Orientări bancare contemporane

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13728
Mărime: 52.98KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Capraru bogdan

Cuprins

Cap 1. Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata

1.1 Redefinirea functiilor si a rolului bancilor in tranzitia la economia de piata

1.2 Rolul Bancii Centrale si independentei acesteia in procesul de tranzitie la economia de piata

1.3 Problemele privind restructurarea bancara si impactul insemnat asupra bancilor comerciale

1.4 Dezvoltarea pietelor de capital, vis-à-vis de sistemul bancar

1.5 Corelarea politicii bancare cu politica financiara

1.6 Optiuni strategice in organizarea si dezvoltarea bancara

Cap 2. Tendinte actuale in politicile bancare

2.1 Politica de privatizare bancara

2.2 Orientari in promovarea de noi produse si servicii bancare in contextul mutatiilor structural e din economie

2.3 Politica de lichiditati

2.4 Gestionarea optima a cheltuielilor cu operatiile bancare

2.5 Politicile bancare actuale – prioritate a cercetarii stiintifice

Cap 3. Sistemul bancar romanesc in contextul integrarii europene

3.1 Alinierea legislatiei bancare

3.2 Politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei

3.3 Modernizarea sistemului de plati

3.4 Modificari structurale ale sistemului bancar

3.5 Modificari operationale in cadrul bancilor

3.6 Modificari ale structurii capitalului

Bibliografie

Extras din document

Cap. 1.Restructurarea sistemului bancar in perioada de tranzitie la economia de piata

Reforma Reforma financiar-bancară asigură înlăturarea vacuumului moştenit de la vechile structuri economice şi crearea unor noi instituţii corespunzătoare scopurilor programatice urmărite. Condiţiile desfăşurării acestei reforme în ţările est-europene au fost adesea influenţate necorespunzător de şocuri sau distorsiuni la nivel macroeconomic, cum ar fi inflaţia, reducerea con¬stantă a produsului intern brut şi a nivelului producţiei, soldul balanţei de plăţi, nivelul rezervelor valutare etc, precum şi de dereglări în sistemul financiar sau bancar, respectiv nivelul deficitului bugetar, al dobânzii, mecanismul de plăţi, nediversificarea portofoliului de credite etc. în acest context, apreciem necesară redefi-nirea strictă a rolului sistemului financiar-bancar, de la un sistem dominat de către stat la un sistem regulatoriu, bazat pe forţele pieţei, în care statul să îndeplinească rolul de supraveghere, prin metode indirecte specifice, în scopul armonizării obiectivelor monetare cu cele ale politicii financiare.

1.1. Redefinirea Funcţiilor şi a rolului băncilor în tranziţia la economia de piaţa

În acest context se are în vedere că modul de operare a acestora trebuie să se facă la un nivel rezonabil (acceptabil) de eficienţă. De asemenea, funcţiile trebuie lărgite potrivit cerinţelor economiei de piaţă, ştiut fiind faptul că transferurile monetare în economia planificată erau extrem de limitate, adesea doar la plăţi de salarii şi de bunuri de consum, ceea ce făcea ca băncile să fie denumite, în mod peiorativ, drept "centre de contabilizat" (accounting houses).

După numeroşi economişti occidentali , în economia contemporană rolul băncilor este unic sau special, comparativ cu alţi agenţi economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultimă instanţă, structura necesară funcţionării economiei de piaţă. Afirmarea rolului unic al băncii este dată, în noile condiţii, de funcţiile principale ale băncilor, care privesc: o eficientă alocare a disponibilităţilor băneşti, prin furnizarea de credit către sectorul real al economiei; un transfer monetar între instituţii şi agenţi economici, potrivit unei politici monetare adecvate a Băncii Centrale prin intermediul cerinţelor sale de rezerve şi a operaţiunilor de "open market", precum şi funcţia de a asigura operaţiuni de depozit pentru agenţi economici, ca o dovadă de încredere în stabilitatea şi lichiditatea sistemului bancar.

Toate aceste funcţii ale băncilor le fac să dobândească un statut special în relaţiile de afaceri pe care le mijlocesc în permanenţă şi pe întreg teritoriul ţării. Astfel, natura tranzacţiilor de credit, mărimea resurselor de credit şi riscul asumat de bănci fac ca acestea să devină segmentul cel mai "informat" din domeniul economico-social, cu un potenţial imens în transferul de informaţii către clienţii acestora, în scopul de a minimiza costurile afacerilor şi de a eficientiza raportul dintre fondurile economisite şi cele investite în economie. Pe bună dreptate, din acest punct de vedere, se poate aprecia că reforma bancară este necesar să se desfăşoare în concordanţă cu activitatea restructurată a agenţilor economici.

Rolul crucial al unui sistem bancar competitiv în susţinerea reformei trebuie să se bazeze, în afară de restructurare şi recapitalizare, pe un management eficient, pe profesionalism, pe computerizarea reţelei de date şi pe o largă transparenţă.

În accepţiunea cea mai largă, se menţionează extinderea rolului băncilor din domeniul strict economic, atât în problemele actuale de protecţie a mediului, cât şi în cele de natură socială, culturală, etică.

Pentru a-şi putea îndeplini noul rol ce revine băncilor comerciale în perioada de tranziţie, se consideră că acestea vor trebui să fie privatizate într-un mod cât mai eficient, să fie bine conduse şi să dea pe deplin dovadă de confidenţialitate.

1.2. Rolul Băncii Centrale şi al independenţei acesteia în procesul de tranziţie la economia de piaţa

În acest domeniu, părerile sunt diferite privind cadrul şi limitele de desfăşurare, privind relaţiile cu Ministerul Finanţelor şi privind prerogativele pe care trebuie să le aibă Guvernul şi Parlamentul în domeniul politicii monetare şi al controlului activităţii bancare.

