Referat BRD

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Referat BRD.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 21 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE

1.1. Momentul istoric al înfiinţării

Banca Romană pentru Dezvoltare-SA (BRD) şi-a început activitatea în 1990 conform Hotarararii de Guvern nr 1178/2.11.1990 apărută în Monitorul Oficial nr 132.

Banca, ca şi societate pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr 31/1990 care se referă la societăţile comerciale, conform Ordonanţei de Urgenţă nr 99/2006 ce vizează instituitiile de credit şi adecvarea capitalului şi în baza altor norme legale.

Ideile principale care se desprind din statutul BRD care se regăsesc în hotărâre sunt:

- BRD - S.A. este înfiinţată ca societate pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor aflate în vigoare în România, acţionând ca persoană juridică, conform prevederilor din statut;

- Din momentul înfiinţării şi odată cu publicarea documentelor de constituire în Monitorul Oficial, durată de desfăşurare a activităţii băncii va fi de 99 de ani.

- Obiectul de activitate îl reprezintă:

- vânzarea de servicii de creditare pentru diverse activităţi: de investiţii, de producţie, activitate comercială şi de prestări de servicii;

- efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru susţinerea proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului; acestea provin, integral sau parţial, din surse de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci.

- În îndeplinirea sarcinilor sale banca stabileşte norme cu privire la creditare, garanţii asiguratorii şi recuperarea datoriilor băncii, încasări şi plăţi, tranzacţii de schimb valutar, alte servicii bancare şi exercitarea cotrolului asupra desfăşurării activităţii.

- Conducerea şi administrarea băncii este asigurată de către Membrii Consiliului de Administraţie, în număr de 11,ei fiind aleşi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.

- La conducerea unei societăţi bancare trebuie să se afle minim două persoane, respectiv preşedintele şi/sau înlocuitorul acestuia, în conformitate cu legile bancare.

- Data de începere a anului financiar bancar este 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

- Confidenţialitatea este o prevedere fundamentală în cadrul funcţionării BRD, toţi angajaţii fiind obligaţi să nu divulge informaţii profesionale ( secret profesional).

1.2. Principalele etape şi evoluţie

Naşterea băncii are loc odată cu înfiinţarea Societăţii Naţionale de Credit Industrial în 1923, unde statul avea 20% din totalul acţiunilor, BNR 30% şi restul de acţionari era compus dintr-un grup de oameni de afaceri. Obiectul iniţial de activitate era susţinerea şi dezvoltarea sectorului industrial din ţara noastră.

În 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial devine Bancă de Credit pentru Investii conform Legii naţionalizării din anul respectiv.

În anul 1957 după schimbările ce au avut loc în sistemul financiar, Banca de Credit pentru Investiţii, care apoi îşi schimbă numele în Bancă pentru Investii, obţine monopolul absolut în ţara noastră pentru investiţiile pe termen mediu şi lung în toate sectoarele industriale, mai puţin în agricultură şi industria alimentară; marea majoritate a finanţărilor din această perioadă realizate de Bancă de Investii provin din partea Băncii Mondiale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Referat BRD.doc