Riscul de lichiditate

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3279
Mărime: 234.13KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioana-Sorina Coroiu
Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice

Cuprins

1. Aspecte conceptuale 3

1.1 Riscul în general 3

1.2 Riscul bancar 4

2. Analiza riscului de lichiditate 6

2.1 Indicatori de măsurare a riscului de lichiditate 7

3. Studiu de caz la Banca Transilvania 9

3.1 Managementul riscului 9

3.2 Controlul riscului de lichiditate 10

4. Metode și tehnici de gestiune a riscului 12

5. Posibilități de îmbunătățire a gestiunii riscului 13

Bibliografie 14

Extras din document

1. Aspecte conceptuale

1.1 Riscul în general

În economie, activitățile desfășurate au la bază legătura dintre două sisteme; al trebuințelor și al resurselor, care se modifică permanent sub influența unui cumul de factori. Orice influență determină schimbări în cadrul activităților economice, dând naștere atât efectelor pozitive cât și negative.

Riscul a devenit un element prezent în viața economică odată cu apariția legăturilor dintre marfă și bani, a concurenței generată de participanții la viața economică. Riscul în activitatea economică își are ca și proveniență dorința unui întreprinzător de a obține profit, de a obține rezultate superioare celor anterioare, în dorința omului de a urca pe scara ierarhică cât mai mult și de cele mai multe ori, cât mai repede.

Dicționarul de economie definește riscul ca fiind „un eveniment sau proces nesigur și probabil, care poate cauza o pagubă, o pierdere într-o activitate, operațiune sau activitate economică”. Analizând cele prezentate în această definiție, autorul consideră riscul ca fiind un proces nesigur, un proces probabil, care are un impact negativ asupra activităților și operațiunilor desfășurate într-o entitate.

„Riscul reprezintă incertitudinea unui rezultat îmbrăcând forma unei probabilități de natură pozitivă sau a unei amenințări, a unor acțiuni sau evenimente și trebuie administrat din perspectiva unei combinații între posibilitatea de a se întâmpla ceva și impactul pe care l-ar produce materializarea acestei posibilități”.

În concluzie, riscurile sunt într-o continuă transformare atât ca formă de manifestare cât și ca perioadă în care acestea își manifestă efectele, iar factorii care contribuie la apariția riscurilor sunt întotdeauna alții și tot mai variați. Astfel, trebuie acordată o atenție sporită riscurilor în vederea gestionării lor cât mai corecte pentru eliminarea amenințărilor la care entitățile sunt supuse.

Sursa: Nițu Ion, Managementul riscului bancar, Editura Expert, București, 2000, pag. 54

1.2 Riscul bancar

Rolul instituțiilor bancare a devenit de-a lungul timpului tot mai importantă în relațiile economice pe piață. Ca intermediari, băncile trebuie să îndeplinească anumite funcții. Principala funcție a băncii este de a atrage disponibilități de pe piață care ă fie plasate în activități profitabile. Aceste investiții trebuie să acopere prețul resurselor atrase de pe piață, cheltuielile de funcționare și să realizeze profit. După cum se știe, din nicio activitate nu se poate obține profit fără risc, la fel este și în cazul activității bancare.

Așadar, riscurile există permanent; ele însoțesc ca o umbră toate afacerile băncii și se produc sau nu, în funcție de condițiile care se creează. Trebuie, în primul rând, ca ele să fie identificate, să fie cunoscute și să fie utilizate instrumente, tehnici și metode specifice de diminuare și/sau de evitare a influenței lor negative asupra activității bancare.

În aceste condiții de accentuare a instabilității, reacția băncii față de fenomenele conjuncturale trebuie să se manifeste, pe de o parte prin creșterea preocupărilor pentru studierea acestora și previzionarea evoluției variabilelor pieței și, pe de altă parte, prin așa-numitul management al riscului. În general, riscul este perceput ca un complex de riscuri, în sensul că producerea unui risc poate conduce la cauzarea altor riscuri. De aceea este obligatoriu ca strategia unei bănci care se respectă să includă programe și proceduri privind managementul riscurilor bancare în vederea minimalizării probabilității ca riscurile să afecteze expunerea potențială a băncii.

