POS Mediu Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie POS Mediu Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Valeriu Dornescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor documente oficiale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

Ce este Programul Operaţional Sectorial Mediu?

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională.

Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

Pe ce perioadă se desfăşoară POS Mediu?

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă este document aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluării Planului National de Dezvoltare şi care conţine contribuţia din instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul Programelor Operaţionale.

Document Cadru de Implementare este document de programare al cărui rol este de a oferi informaţii detaliate despre axele prioritare, domeniile majore de intervenţie, tipurile de proiecte şi criteriile de selecţie ale acestora, ce trebuie să-i ajute pe potenţialii beneficiari în pregătirea proiectelor.

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord-Est

Prin HG nr. 457 din 21.04.2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a fost desemnat Ministerului Mediului şi Pădurilor ca Autoritate de Management pentru POS Mediu şi 8 Organisme Intermediare pentru POS Mediu, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315 din 2004 privind dezvoltarea regională în România.

În conformitate cu HG Nr. 1635 din 29 decembrie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, OI POS Mediu Bacău funcţionează ca direcţie a Direcţiei generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizată la nivelul Regiunii 1 Nord Est.

Organismul Intermediar POS Mediu Bacău - Regiunea 1 Nord Est îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu, prin Acordul de Delegare de Atribuţii, în scopul gestionării la nivel regional a proiectelor finanţate în cadrul POS Mediu din instrumentele structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune).

Fisiere in arhiva (1):

  • POS Mediu Romania.docx

Alte informatii

FEAA, Iasi, 2011