Conceptul de independenţă largă a Băncii Centrale este legiferat în Germania, unde faptul că Bundesbank nu suferă o influenţă politică directă este considerat o premisă pentru a asigura stabilitatea mărcii germane. în alte ţări occidentale, activitatea Băncii Centrale se desfăşoară pe diverse coordonate, mult mai flexibile. Astfel, în Franţa, potrivit statutului şi legii de funcţionare a Băncii Franţei, în afara Guvernatorului şi a doi viceguvernatori, Consiliul General al Băncii Franţei cuprinde zece consilieri, din care nouă sunt numiţi la propunerea ministrului economiei, finanţelor şi bugetului, dintre personalităţile competente în domeniul monetar, financiar şi economic. De asemenea, acelaşi ministru numeşte un cenzor şi un supleant care îndeplineşte rolul de comisar al Guvernului şi de controlor financiar, dispunând de dreptul de opoziţie la deciziile luate de Consiliul General şi urmărind, în anumite circumstanţe, ghidarea Guvernatorului Băncii către o deliberare secundară. Totodată, deciziile din Consiliul General necesită, printre altele, şi aprobarea ministrului economiei, finanţelor şi bugetului, atunci când se referă la statutul personalului, repartizarea beneficiului, fixarea dividendelor şi la conturi.

Banca Franţei îşi asumă în beneficiul Trezoreriei anumite obligaţii: ţine gratuit, în contabilitate proprie, contul curent al Trezoreriei publice; participă gratuit la emisiunea rentelor şi valorilor acesteia. Săptămânal, banca remite ministrului economiei, finanţelor şi bugetului un inventar al situaţiei contabile, care se publică în Jurnalul Oficial.

Preview document

Orientări bancare contemporane - Pagina 1
Orientări bancare contemporane - Pagina 2
Orientări bancare contemporane - Pagina 3
Orientări bancare contemporane - Pagina 4
Orientări bancare contemporane - Pagina 5
Orientări bancare contemporane - Pagina 6
Orientări bancare contemporane - Pagina 7
Orientări bancare contemporane - Pagina 8
Orientări bancare contemporane - Pagina 9
Orientări bancare contemporane - Pagina 10
Orientări bancare contemporane - Pagina 11
Orientări bancare contemporane - Pagina 12
Orientări bancare contemporane - Pagina 13
Orientări bancare contemporane - Pagina 14
Orientări bancare contemporane - Pagina 15
Orientări bancare contemporane - Pagina 16
Orientări bancare contemporane - Pagina 17
Orientări bancare contemporane - Pagina 18
Orientări bancare contemporane - Pagina 19
Orientări bancare contemporane - Pagina 20
Orientări bancare contemporane - Pagina 21
Orientări bancare contemporane - Pagina 22
Orientări bancare contemporane - Pagina 23
Orientări bancare contemporane - Pagina 24
Orientări bancare contemporane - Pagina 25
Orientări bancare contemporane - Pagina 26
Orientări bancare contemporane - Pagina 27
Orientări bancare contemporane - Pagina 28
Orientări bancare contemporane - Pagina 29
Orientări bancare contemporane - Pagina 30
Orientări bancare contemporane - Pagina 31
Orientări bancare contemporane - Pagina 32
Orientări bancare contemporane - Pagina 33
Orientări bancare contemporane - Pagina 34
Orientări bancare contemporane - Pagina 35
Orientări bancare contemporane - Pagina 36
Orientări bancare contemporane - Pagina 37
Orientări bancare contemporane - Pagina 38
Orientări bancare contemporane - Pagina 39
Orientări bancare contemporane - Pagina 40
Orientări bancare contemporane - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Orientari Bancare Contemporane.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Bancare Moderne si Adaptarea Sistemului Bancar Romanesc la Cerintele Actuale

Cap.I. Modificari aduse legislatiei bancare romanesti in conditiile liberalizarii pietei. Datorita evolutiei istorice si particularitatilor...

Orientări Bancare Contemporane

Cap.1 Structura sistemelor bancare și caracteristici actuale 1.1. Structura sistemelor bancare Termenul de sistem bancar poate fi definit ca...

Structura sistemelor financiare contemporane

Necesitatea si specificul institutiilor de credit: functii si rol Institutiile de credit reprezinta denumirea generala a bancilor, deoarece sunt...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Orientări și Tendințe în Activitatea Bancară Contemporană

CAPITOLUL I TENDINTA DE INTERNATIONALIZARE IN DOMENIUL BANCAR 1.1.Caracteristici generale ale internationalizarii bancare Internationalizarea...

Studiu de Caz BNR

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Rolul, Locul si Importanta Bancii Centrale in Sistemul Bancar

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1 Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are...

Orientări Bancare Contemporane

Introducere Banca este “templul” banilor. Activitatea sa este în mare măsură ocultă şi misterioasă. Este implicat secretul bancar, dar mai ales...

Sisteme bancare comparate - Orientări bancare contemporane

INTRODUCERE Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, care funcționează într-o țară răspunzând necesităților unei etape a...

Orientări bancare contemporane

Introducere Într-o economie de piață, banca este “actorul” principal pe piaţa capitalurilor și are un rol dublu. În primul rând, banca garantează...

Orientări și Tendințe ale Băncilor Contemporane

1. Tendinţa de internaţionalizare a sitemului bancar 1.1.Caracteristici generale ale internaţionalizării bancare Internaţionalizarea bancară...

Ai nevoie de altceva?