Relevanta Factorului Limita

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Relevanta Factorului Limita.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: I. Trenca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

În practica se pune deseori problema existentei unor factori care împiedica

expansiunea afacerilor respectiv cresterea economica a firmei. Acesti factori care nu

pot fi evitati limiteaza de fapt cresterea cifrei de afaceri, implicit profitul si ca

urmare ei trebuie luati în calcul la fundamentarea deciziilor. Problema care se

contureaza este folosirea cât mai profitabila a acestui factor limita în vederea

maximizarii rezultatului societatii.

Exemple de factori limita:

a. suprafata productiva

b. numar de salariati si nivelul lor de calificare

c. spatiile de depozitare

d. capacitatile de transport

e. consumurile specifice de materiale si energie

f. fondul de timp, fondul de salarii etc.

În vederea atingerii scopului propus mai sus, managerul trebuie sa-si elaboreze

planurile de activitate în functie de informatia relevanta în acest scop: contributia la

profit a factorului limita.

Pentru sublinierea etapelor pe care le are de parcurs un manager pentru luarea

deciziei corecte vom exemplifica actiunea a doi factori limita: 1. suprafata utila de

productie si 2. fondul de salarii fiecare implicând o tehbica diferita de tratare.

I. Factor limita – suprafata utila de productie

Date cunoscute despre societatea comerciala:

- dispune de o suprafata productiva de 10.000 m2;

- fabrica si comercializeaza 4 produse (vezi parametrii în tabelul de mai jos);

Nr. Elemente A B C D Total

1 Vânzari 44,500 76,250 26,750 39,500 187,000

2 Costuri

a materiale 12,500 25,250 9,500 12,500 59,750

b salarii 9,500 33,500 5,000 8,500 56,500

c alte variabile 1,500 2,250 1,250 1,500 6,500

d chelt. fixe 4,000 4,750 1,500 2,500 12,750

3 Profit brut (1-2) 17,000 10,500 9,500 14,500 51,500

4 Suprafata (m2) 2,000 5,000 1,000 2,000 10,000

Firma doreste sa elaboreze pentru anul urmator un plan rational pornindu-se de la

urmatoarele constrângeri:

a. nu sunt restrictii în privinta salariilor, forta de munca fiind transferabila

de la un produs la altul;

b. nu se întrevâd modificari ale preturilor de vânzare pe piata si nici

schimbari de anvergura în fabricatie;

Management Financiar Lucrari practice

2

c. din comenzile existente rezulta ca nici un produs nu va putea înregistra

cresteri la vânzari cu mai mult de 20% fata de anul precedent;

d. clientii solicita toate produsele din gama sortimentala existenta;

e. nu se prevede introducerea în fabricatie a noi produse, mai profitabile,

produsele existente urmând sa asigure în continuare gama sortimentala

a firmei si pentru anul viitor;

f. nu sunt posibilitati de crestere a suprafetei de productie iar suprafata

existenta poate fi afectata oricarui produs.

Ce plan anual de productie si desfacere va aduce, în aceste conditii , formei un

profit maxim si care vor fi valorile lui de comanda ?

Rezolvare

A. Determinarea contributiei la profit pe unitatea de factor limita

Factorul limita în cazul nostru este suprafata de productie. Se iau în considerare

costurile relevante(fara cheltuielile fixe repartizate arbitrar) si se determina în

functie de acestea contributia la profit pe unitate de factor limita.

Nr. Elemente A B C D Total

1 Vânzari 44,500 76,250 26,750 39,500 187,000

2 Costuri relevante (a+b+c) 23,500 61,000 15,750 22,500 122,750

3 Contrib. la profit (1-2) 21,000 15,250 11,000 17,000 64,250

4 Suprafata afectata 2,000 5,000 1,000 2,000 10,000

Contrib. la profit pe

5 unitate de factor limita (3/4) 10.5 3.05 11 8.5 6.425

Din datele de mai sus rezulta ca dupa contributia la vânzarile firmei ordinea de

preferinta a produselor este urmatoarea: B, A, D, C. Dupa contributia la profit pe

unitatea de factor limita ea devine C, A, D, B.

Se poate observa de asemenea cum fiecare produs exploateaza în mod diferit, sub

aspectul profitabilitatii, actiunea factorului limita.

B. Alocarea suprafetei pe produse, în ordine descrescatoare a contributiei la

profit pe unitate de factor limita

În calcule se va tine seama de faptul ca nici un produs nu poate înregistra cresteri

mai mari ale cifrei de afaceri de 20% si implicit nu-I vom putea aloca o suprafata

suplimentara mai mare de +20%. Prin urmare vom acorda suplimentar maximum de

suprafata pornind de la produsul C si continuând în limita suprafetei ramase cu A, D si

B.

Astfel pentru C aveam initial 1000 m2 urmând sa-i alocam înca 20% adica 200m2

însumând astfel 1200 m2. Pentru A aveam 2000 m2 si îi mai acordam 20% adica 400 m2

rezultând 2400 m2. În cazul produsului D aveam 2000 si îi mai acordam 20% adica 400 2

având în total 2400 m2. Daca aduna cele trei noi suprafete obtinem un total de 6000

Management Financiar Lucrari practice

3

m2 din totalul de 10.000 m2 ramânând disponibili pentru produsul B doar 4000 m2 fata

de cei 5000 initiali.

Nr. Produsul

Supr. alocata

în prezent

(m2)

Suprafata ce

se va aloca

în viitor

Contrib. pe

unitate de

factor limita

Contrib. totala

la profit a

produsului

1 C 1.000 1.200 11 13.200

2 A 2.000 2.400 10.5 25.200

3 D 2.000 2.400 8.5 20.400

4 B 5.000 4.000 3.05 12.200

Total 10.000 10.000 33.05 71.000

Dupa cum se poate observa, dupa redistribuirea suprafetei de productie pe produse

societatea va obtine o contributie la profit mult mai mare: 71.000 fata de 64.250 ceea

ce reprezinta o crestere de 10,5%. Considerând ca totalul cheltuielilor fixe (de

administrare) ar putea ramâne neschimbate obtinem un plan de afaceri al carui profit

este de 71.000 – 12.750 = 58.250 fata de cei 51.500 obtinuti în primul caz.

II. Factor limita – fondul de salarii

Se presupune ca o firma fabrica 4 produse în parametrii de mai jos:

Nr. Elemente A B C D Total

1 Vânzari 78,500 65,200 39,500 15,000 198,200

Costuri

a materiale 11,500 14,200 10,000 5,000 40,700

b salarii 12,000 8,000 9,000 2,000 31,000

c alte variabile 17,000 10,000 12,000 4,000 43,000

d chelt. fixe 18,417 15,297 9,384 3,402 46,500

2 Total cost 58,917 47,497 40,384 14,402 161,200

3 Profit/Pierderi 19,583 17,703 (884) 598 37,000

Nota: cheltuielile fixe sunt repartizate în raport cu vânzarile

Se doreste elaborarea pentru anul urmator a unui plan de productie si desfacere

care sa conduca la un profit maxim, în premisa existentei urmatoarelor constrângeri:

a. nu se prevad modificari la pretul de vânzare si nici în privinta costurilor;

b. nici un produs nu poate coborî sub 80% sau sa creasca peste 110% fata de

vânzarile anului precedent;

c. capacitatea de productie a firmei ramâne nemodificata;

d. forta de munca ramâne limitata la nivelul realizarilor cu salariile din anul

precedent dar lucratorii vor putea fi mutati de la un produs la altul în functie

de nevoi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Relevanta Factorului Limita.pdf