Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Capitolul 1. Apariţia BIRD pg. 2
1.1. Introducere pg. 2
Capitolul 2. Obiectivele BIRD pg. 3
2.1. Obiectivele BIRD prevăzute în statut pg. 3
2.2. Obiectivele actuale ale BIRD pg. 4
Concluzii pg. 9
Bibliografie pg. 10

Extras din document

Capitolul 1. Apariţia BIRD

1.1 Introducere

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD- International Bank for Reconstruction and Developement), numită Banca Mondială, a fost creată în martie 1946, îndeplinind decizia adoptată la Bretton Woods în 1944. Prinacipalul său obiectiv în primii ani ai activităţii sale a fost reconstrucţia ţărilor care au suferit de pe urma războiului, dar mai încolo, în special din 1961, s-a dedicat exclusiv ajutorării pe termen lung a ţărilor întârziate. Ofera împrumuturi şi ajutoare dezvoltării ţărilor cu venituri mijlocii şi mici. În aceste ţări, capitalurile atrase de iniţiativa privată sunt insuficiente pentru necesităţile de finanţare ale dezvoltării şi capitalurile obţinute de către guverne obişnuiesc să fie atribuite pe criterii politice, de aceea Banca Mondială se oferă ca un mijloc de finanţare independent care vrea să completeze şi nu să le substituie pe cele anterioare. BIRD işi obţine fondurile prin intermediul emisiunilor titlurilor de credit pe pieţele financiare internaţionale, la dobânzi concurenţiale, şi încasează dobânzi foarte apropiate de cele ale pieţei.

BIRD este organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni, care are personalitate juridică şi capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a institui proceduri legale.

Potrivit statutului BIRD, pot adera la acest organism, toate statele, indiferent de organizarea politică. Singurul drept de vot revine, îns¬ă SUA, care deţine mai mult de 20% din voturi. Există totuşi o condiţie imperativă pentru ca un stat să devină membru al BIRD şi anume să fie deja membru al FMI, adică să accepte codul de conduită al acestuia, în ceea ce priveşte schimburile şi accesul la informaţiile economice esenţiale.

În momentul adeziunii la BIRD, noul stat membru subscrie o fracţiune de capital. Partea de capital afectată fiecărui stat derivă din cota parte afectată de către FMI şi se stabileşte în funcţie de importanţa relativă a ţării în economia internaţională. Volumul subscrierii determină numărul voturilor fiecărei ţări: astfel fiecare stat membru primeşte 250 de voturi în momentul adeziunii, indiferent de mărimea subscrierilor la care se adaugă câte un vot pentru fiecare parte de capital subscrisă.

BIRD este condusă de către Consiliul guvernatorilor format din guvernatorii şi vice-guvernatorii numiţi de fiecare ţară. Guvernatorul fiecărui stat dispune de ansamblul voturilor ţării respective.

Consiliul guvernatorilor se reuneşte o dată pe an în adunarea generală pentru a lua deciziile cele mai importante privind activitatea BIRD: admiterea de membrii, modificarea capitalului social, repartizarea venitului net anual, etc. Administratorii, în număr de 21, îşi au sediul la Washington şi reprezintă principalul organism de direcţie format din reprezentanţii permanenţi ai statelor membre.

În 1974 a fost creat Comitetul de dezvoltare, rolul său fiind să studieze toate aspectele transferului de resurse către ţările cu economie în curs de dezvoltare şi să facă propuneri pentru îmbunăţirea eficienţei.

Capitolul 2. Obiectivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

2.1. Obiectivele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prevăzute în statutul băncii sunt:

sprijinirea reconstrucţiei şi dezvoltării economiei statelor membre prin investiţii de capitaluri în scopuri productive, inclusiv reconstrucţia economiilor distruse de război, reconversia ramurilor productive la nevoile de pace şi încurajarea dezvoltării ramurilor productive în ţările mai puţin dezvoltate;

promovarea investiţiilor străine private pe calea acordării de garanţii sau a participării la credite şi alte investiţii ale sectorului privat, dacă capitalul privat nu este disponibil în termeni rezonabili să acopere investiţiile private în scopuri productive;

susţinerea creşterii echilibrate pe termen lung a comerţului internaţional şi menţinerea echilibrului balanţei de plăţi prin încurajarea investiţiilor străine destinate dezvoltării ramurilor productive în statele membre, creşterii productivităţii muncii şi a standardului de viaţă al cetăţenilor;

coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate de bancă cu împrumuturile din alte surse în vederea realizării cu prioritate a proiectelor de dezvoltare urgente şi eficiente în ţările membre;

sprijinirea ţărilor membre în perioada postbelică de a realiza tranziţia de la economia de război la economia de pace şi în continuare de a urmări modul în care investiţiile străine generează efecte asupra mediului de afaceri din statele membre.

Fisiere in arhiva (1):

  • Obiectivele Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat la seminarul de institutii financiar-bancare internationale din cadrul FEAA