Produs de Economisire

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Produs de Economisire.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

1. Prezentarea fondului de investitii CONFORT

Produsul este adresat persoanelor care dorescc rapoartele semestriale si anuale ale fondului direct de pe internet in mod gratuit accesând site-ul bancii unde are fondul deschis de investitii.

2. Obiectivele fondului

Obiectivul fondului este reprezentat de valorificarea capitalurilor investite în scopul obtinerii unor randamente corespunzatoare în conditiile unei evolutii favorabile a pietelor de actiuni, locala si internationala, dar si limitarea, pe cât posibil, a pirrderilor care s-ar înregistra în cazul unor scaderi ale pietelor de actiuni.

Astfel, în conditiile unei evolutii nefavorabile a pietelor de actiuni pe care investeste Fondul, obiectivul acestuia este constituit de limitarea scaderii, dupa 2 ani de la data lansarii Fondului a valorii unitatii de fond sub valoarea initiala. În acelasi timp se va urmari limitarea scaderii valorii unitatii de fond sub sub nivelul de 90% din valoarea urmarita curenta pe parcursul fiecarei perioade investitionale de 2 ani

Valoarea urmarita pentru prima perioada investitionala este reprezentata de valoarea initiala a unitatii de fond.

La doi ani de la momentul lansarii Fondului, valoarea urmarita se modifica la nivelul ultimei valori inregistrate de unitatea de fond la momentul respectiv, noua valoare urmarita pentru peroiada urmatoare investitionala de doi ani.

Prin participarea la Fond, investitorii individuali beneficiaza de servicii de administrare profesionala a investitiilor, minimizarea costurilor si au acces la un portofolui diversificat si accesibil, participarea la fond fiind posibila chiar si în conditiile investirii unor sume relativ reduse.

3. Strategia de investitii folosita pentru administrarea fondului este Constant Proportion Portofolio Insurance.

Strategia de investitii presupene alocarea resurselor Fondului pe doua clase de active:

1) Active cu risc redus, achizitionate în scopul limitarii pierderilor pe durata de viata a investitiei, care pot fi:titluri de stat românesti, depozite la banci de prim rang, obligatiuni emise emitenti cu o situatie financiara solida si de risc redus;

2) Active riscante, achizitionate cu scopul obtinerii performantelor urmarite:actiuni sau titluri de participare care sa investeasca preponderent în actiuni atât pe piata românesca cât si pe cea internationala. Fondul va investi în actiuni ale societatilor cu o situatie financiara solida si o politica de dividende relativ stabila.de asemenea vor fi preferate pentru investitii societatile cu un potential ridicat de crestere a valorii actiunilor.

Repartitia fondului intre cele doua mari clase de active se realizeaza conform modelului Constant Proportion Portofolio Insuranceponderile celor doua modificandu-se in permanenta în functie de:

Ø evolutia pietelor de actiuni ;

Ø evolutia ratelor dobânzii;

Ø nivelul stabilit al valorii urmarite.

Scaderea cotatiilor pietelor de actiuni va determina diminuarea ponderii în portofoliu a activelor riscante si cresterea ponderii activelor cu risc scazut. O scadere accentuata a cotatiilor actiunilor poate reduce chiar la zero alocarea de active riscante, în scopul limitarii pierderilor.

În conditiile cresterii cotatiilor pe pietele de actiuni, strategia de investitii implica cresterea alocarii pe active riscante a randamentelor pozitive ale actiunilor.

Societatea de administrare poate investi pâna 100% din valoarea totala a activelor Fondului în active riscante.

Plasamentele efectuate de fond se vor face pe baza diversificarii prudente a portofoliului în vederea diminuarii riscului conform legii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produs de Economisire.doc