Politică monetară unică - BCE

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5575
Mărime: 126.60KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INTSTRUMENTE.3

1.1 Obiective ale politicii monetare unice.3

1.2 Instrumente de politică monetară.4

1.2.1 Operațiuni de open-market.6

1.2.2 Facilități permanente.7

1.2.3 Sistemul rezervelor minime obligatorii.8

1.3 Strategia de politică monetară a BCE.9

CAPITOLUL 2. COORDONATE ALE POLITICII MONETARE ALE BCE.11

2.1 Evaluarea politicii monetare de la introducerea monedei Euro în 1999.11

2.2 Analiza politicii monetare unice în perioada 1999-2012.11

2.2.1 Analiza monetară cu privire la evoluția dobânzilor.11

2.2.2 Analiza monetară cu privire la evoluția inflației.16

CONCLUZII.19

BIBILOGRAFIE.20

Extras din document

CAPITOLUL 1. POLITICA MONETARĂ A BCE: OBIECTIVE ȘI INSTRUMENTE

1.1 Obiective ale politicii monetare unice

Principalul obiectiv al Sistemului European al Băncilor Centrale îl constituie menţinerea stabilităţii preţurilor. De asemenea, SEBC sprijină politicile economice, pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia, aşa cum sunt ele definite în articolul 2 din tratat.

Asigurarea stabilității preţurilor în zona euro a fost definită ca o creştere an-pe-an a IAPC (Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum) de 2 puncte procentuale. Consiliul guvernatorilor afirmă că rata inflației trebuie menținută la un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu.

Evoluţia IAPC poate fi observată în graficul nr. 2 ( pag 16). BCE ar trebui să îşi îndrepte deciziile spre atingerea obiectivului menţionat anterior, fără a prejudicia politica economică generală a Uniunii Europene, cum este prevăzut de altfel în Articolul 2 al Tratatului Uniunii Europene şi anume de a menţine un nivel ridicat al angajaţilor şi o creştere sustenabilă non-inflaţionistă.

Obiectivul stabilității prețurilor face referire la nivelul general al prețurilor în economie, ceea ce presupune evitarea inflației și deflației prelungite. Stabilitatea prețurilor contribuie la atingerea unor niveluri ridicate de activitate economică și ocupare a forței de muncă prin diferite moduri.

Figura nr 1: Avantajele stabilității prețurilor

recunoașterea folosirea productivă menținerea coeziunii

variațiilor la nivelul a resurselor

prețurilor relative reducerea efectelor stabilitatea financiară

evitarea “primelor de distorsionare exercitate

de risc de inflație” de sistemele fiscale

și de securitatea socială

Sursa: http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_003.ro.html

Prin îmbunătățirea transparenței mecanismului prețurilor oamenii pot recunoaște modificări ale prețurilor relative (adică prețuri între diferite bunuri), fără a fi confuzii cu privire la schimbările nivelului general al prețurilor. Acest lucru le permite să aloce resursele mai eficient.

De asemenea, reducerea primelor de risc conţinute în ratele reale ale dobânzii, politica monetară poate contribui la o alocare eficientă a resurselor pe piaţa de capital şi astfel poate spori stimulentele necesare investiţiilor, ceea ce susţine prosperitatea economică.

Un rol îl are și evitarea activităților neproductive pentru acoperirea împotriva impactului negativ al inflației sau deflației. De exemplu, în cazul unei inflaţii ridicate, un imbold îl constituie stocarea de bunuri reale. Totuşi, stocarea de bunuri nu reprezintă o decizie investiţională eficientă, deoarece împiedică creşterea economică.

Reducerea distorsiunilor de inflație sau de deflație, poate accentua impactul distorsionat asupra comportamentului economic al sistemelor de securitate socială și de impozitare. În plus, ca urmare a inflației sau deflației neașteptate se previne redistribuirea arbitrară a avuției și a veniturilor. Și nu în ultimul rând stabilitatea prețurilor contribuie la stabilitatea financiară.

1.2 Instrumente de politică monetară

Cadrul politicii monetare poate să asigure participarea unei game largi de contrapărți. Numai instituțiile supuse regimului rezervelor minime obligatorii pot avea acces la facilitățile permanente și pot participa la operațiunile de piață monetară bazate pe licitații standard. În cazul tranzacțiilor simple, nu este limitată a priori gama de contrapărți.

Astfel pentru a modela politica monetară a zonei euro, BCE apelează la un set de instrumente precum: operaţiunile de open market, facilităţi permanente şi rezerve minime obligatorii.

Preview document

Politică monetară unică - BCE - Pagina 1
Politică monetară unică - BCE - Pagina 2
Politică monetară unică - BCE - Pagina 3
Politică monetară unică - BCE - Pagina 4
Politică monetară unică - BCE - Pagina 5
Politică monetară unică - BCE - Pagina 6
Politică monetară unică - BCE - Pagina 7
Politică monetară unică - BCE - Pagina 8
Politică monetară unică - BCE - Pagina 9
Politică monetară unică - BCE - Pagina 10
Politică monetară unică - BCE - Pagina 11
Politică monetară unică - BCE - Pagina 12
Politică monetară unică - BCE - Pagina 13
Politică monetară unică - BCE - Pagina 14
Politică monetară unică - BCE - Pagina 15
Politică monetară unică - BCE - Pagina 16
Politică monetară unică - BCE - Pagina 17
Politică monetară unică - BCE - Pagina 18
Politică monetară unică - BCE - Pagina 19
Politică monetară unică - BCE - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara Unica - BCE.docx

Alții au mai descărcat și

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară a Băncii Centrale Europene

1.Delimitarea conceptului privind politica monetară Stabilitatea prețurilor reprezintă la nivelul băncilor centrale o prioritate,părere sustinută...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Moneda Europeana Unica

La 1 ianuarie 2002, la ora zero, introducerea bancnotelor si a monedelor eur- a marcat nu numai completarea uniunii monetare si economice, ci si un...

Banca Centrală Europeană

Capitolul 1 – Crearea Uniunii Economice şi Monetare „Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina. Sub paşii tăi care urcă ele...

Banca Centrală Europeană și Instrumentele Sale de Politică Monetară

Introducere Această lucrare își propune să analizeze politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și instrumentele folosite de aceasta pentru...

Cadrul Politicii Monetare și Instrumentele BCE

Cap. 1 Cadrul politicii monetare unice La data de 7 februrie 1992, se semneaza Tratatul de la Maastricht, de catre tarile europene participante la...

Cadrul Politicii Monetare Unice a BCE

Capitolul I: Banca Central Europeană - caracteristici 1.1 Organizare şi funcţionare Banca Central Europeană (BCE) este una din cele mai tinere...

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară ale BCE - analiza politicii monetare unice din perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Politici Monetare in Tarile Central si Est Europene

Politica monetara reprezinta unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul careia se actioneaza asupra cererii si ofertei de moneda...

Cadrul politicii monetare unice. instrumente de politică monetară ale BCE. Analiza politicii monetare unice în perioada 1999 - 2009

1. Cadrul politicii monetare unice La data de 7 februrie 1992 este semnat Tratatul de la Maastricht de către statele europene participante la...

Ai nevoie de altceva?