Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap. 1 BIRD – prezentare generală 3
1.1 BIRD – componentă a Băncii Mondiale 3
1.2 Împrumuturile acordate de BIRD 4
Cap. 2 Obiectivele BIRD 6
2.1 Obiectivele BIRD pe plan mondial 6
2.2 Obiectivele BIRD în România 9
CONCLUZII 11
BIBLIOGRAFIE 12

Extras din document

Cap. 1 BIRD – prezentare generală

1.1 BIRD – componentă a Băncii Mondiale

Grupul Băncii Mondiale numără cinci instituţii specializate în diverse aspecte ale dezvoltării. Acestea folosesc “expertiza lor pentru a atinge un obiectiv comun: acela al luptei împotriva sărăciei.” Cele cinci instituţii sunt:

-BIRD – Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

-AID – Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare;

-CFI – Corporaţia Financiară Internaţională;

-MIGA – Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale;

-CISLI – Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor privind Investiţiile.

“Termenul «Banca Mondială» desemnează în mod obişnuit instituţiile BIRD şi AID, care dau împrumuturi guvernelor.” Fiecare instituţie are un rol distinct în lupta împotriva sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţia din statele în curs de dezvoltare.

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost creată în anul 1944, pe baza acordurilor Conferinţei Naţiunilor Unite şi Asociate de la Bretton Woods, “pentru a facilita finanţarea investiţiilor destinate realizării proiectelor de reconstrucţie şi dezvoltare în ţările membre.”

Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a intrat în vigoare la 27 decembrie 1947 după aderarea a 27 de ţări. BIRD este organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, care posedă personalitate juridică proprie şi are capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a institui proceduri legale.

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este un organism financiar interstatal care are o funcţie complementară cu FMI. Face parte din sistemul ONU având un rol proeminent în activitatea de finanţare şi de promovare a dezvoltării economice a ţărilor membre. BIRD „reprezintă mai mult de jumătate din împrumuturile anuale ale Băncii Mondiale şi strânge, practic, toate fondurile de care aceasta are nevoie pe pieţele financiare.”

Conducerea băncii este asigurată de un complex de organe şi anume:

-Consiliul Guvernatorilor;

-Directorii executivi;

-Preşedintele BIRD;

-Consiliul de Supraveghere;

-Comitetele de Credit;

-Comitetul Dezvoltării;

-Comitetul de Politică Financiară.

1.2 Împrumuturile acordate de BIRD

Obiectivul BIRD a fost încă de la început „de a ajuta la reconstrucţia şi dezvoltarea teritoriilor ţărilor membre, facilitând investiţia de capital.”

Banca a fost creată ca un nou tip de instituţie de plasament internaţional, care să acorde sau să garanteze împrumuturi pentru reconstrucţie productivă şi proiecte de dezvoltare, atât din capitalul propriu, cât şi prin mobilizarea de capital particular.

Beneficiarii împrumuturilor băncii pot fi guvernele statelor membre precum şi organizaţiile publice sau particulare care obţin garanţia guvernului statului pe teritoriul căruia urmează a se executa proiectul.

Pentru identificarea proiectelor prioritare şi eficiente, BIRD trebuie să cunoască economia ţării solicitatoare de împrumut, să urmărească progresul realizat de aceasta. Banca colaborează cu agenţii ale O.N.U., care îi pot oferi informaţii suplimentare referitoare la diferitele sectoare ale economiei unei ţări.

Diferenţa cea mai netă între FMI şi BIRD se referă la faptul că aceasta din urmă se ocupă direct de proiectele de dezvoltare pentru care acordă credite, în timp ce FMI acordă ajutor global guvernelor ce întâmpină dificultăţi privind echilibrarea balanţei de plăţi.

Deosebirile dintre împrumuturile acordate de BIRD şi cele contractate pe pieţele financiare derivate pot fi redate astfel:

-finanţarea are la bază un proiect cu un grad de rentabilitate acceptabil, care să asigure rambursarea împrumutului;

-acordarea împrumutului de către BIRD este precedată de o analiză economică; înainte de a acorda un împrumut, banca trebuie să se asigure că ţara solicitatoare nu poate obţine acest împrumut pe piaţa particulară a capitalurilor, în termeni acceptabili pentru nivelul său economic;

-beneficiare ale împrumutului nu pot fi decât statele considerate de bancă drept solvabile; banca nu subscrie riscurile care au la bază cauze asupra cărora statul respectiv nu poate exercita nici un control (precum războiul, calamităţile naturale, erorile administrative, lipsa de experienţă din partea guvernelor);

-după cum reiese şi din titulatura băncii, scopul creditelor îl reprezintă activităţile ce vizează reconstrucţia şi dezvoltarea statelor aflate în dificultate; nu este admisă utilizarea creditelor în scopuri militare sau politice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.doc