Bibliografie

• Dicționar de economie; Niță Dobrota; Editura Economică; București; 2000

• H.M. Teasury, Gestionarea riscurilor, principii și concepte, 2004

• Nițu Ion, Managementul riscului bancar, Editura Expert, București, 2000

• Vasile Dedu, Gabriel Bistriceanu, Gestiune bancară, Ed. Economică, București, 2010, pag. 79

• asfromania.ro/files/capital/regulamente/2014/Varianta%2520MOF%2520a%2520REG%25203.pdf

• https://www.bancatransilvania.ro/

• https://www.bancatransilvania.ro/files/aga/bt_raport_anual_pe_2015.pdf

• http://bancherul.ro/riscul-de-lichiditate-568%^&in^&998-cazul-*&78unui-%$#8atac*&%^-al-$%&^76deponentilor--13162

• http://www.bnr.ro/Sistemul-bancar-din-Romania---pilon-de-baza-al-sistemului-financiar-7333.aspx

• http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/512c575f0aae4Gestiunea_riscului_-_p._1-34.pdf

• http://www.fin.ase.ro/ABC/fisiere/ABC2_2014//PAPER.pdf

• http://www.finmentor.ro/business/educatie-financiara/detalii_articol_finante_investitii.aspx?ArtID=62&Titlu=Riscul%20de%20lichiditate

Preview document

Riscul de lichiditate - Pagina 1
Riscul de lichiditate - Pagina 2
Riscul de lichiditate - Pagina 3
Riscul de lichiditate - Pagina 4
Riscul de lichiditate - Pagina 5
Riscul de lichiditate - Pagina 6
Riscul de lichiditate - Pagina 7
Riscul de lichiditate - Pagina 8
Riscul de lichiditate - Pagina 9
Riscul de lichiditate - Pagina 10
Riscul de lichiditate - Pagina 11
Riscul de lichiditate - Pagina 12
Riscul de lichiditate - Pagina 13
Riscul de lichiditate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Riscul de lichiditate.docx

Alții au mai descărcat și

Credite pentru Persoane Juridice

BANCPOST 1. Linia de Credit Revolving Beneficiari Beneficiarii sunt Companiile Mici si Persoanele Fizice Autorizate (PFA) cu vechime in...

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană

Supravegherea Bancară în Uniunea Europeană Cap.1 Concepte generale privind supravegherea bancara Situaţia economicâ a unei ţari, precum şi...

Dinamica și structura masei monetare

INTRODUCERE Conceptul masa monetara a evoluat de la o perioada la alta in functie de cunoasterea fenomenului monetar si de formarea capacitatilor...

Riscul de credit

Introducere Riscul de creditare, cunoscut ca si si risc de insolvabilitate al debitorilor, este caracterizat riscul ca dobanda,creditul sau ambele...

Licențierea băncii ComertBank

Comerţbank – noi orizonturi şi continuitatea dezvoltării. La moment Comerţbank este o bancă modernă de nivel european, cu management şi servicii...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Managementul Riscului de Lichiditate

Cap I Teorii financiare privind conceptual de lichiditate bancara 1.1 Teorii privind lichiditatea Teoria preferinţei pentru lichiditate Teoria...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară 1.1 Riscul în general În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează...

Instrumente și Tehnici Utilizate pentru Managementul Riscului de Lichiditate

Capitolul 1. Noţiuni teoretice generale 1.1 Riscul de lichiditate Lichiditatea poate fi definită ca fiind capacitatea activelor de a se...

Managementul Riscului de Lichiditate la Alpha Bank

Capitolul 1. Abordarea noţiunii de risc la Piraeus Bank 1.1.Scurtă prezentare a Grupului Piraeus Bank Piraeus Bank Group este un grup financiar...

Riscul de Lichiditate în Cazul BCR

I. Lichiditatea bancară şi riscul de lichiditate În sens larg, conceptul de lichiditate se referă la capacitatea activelor de a fi transformate...

Riscul de Lichiditate

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI I.1. Notiuni generale despre risc Orice organizatie cu profil...

Riscul de Lichiditate

CAPITOLUL I: Definiţii, delimitări şi concepte ale riscului de lichiditate 1.1. Definirea riscului Activiatea bancară se caracterizează prin...

Ai nevoie de altceva?