Operatiuni Valutare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Operatiuni Valutare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 47 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Întroducere 3
I. Operaţiile valutare a băncilor comerciale. 7
1.1 Esenţa şi caracteristica generală a operaţiunilor valutare. 7
1.2 Structura operaţiilor valutare şi influenţa lor asupra indicatorilor de eficienţă. 9
1.3 Elementele tehnice privind efectuarea operaţiunilor valutare 25
II Analiza operaţiilor valutare la BC „Banca de Economii” S.A. 34
2.1 Operaţiuni valutare aferente BC “Banca de economii’ S.A. 34
2.2 Conturile valutare şi operaţiunile efectuate din ele. 40
2.3 Instrumentele de plată aferente operaţiunilor valutare. 43
Încheiere 49
Bibliografia 52

Extras din document

Întroducere

Banca zilelor noastre nu mai este o simplă bancă de depozit şi credit, ea devenind o “bancă financiară” la dispoziţia clienţilor. Aceştia solicită inovaţii financiare tot mai sofisticate şi au nevoie de sprijinul băncilor pentru a-şi realiza scopurile. Acest lucru a dus la sporirea volumului mijloacelor de plată şi al masei monetare de către instituţiile bancare, ele facilitînd formarea capitalului disponibil în economie şi permiţînd coordonarea procesului de economisire – investire în scopul sporirii volumului total de resurse alocate economic. De aici deducem că băncile reprezintă principalii intermediari financiari. Banca este acea societate comercială al cărui obiectiv principal este acela de a săvărşi orice fel de operaţiuni asupra sumelor de bani în numerar, asupra creditelor, efectelor de comerţ şi diferitelor valori negociabile. Activitatea lor se axează pe operaţiuni valutare pentru persoane fizice sau juridice, atragerea depozitelor şi acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la alte bănci sau firme, plasamentul fondurilor, finanţarea schimburilor comerciale externe. În desfăşurarea operaţiunilor economice şi financiare, operaţiunile valutare bancare, care au ca obiect instrumentele şi tehnicile, reprezintă un domeniu foarte important. Tipurile de operaţiuni diferă de la o bancă la alta în funcţie de felul activităţii sale, de mărimea băncii şi ţară. Specificul activităţii desfaşurate determină gruparea băncilor în bănci comerciale, respectiv societăţi financiare. Activitatea bancară poate fi analizată în forma ei actuală prin cele 4 funcţii principale: intermedierea – colectarea disponibilităţilor ale unor agenţi economici folosite a le acorda cu împrumut altora; gestiunea mijloacelor de plată; serviciile financiare; închirierea caselor de bani; serviciile de casă, serviciile de schimb, operaţiuni de bursă, consulting, etc.

Îndeplinind aceste funcţii, băncile sunt de fapt mijlocitori şi centre de credit şi de casă ale întreprinzătorilor sau întreprinderilor, având drept scop obţinerea unui profit.

În esenţă, băncile efectuează operaţiuni principale pasive (constând în atragerea unor disponibilităţi băneşti sub formă de depuneri în cont, depuneri de economii etc.), operaţiuni principale active (deschiderea de credite, scontarea cambiilor a garantelor sau a altor efecte de comerţ), operaţiuni accesorii (incaso, depozite în custodie, servicii de casă etc.), operaţiuni excepţionale şi speculative şi alte operaţiuni.

În principal, băncile comerciale fac operaţiuni cu caracter economic (acoperitor) şi în scop asigurator, bursele de valori completează activitatea făcută de bănci cu operaţiuni de vînzare-cumpărare în scop speculativ. Băncile autorizate şi casele de schimb valutar pot efectua cu persoane fizice tranzacţii de cumpărare şi vînzare a bancnotelor, monedelor şi cecurilor de călătorie în valută străină la cursul de cumpărare şi vînzare, stabilit de sine stătător de către aceşti dealeri. Băncile autorizate stabilesc de sine stătător cursurile de cumpărare şi vînzare a valutei străine la tranzacţiile de cumpărare şi vînzare a valutei străine efectuate prin virament cu persoanele fizice. Aceste cursuri pot fi stabilite atît unice pentru toţi clienţii-persoane fizice,cît şi individual pentru fiecare client în dependenţă de suma tranzacţiei sau alte criterii stabilite de banca autorizată. Această regulă se aplică la cumpărarea/vînzarea valutei străine atît contra lei moldoveneşti cît şi contra altă valută străină. Operaţiuni cu valute efective realizează, însă, şi băncile. Ele nu se limitează la schimbul cu valutele de cont (numit şi schimb tras). Şi la casele de schimb, ca şi la bănci, se practică un curs la cumpărare (mai mic) şi altul la vînzare (mai mare). Cursul practicat de aceste case este şi el schimbat, chiar în decursul unei zile, în funcţie de cerere şi ofertă. La operaţiunile valutare, participă şi intermediarii din comerţul exterior (brokerii şi comisionarii), precum şi speculatorii, ei acţionînd fie ca persoane juridice, fie ca persoane fizice.

BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială universală, cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o imagine de integritate şi conformitate pe piaţa bancară. Banca de Economii are acum peste 480 de unităţi în intreaga ţară, situîndu-se pe locul întîi între băncile din Republica Moldova, raportat la mărimea reţelei teritoriale. De la începuturi, activitatea Băncii de Economii a parcurs mai multe etape de dezvoltare, fiindu-i schimbat şi statutul. Iniţial, la 11 noiembrie 1940, pe teritoriul republicii au fost înaugurate 7 direcţii judeţene ale Caselor de Stat de Economii. În anul 1987, odată cu reorganizarea sistemului financiar-bancar, Casele de Stat de Economii provenite din muncă au obţinut statutul de Banca de Economii provenită din munca şi Creditare a populaţiei. Ulterior a devenit o subdiviziune a Băncii de Economii a URSS, fiind numită Banca Republicană din Moldova. După proclamarea independenţei R. Moldova, instituţia a fost reorganizată în Banca de Economii a Moldovei, devenind astfel bancă comercială pe acţiuni cu capital de stat. La decizia acţionarilor, în anul 1994, banca este reorganizată în societate pe acţiuni de tip deschis, iar doi ani mai târziu - în banca comercială pe acţiuni „Banca de Economii”. În anul 2001 banca a fost reînregistrată ca Societate pe Acţiuni, statut pe care-l deţine pînă în prezent.În conformitate cu Statutul şi Licenţa generală a BNM, BC "Banca de Economii" S.A. propune cele mai diverse servicii persoanelor fizice şi juridice precum şi servicii în domeniul activităţii economice externe, operaţiuni valutare şi decontare internaţionale. Banca de Economii este dealer oficial al BNM în ceea ce priveşte repartizarea HVS.

Creditarea este unul din principalele genuri de activitate ale Băncii. Organizaţii mari, întreprinderile mici şi mijlocii apelează frecvent la schemele de creditare oferite de Banca de Economii pentru a-şi dezvolta activitatea. Banca de Economii S.A. având o experienţă bogată în domeniul creditării şi o echipă de profesionişti tineri întotdeauna caută să susţină şi să stimuleze organizaţii/întreprinderi din diverse domenii de activitate, prin acordarea creditelor la condiţii favorabile.În filialele Băncii de asemenea există secţii de credite, căruia deasemenea îi revine un rol foarte important în creditarea persoanelor juridice. Cel mai important lucru se petrece anume aici. Secţia de creditare este structurată în 4 subsecţii:

1. Lombard;

2. Secţia gaj şi credite neperformante;

3. Secţia analizei şi creditelor persoanelor fizice;

4. Creditarea persoanelor juridice şi monitoringul creditar.

Statutul Băncii Comerciale "Banca de Economii" S.A. îşi are începutul de pe 11 Noiembrie 1940, data emiterii decretului Prezidiului Suprem al RSS Moldoveneşti.

În 1992 "Banca de Economii" din Moldova devine Banca de Stat specializată, comercială pe acţiuni de tip închis în conformitate cu legile în vigoare ale RM "Cu privire la băncile şi activitatea bancară", "Cu privire la Societăţile pe Acţiuni" şi Hotărîrea Parlamentului RM "Cu privire la reorganizarea Băncilor Republicane din Moldova a Băncii de Economii a URSS în Banca de Economii a Moldovei".

Fisiere in arhiva (1):

  • Operatiuni Valutare.doc