Organizarea si Evolutia Sistemului Bancar Romanesc

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Organizarea si Evolutia Sistemului Bancar Romanesc.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriel Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit.

Acest sistem a fost introdus în decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reformă bancară.

Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar cuprinde:

-Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României – Legea nr. 312 din 28 iunie 2004,

-Ordonanţa privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006,

-Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 - Legea nr. 227 din 4 iulie 2007,

-Legea pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar – Legea nr. 83 din 21 mai 1997,

-Reglementări privind falimentul instituţiilor de credit - Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004,

-Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.

Banca Naţională a României (BNR), înfiinţată în anul 1880, este banca centrală a României.

Instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti, Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

Conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR, principalele atribuţii ale BNR sunt:

1. elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

2. autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

3. emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

4. stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

5. administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Instituţiile de credit:

Sistemul bancar din România cuprinde un număr de 40 de instituţii de credit, după cum urmează:

Număr de bănci

1. Bănci cu capital majoritar de stat 2

2. Bănci cu capital majoritar privat (inclusiv CreditCoop şi sucursalele băncilor străine) 38

Total (1+2) 40

a. Bănci cu capital majoritar românesc 6

b. Bănci cu capital majoritar străin 34

din care:

- sucursale ale unor bănci străine

8

În ceea ce priveşte specializarea pe tipuri de operaţiuni, situaţia este următoarea:

-5 instituţii de credit sunt specializate: una în finanţarea operaţiunilor de import-export, două în finanţarea creditelor pentru locuinţe, una în finanţarea creditelor pentru maşini, una în bancă de economii pentru populaţie,

-1 instituţie de credit este casa centrală a cooperativelor de credit,

-celelalte 34 de instituţii de credit efectuează operaţiuni bancare comerciale - corporate şi retail.

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a fost înfiinţat în anul 1996, prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, fiind constituit ca persoană juridică de drept public.

Obiectivul principal al Fondului este garantarea rambursării depozitelor constituite la instituţiile de credit de către persoane fizice, persoane juridice ori entităţi fără personalitate juridică, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite prin legea de funcţionare a Fondului, precum şi desfăşurarea activităţii ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al instituţiilor de credit, în cazul desemnării sale în una din aceste calităţi.

Încă de la înfiinţarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, reprezentanţii Asociaţiei Române a Băncilor au avut un rol activ în elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor privind mecanismul de garantare a depozitelor şi de plată a compensaţiilor către depunători, în situaţii de faliment a unor bănci.

ARB este reprezentată, prin Preşedinte şi Secretarul General, în Consiliul de Administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Biroul de Credit

Înfiinţat din iniţiativa comunităţii bancare din România, Biroul de Credit este o societate pe acţiuni, care are ca membri fondatori 24 de bănci. În prezent, Biroul de Credit are ca acţionari 27 de bănci. Devenit operaţional în august 2004, Biroul de Credit administrează în prezent date negative şi pozitive, provenite din surse bancare şi non-bancare.

Scopul creării Biroului de Credit a fost acela de a furniza participanţilor din sistemul bancar informaţii reale, actualizate, agregate şi consistente referitoare la persoane fizice care au contractat credite de la bănci sau societăţi financiare, au achiziţionat un produs în sistem leasing, au fost asigurate împotriva riscului de neplată de o societate de asigurări.

Obiectul de activitate al Biroului de Credit include:

-Colectarea / prelucrarea datelor privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor;

-Informaţii şi analize oferite participanţilor în scopul identificării şi cuantificării riscului de credit, creşterii calităţii creditelor, diminuării riscului de fraudă şi protejării creditorilor;

-Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring);

-Consultanţă financiar-bancară.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Evolutia Sistemului Bancar Romanesc.doc