Riscuri Bancare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Riscuri Bancare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Banca acorda o atentie deosebita gestionarii prudente a riscurilor asociate activitatilor desfasurate. Managementul riscurilor este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afaceri din cadrul bancii si are drept scop protejarea dezvoltarii durabile a bancii.

MAIB promoveaza o abordare integrata dedicata identificarii, evaluarii si administrarii riscurilor, inclusiv a:

- riscului de credit;

- riscului de piata, care include

- riscul de lichiditate

- riscul de rata a dobanzii (riscul de venit si riscul investitional)

- riscul valutar

- riscului operational si de tehnologii informationale;

- riscul de contraparte

- riscului de tara si de transfer

- riscului implicarii in actiuni de spalare a banilor si de finantare a terorismului.

In banca functioneaza un sistem eficient de gestiune a riscurilor, bazat pe cerintele Bancii Nationale a Moldovei, recomandarile Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancara si recomandarile companiei de audit, precum si pe experienta unor institutii financiare notorii din strainatate.

Banca este in proces continuu de perfectionare a metodelor de management al riscurilor bancare, pentru a asigura o monitorizare eficienta si o buna gestiune a riscurilor aferente operatiunilor pe care le deruleaza. MAIB promoveaza masuri uniforme de monitorizare a riscurilor, in paralel cu elaborarea si aplicarea de proceduri interne de lucru, care prevad o abordare profesionala in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor.

Pentru asigurarea unei profitabilitati adecvate a capitalului, banca urmareste sa asigure o structura optima a activelor si pasivelor din bilant si sa detina un portofoliu de credite echilibrat, corelat cu o politica prudenta din punct de vedere al lichiditatii si ratei dobanzii, in conditiile unui nivel acceptabil de risc.

Banca intentioneaza sa isi intensifice eforturile si sa se alinieze treptat la reglementarile Basel II si sa aplice gradual metode avansate pentru gestiunea si evaluarea riscurilor.

Managementul si controlul riscurilor este o functie centralizata la nivel de banca, delegata Departamentului Administrare Riscuri – o unitate independenta, subordonata direct Presedintelui bancii, avand rolul de a superviza toate riscurile bancare si a minimiza posibilitatea producerii evenimentelor de risc.

RISCUL DE CREDIT este conditionat de probabilitatea neonorarii obligatiilor de catre debitorii Bancii si se manifesta, de regula, prin nerambursarea (completa sau partiala) a sumei de baza a creditului si a dobanzii aferente in termenele stabilite in contract.

Banca acorda o atentie deosebita controlului riscului de credit, in conditiile ritmului inalt de crestere a portofoliului de credite, majorarii ponderii acestuia in total active si dependentei rezultatelor financiare ale bancii de calitatea portofoliului de credite.

Departamentul Administrare Riscuri supervizeaza in mod permanent riscurile de credit ale bancii cu scopul mentinerii unui portofoliu echilibrat. Aria de activitati ale Departamentului Administrare Riscuri, orientate spre limitarea riscului de credit, include: identificarea, analiza si evaluarea riscurilor de credit, elaborarea propunerilor de minimizare si prevenire a riscurilor, monitorizare a nivelului riscurilor acceptat de catre banca, controlul respectarii limitelor de risc stabilite etc.

In acest sens se va pastra practica de prezentare lunara rapoartelor catre Comitetul pentru credite al bancii, in baza Analizei lunare a riscurilor de credit.

Riscul de credit este administrat de catre banca prin:

- Decizii echilibrate de acordare a creditelor, care se iau in conformitate cu imputernicirile managementului bancii;

- Utilizarea metodelor de diversificare a portofoliului de credite;

- Stabilirea limitelor generale la concentrarea de risc pentru segmente de clienti, valute, ramuri, termene de scadenta, produse si gestionarea lor zilnica

- Respectarea restrictiilor, stabilite de Banca Nationala a Moldovei (privind datoria neta la creditele acordate de banca unei persoane/grup de persoane, privind creditele mari, creditele acordate unui numar de zece persoane/grupuri de persoane, creditele acordate persoanelor fizice–angajati ai bancii, creditele acordate persoanelor afiliate bancii), respectarea indicatorilor interni, reflectati in Directivele anuale privind limitele si parametrii de risc de credit, stabilirea si respectarea limitelor anuale de expunere la risc la produsele de creditare pentru fiecare client corporativ;

- Analiza lunara a calitatii portofoliului de credite, clasificarea trimestriala a creditelor in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Moldovei “Cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale” si lunara conform Regulamentului intern al bancii „Cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale al BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.”;

- Formarea reducerilor pentru eventualele pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale;

- Aplicarea functiei de Credit Control pentru a verifica indeplinirea ansamblului conditiilor aprobarii limitelor / tranzactiilor atat la etapa pregatirii contractelor de credit, cat si la etapa ridicarii mijloacelor de credit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscuri Bancare.doc

Alte informatii

Riscuri Bancare