Mutatii in Evolutia Sistemelor de Decontare si de Plati

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Mutatii in Evolutia Sistemelor de Decontare si de Plati.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap.1. Cadrul conceptual general privind sistemele de plăţi şi decontări 1
1.1.Sistemele de plăţi şi decontări 1
1.2.Noţiuni fundamentale 3
Cap.2. Instrumentele de plată 5
2.1.Introducere 5
2.2.Evoluţia instrumentelor bancare 6
2.3.Instrumente de plată internaţionale tradiţionale 7
2.4.Instrumente de plată cu acces la distanţă 8
2.4.1. Definiţie şi perspective 8
2.4.2. Caracteristici şi aspecte juridice 9
2.5. Adaptarea la instrumentele de plata clasice 11
Cap.3. Studiu de caz SC Top Line Management SRL 12
3.1. Scurt istoric şi evoluţie 12
3.2. Structura organizaţiei 14
3.3. Particularităţi privind activitatea desfaşurată 15
3.4. Analiza instrumentelor de plată utilizate în schimburile comerciale internaţionale – realizarea unei plăţi externe 15
Cap.4. Concluzii 21
Bibliografie

Extras din document

Cap.1

Cadrul conceptual general privind sistemele de plăţi şi decontări

1.1.Sistemele de plăţi şi decontări

“Sistemul de plăţi poate fi definit ca un set de înţelegeri privind descărcarea obligatiilor asumate de agenţii economici ori de câte ori aceştia achiziţionează resurse reale sau financiare.

Elementele constitutive ale unui sistem de plăţi cuprind instituţiile care furnizează servicii de plăţi,diverse forme de creanţe transferate,metode şi mijloace de transfer al acestor creanţe inclusiv conţinutul mesajelor de instrucţiuni şi canalele de comunicaţie,precum şi relaţiile contractuale dintre părţile implicate.

Sistemele de plăţi diferă de la o ţară la alta,date fiind diferenţele istorice dintre structurile bancare şi prevederile legale.”

“În general,un sistem de plăţi are forma unei piramide(figura 1).

În sistemul bancar,plăţile fără numerar interbancare sau intrabancare se mai numesc şi decontări fără numerar.

Progresele deosebit de mari şi rapide în domeniile informaticii şi comunicaţiilor au comprimat timpul între emiterea instrucţiunii şi efectuarea plăţii până la realizarea operaţiunilor în timp real,iar serviciile de plăţi au devenit din ce în ce mai puţin dependente de intermedierea financiară.În noile condiţii,activitatea băncilor se orientează către satisfacerea cerinţelor clienţilor,care sunt tot mai diversificate şi complexe,abandonând orientarea tradiţională către perfecţionarea produselor bancare.

Drept urmare a acestor progrese tehnologice au aparut numeroase inovaţii monetare ce au schimbat conceptul despre relaţia bancă-client care se desfaşoară la sediul băncii“faţă în faţă”cu accesarea băncii de la distanţă pentru obţinerea informaţiilor necesare şi emiterea instructiunilor de lucru, indiferent de localităţile în care se aflau banca şi emitentul instrumentului de plată.

Figura 1.Structura sistemului de plăţi

Mijloacele de plată care folosesc tehnologia s-au revoluţionat nu numai pe ele însăşi, dar au produs o mutaţie culturală şi de mentalitate şi la utilizatori, în sensul denumerarizării şi dezintermedierii. Apariţia cardurilor a determinat fenomenul de denumerarizare (renunţare la numerar) care a luat amploare în toate ţările. În acelaşi timp şi în bănci s-au produs mutaţii în sensul că acestea s-au vazut scutite de a efectua un volum destul de mare de operaţiuni de ghişeu cu publicul, mari consumatoare de resurse umane,orientându-se către serviciile bancare electronice. Perfecţionările tehnologice în ce priveşte transferul electronic al fondurilor au accentuat fenomenul de dezintermediere prin emiterea instrucţiunilor de la distanţă şi în acest fel,substituirea instrucţiunilor ce necesită trecerea prin bancă.Dezintermedierea operaţiunilor de ghişeu şi a celor de plăţi a condus la apariţia unor noi sisteme de lucru cu banca, bazate pe circuitul informaţiei şi transferul electronic al fondurilor.

Utilizarea telefonului pentru materializarea deciziei titularului de cont a dat semnalul unei mutaţii ireversibile în relaţiile dintre bănci şi client.”

Fisiere in arhiva (1):

  • Mutatii in Evolutia Sistemelor de Decontare si de Plati.doc

Alte informatii

proiectul -in cadrul F.E.A.A.-Univ.Al.Ioan Cuza,Iasi,2009