUL 1 – CONCEPTE DE BAZA
1.1. Casa Principală 13
1.2. Centre regionale de gestiune numerar 14
1.3. Tezaur – casierie 15
1.4. Ghisee – casierie 15
CAPITOLUL 2 - MIJLOACE ŞI INSTRUMENTE DE PLATA CU NUMERAR
2.1. Instrumente de plată privind operaţiunile cu numerar 15
2.2. Primiri şi expedieri de fonduri 16
2.3. Alimentarea cu numerar a automatelor bancare 16
CAPITOLUL 3 - CONTROLUL OPERAŢIUNILOR DE CASIERIE 16

Extras din document

PARTEA I - OPERATIUNI FARA NUMERAR

CAPITOLUL 1 - CONCEPTE DE BAZA

Plata fără numerar: reprezintă orice plată efectuată prin dispoziţie, cesiune, transmitere (virament) fără a utiliza moneda în forma sa concretă.

Instrumentul de plată de credit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară sau alte instituţii financiar bancare autorizate către unitatea bancară a beneficiarului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului.

Instrumentul de plată de debit: este instrumentul de plată care circulă de la unitatea bancară a beneficiarului către unitatea bancară a plătitorului, având ca efect debitarea contului plătitorului şi creditarea contului beneficiarului.

Transferul de fonduri băneşti prin sisteme de plăţi şi decontări fără numerar este supus reglementării şi controlului Băncii Naţionale a României, reglementarilor si uzantelor internationale in materie, precum şi avizării tehnice a sistemelor individuale de plăţi şi decontări fără numerar prin care serviciile de transfer de fonduri în formă scripturală sunt oferite publicului.

Plăţile interbancare exprimate in lei se derulează prin intermediul conturilor curente deschise la Banca Naţională a României, atât la nivelul Centralei cât şi la nivelul sucursalelor judeţene.

Conturile prin care se derulează operaţiunile de plăţi intra şi interbancare fac parte din categoria conturilor sensibile şi trebuie urmărite şi controlate în conformitate cu prevederile documentelor normative privind supravegherea contabilă.

Platile interbancare exprimate in valuta se deruleaza între bănci prin intermediul conturilor NOSTRO/LORO, deschise în baza convenţiilor incheiate in acest scop.

Participarea băncii la activitatea cu carduri, pentru care proprietarul mărcii este o organizaţie internaţională de plăţi cu carduri, este reglementată prin contractele de aderare la organizaţiile respective şi prin contracte de licenţă pentru utilizarea mărcilor şi se supune regulilor şi procedurilor standardizate ale acestor organizaţii privind operaţiunile cu carduri, precum şi reglementărilor naţionale în domeniu.

CAPITOLUL 2 - INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR

Secţiunea 1 - Ordinul de plată

Ordinul de plată este dispoziţia necondiţionată dată de către emitent/ordonator, în formă scrisă, unei societăţi bancare, de a plăti unui beneficiar, o sumă determinată, în vederea stingerii unei obligaţii băneşti provenind dintr-o relaţie directă existentă între emitent/ordonator şi beneficiar, în condiţiile în care unitatea bancară, care recepţionează ordinul de plată în vederea executării, dispune de fondurile băneşti prevăzute în acesta, şi nu prevede că plata trebuie făcută la cererea beneficiarului.

Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului este un instrument de decontare în relaţia cu Trezoreria Statului şi se utilizează de către plătitori persoane juridice, ordonatori credite, Ministerul Finanţelor Publice şi organe financiare teritoriale.

Ordinele de plată pot fi emise pe suport hârtie sau pe suporturi neconvenţionale magnetic, electronic, telegrafic. Avand in vedere ca reglementarea acestui instrument de plata ia in considerare OPH se va tine tine cont de acest lucru atunci cand platile sunt ordonate electronic , in sensul detinerii de catre banca si a OP pe suport de hartie, necesar si pentru arhivare

Pentru a fi valabil, ordinul de plată trebuie să conţină menţiunile obligatorii şi să respecte standardele de conţinut prevăzute de reglementările legale în vigoare, iar instrucţiunea de plată să fie autentică, completă, clară.

Executarea ordinelor de plată emise prin intermediul reţelelor de transmisie este condiţionată de remiterea lor prealabilă sau de existenţa mandatelor de reglementare deţinute de bancă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind regimul juridic al semnăturii şi înscrisurilor în formă electronică şi al reglementările BNR referitoare la avizarea tehnică a sistemelor de plăţi.

Ordinele de plată în valuta sunt revocabile până în momentul executării plăţii. Prin executarea platii de catre banca beneficiarului se intelege, atat plata propriu-zisa, cat si creditarea contului beneficiarului.

Participanţii şi modalitatea de derulare a operaţiunilor de plăţi prin ordine de plată sunt prezentate în instrucţiunile specifice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mijloace si Instrumente de Plata.doc

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Disciplina:Economie bancara