Riscul de Credit si Basel II la Raiffeisen Bank

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Riscul de Credit si Basel II la Raiffeisen Bank.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL 1. Riscul de credit – Tehnici de diminuare (Raiffeisen Bank).3
CAPITOLUL 2.1. Acordul Basel II.5
2.2.Principalele momente de referintã în Proiectul BASEL II (Raiffeisen Bank). .7
CAPITOLUL 3. Utilizarea tehnicilor de diminuare a riscului de credit/ Basel II(Raiffeisen Bank). .9
CAPITOLUL 4. Concluzii.10
BIBLIOGRAFIE.12

Extras din document

CAPITOLUL 1

Riscul de credit - Tehnici de diminuare

1.RISCUL DE CREDIT

Riscul de credit este riscul ca obligatiile financiare catre banca sa nu fie platite la timp sau integral asa cum este de asteptat sau contractat, rezultant o pierdere financiara pentru banca. Riscul de credit este un risc asociat clientului deoarece dimensiunea riscului depinde de vointa si abilitatea clientului de a-si indeplini obligatiile catre banca. In lucrare am analizat urmatoarele tipuri de riscuri de credit:

• riscul de credit direct

• riscul de credit contingent

• riscul emitentului

• riscul pre-settlment de contrapartida

• riscul settlment de contrapartida

• riscul de clearing

Riscul de credit este asociat cu acordarea creditului si/sau produselor de creditare sensibile, cum ar fi creditele si descoperitul de cont (overdraft), cazuri in care banca preia intregul risc pentru intreaga perioada a tranzactiei. In aceste cazuri banca finantatoare preia doua tipuri de risc de credit: direct si contingent.

Putem spune ca riscul de credit este un risc concentrat asupra clientului si se refera la indeplinirea obligatiilor financiare fata de banca asumate de catre client.

Dimensiunea riscului emitent si pre-settlement sunt legate de riscul de piata. Astfel, riscul de credit incorporeaza, sau este strans legat cu, multe alte riscuri care trebuie sa fie identificate si diminuate.

In contrast cu management-ul riscului de credit, care se concentraza pe client, gestionarea riscului de piata se concentreaza pe preturile pietei si lichiditate.

2.Tehnici de diminuare a riscului (credit risk mitigation)

Tehnica de diminuare a riscului de credit - tehnica utilizata de o institutie de credit pentru reducerea riscului de credit aferent uneia sau mai multor expuneri pe care institutia le detine (Sursa : Banca Naţionala a României Nr. 19 din 14 decembrie 2006, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Nr. 24 din 14 decembrie 2006 : REGULAMENT privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii*), Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 1.034 bis din 27 decembrie 2006).

Protectie finantata a creditului – tehnica de diminuare a riscului de credit in care reducerea riscului de credit aferent expunerii unei institutii de credit deriva din dreptul institutiei de credit - in eventualitatea aparitiei evenimentului de nerambursare de către imprumutat sau a producerii de alte evenimente de credit specificate in legatura cu contrapartida - de a lichida anumite active sau sume, de a obtine transferul, insusirea sau pastrarea acestora, sau de a reduce valoarea expunerii la diferenta dintre valoarea expunerii si valoarea unei creante detinute asupra institutiei de credit, ori de a o substitui cu valoarea acestei diferente.

Protectia nefinantata a creditului - tehnica de diminuare a riscului de credit prin care reducerea riscului de credit aferent expunerii unei institutii de credit deriva din angajamentul unei terte parti de a plati o suma in eventualitatea aparitiei evenimentului de nerambursare din partea imprumutatului sau a producerii de alte evenimente de credit specificate.

1.Despre acest document

Acest document prezinta notiunile referitoare la tehnicile de diminuare a riscului de credit in conditiile cerintelor Basel 2, pentru segmentul non - retail si retail (in capitolul dedicat acestui segment). Toate unitatile RBRO trebuie sa se supuna cerintelor minime legate de tehnicile de diminuare a riscului de credit conform cadrului legal Basel 2 cuprins in acest document astfel incat grupul RZB/RI sa indeplineasca conditiile Basel 2.

Ca mod de intocmire: daca in cazul RBRO exista particularizari si/ sau diferente fata de paragrafele respective, acestea sunt evidentiate in paragraful urmator, incadrat. Restul prevederilor se aplica asa cum sunt.

2 .Introducere. Obiectiv si Scop

Documentul de fata reprezinta adaptarea RZB Group Directive Credit Risk Mitigation V1.0/ Raiffeisen Zentralbank/Credit Portfolio Management/28.06.2007.

Prezenta norma reprezinta cadrul pentru stabilirea tehnicilor de diminuare a riscului de credit pentru RBRO astfel incat reglementarile RBRO sa fie in concordanta si cu reglementarile asemanatoare

aplicabile in interiorul grupului Raiffeisen International/RZB. Scopul acestei norme este de a defini toate noile cerinte stabilite/impuse prin acordul Basel 2/Brussels si de a analiza consecintele relevante pentru tehnicile de diminuare a riscului de credit la toate segmentele de clientela non-retail din cadrul grupului RI/RZB.

Obiectivul acestei norme este de a da o privire de ansamblu asupra tehnicilor de diminuare a riscului de credit in legatura cu regulamentele Basel 2 din RI/RZB Group si de a armoniza prevederile acestora cu cele ale reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei sus-mentionate.

Prezentul document descrie eligibilitatea garantiilor si tehnicile de diminuare a riscului de credit din Basel 2 si ca atare este baza pentru calculul adecvarii capitalului la riscul de credit – Valoarea ponderata la risc a expunerilor (Risk Weighted Assets (RWA)).

Prezentul document stabileste cerintele minime si utilizarea diferitelor tipuri de garantii conform Basel II.

Atentie: Pentru calculul consolidat trebuie utilizate tehnicile de diminuare a riscului conform

legislatiei/derogarilor nationale/optiunilor BNR. In afara acestui document referitor la tehnicile de diminuare a riscului de creditare, la nivelul Grupului exista si documentul ‘Directiva pentru evaluarea

garantiilor’ care se ocupa cu evaluarea interna a garantiilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul de Credit si Basel II la Raiffeisen Bank.doc