Riscul de credit

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2588
Mărime: 27.38KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

Introducere 3

1. Aspecte teoretice ...4

1.1 Impartirea și limitarea riscurilor ..4

1.2 Aprecierea capacității de rambursare a solicitanților de credite ..6

1.3 Constituirea garanțiilor ...10

2. Cauzele riscului de credit ..11

3. Evaluarea riscului de credit ...12

Concluzii ...13

Bibliografie ...14

Extras din document

Introducere

Riscul de creditare, cunoscut ca si si risc de insolvabilitate al debitorilor, este caracterizat riscul ca dobanda,creditul sau ambele sa nu poata fi restituite la termen sau sa nu fie restituite in totalitate si este caracteristic institutiilor de credit a caror functie principala in economie este creditarea. Deoarece la baza inposibilitatii de rambursare a creditului de catre debitori(imprumutati) stau diverse considerente se impune o abordare diferita a riscului de creditare si anume: riscul de tara si riscul aferent imprumutatilor PF si PJ.

Cea care a condus la o crestere fără precedent a riscului de credit este fluctuația.Aceasta a conditionat preocupările privind managementul acestui tip de risc prin largirea și chiar practicarea din ce în ce mai generalizată a tehnicilor performante de masurare a riscurilor de creditare.

In ziua de astazi sunt cunoscute și folosite foarte multe metode privind managementul riscului de insolvabilitate al debitorilor, pornind de la tehnici consacrate ale evaluării expunerii la risc, menite limitării unei concentrări exagerate la nivel de debitor, ramură industrială, sector de activitate, până la noile tehnici de management, actuale, precum tranzacțiile cu swap-uri și cu opțiuni, adaptate acestui tip de risc.

Acestea sunt considerate în momentul de fata instrumentele principale ale managementului actual al riscurilor care permit managerilor de portofoliu formularea, adoptarea și implementarea celor mai eficace politici de management al riscului de credit.

1. Aspecte teoretice

Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții de titluri să nu- și respecte obligațiile la scadență, ca urmare a deteriorarii situației financiare a acestora, care poate fi determinată de condițiile afacerii împrumutatului sau de situația generală a economiei.

Pentru restrangerea pierderilor care rezulta din neîncasarea la scadență a creditelor și dobânzilor aferente, se impune o gestionare atentă a riscului de credit, care se realizează a priori și a posteriori.

- O primă etapă este gestionarea a priori și presupune:

- impartirea și limitarea riscurilor,

- aprecierea calității (capacității de rambursare) solicitanților de credite,

- alcatuirea garanțiilor.

- A doua etapă, gestionarea a posteriori, presupune:

- analiza portofoliului de credite și alcatuirea de provizioane,

- constituirea fondului pentru riscuri bancare generale.

1.1. Impartirea și limitarea riscurilor

Impartirea riscurilor are ca scop evitarea acumularii riscurilor prin diversificarea (economică și geografică) plasamentelor. Reducerea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă, dar și prin măsuri stabilite de autoritatea de reglementare, opozabile tuturor băncilor.

Limitarea autonormativă vizează:

- limite interne pentru ponderea activităților riscante în fondurile proprii,

- plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sector de activitate, zonă geografică.

Reglementările românești pentru divizarea si reducerea riscului de credit se referă la:

- O instituție de credit nu va înregistra față de un client sau fata de grupul de client aflati in legatura o expunere a cărei valoare depășește 25% din fondurile sale proprii.

- O instituție de credit nu va înregistra față de un client sau grup de clienti aflati in legatura care este societatea-mama sau filiala institutiei de credit si/sau una sau mai multe filiale ale acestei societati-mama; procentul este redus la 20% din fonduri sale proprii.

- Valoarea cumulată a expunerilor mari (expunere mai mare de 10% din fondurile proprii ale bancii) ale unei instituții de credit nu va depăși 800% din fondurile ei proprii.

Bibliografie

- Dardac N. și T. Barbu- Instituții de Credit, Ed. ASE, 2012

- http://documents.tips/.ro

- http://www.scritub.com/

Preview document

Riscul de credit - Pagina 1
Riscul de credit - Pagina 2
Riscul de credit - Pagina 3
Riscul de credit - Pagina 4
Riscul de credit - Pagina 5
Riscul de credit - Pagina 6
Riscul de credit - Pagina 7
Riscul de credit - Pagina 8
Riscul de credit - Pagina 9
Riscul de credit - Pagina 10
Riscul de credit - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Riscul de credit.docx

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Riscul Operational

1.RISC OPERATIONAL Cunoscu ca cel mai „nou” risc, riscul operaţional ridică astăzi noi provocări managementului bancar. După ce au dezvoltat o...

Riscul de lichiditate

1. Aspecte conceptuale 1.1 Riscul în general În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al...

Dinamica și structura masei monetare

INTRODUCERE Conceptul masa monetara a evoluat de la o perioada la alta in functie de cunoasterea fenomenului monetar si de formarea capacitatilor...

Grile Banci

TESTE DE EVALUARE 1.„Băncile comerciale adună informaţii asupra subiecţilor economici (persoane fizice sau juridice) care solicită împrumuturi,...

Licențierea băncii ComertBank

Comerţbank – noi orizonturi şi continuitatea dezvoltării. La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi servicii...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Managementul Riscurilor Bancare

Riscul bancar este un fenomen care apare pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Managementul Riscului de Creditare - Banca ING

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE 1.1. Riscul de creditare și factori generatori ai acestuia Banca...

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Ai nevoie de altceva?