Riscuri Bancare

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2949
Mărime: 10.20KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Riscuri Bancare

Extras din document

Banca acorda o atentie deosebita gestionarii prudente a riscurilor asociate activitatilor desfasurate. Managementul riscurilor este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afaceri din cadrul bancii si are drept scop protejarea dezvoltarii durabile a bancii.

MAIB promoveaza o abordare integrata dedicata identificarii, evaluarii si administrarii riscurilor, inclusiv a:

- riscului de credit;

- riscului de piata, care include

- riscul de lichiditate

- riscul de rata a dobanzii (riscul de venit si riscul investitional)

- riscul valutar

- riscului operational si de tehnologii informationale;

- riscul de contraparte

- riscului de tara si de transfer

- riscului implicarii in actiuni de spalare a banilor si de finantare a terorismului.

In banca functioneaza un sistem eficient de gestiune a riscurilor, bazat pe cerintele Bancii Nationale a Moldovei, recomandarile Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancara si recomandarile companiei de audit, precum si pe experienta unor institutii financiare notorii din strainatate.

Banca este in proces continuu de perfectionare a metodelor de management al riscurilor bancare, pentru a asigura o monitorizare eficienta si o buna gestiune a riscurilor aferente operatiunilor pe care le deruleaza. MAIB promoveaza masuri uniforme de monitorizare a riscurilor, in paralel cu elaborarea si aplicarea de proceduri interne de lucru, care prevad o abordare profesionala in identificarea, evaluarea si controlul riscurilor.

Pentru asigurarea unei profitabilitati adecvate a capitalului, banca urmareste sa asigure o structura optima a activelor si pasivelor din bilant si sa detina un portofoliu de credite echilibrat, corelat cu o politica prudenta din punct de vedere al lichiditatii si ratei dobanzii, in conditiile unui nivel acceptabil de risc.

Banca intentioneaza sa isi intensifice eforturile si sa se alinieze treptat la reglementarile Basel II si sa aplice gradual metode avansate pentru gestiunea si evaluarea riscurilor.

Managementul si controlul riscurilor este o functie centralizata la nivel de banca, delegata Departamentului Administrare Riscuri – o unitate independenta, subordonata direct Presedintelui bancii, avand rolul de a superviza toate riscurile bancare si a minimiza posibilitatea producerii evenimentelor de risc.

RISCUL DE CREDIT este conditionat de probabilitatea neonorarii obligatiilor de catre debitorii Bancii si se manifesta, de regula, prin nerambursarea (completa sau partiala) a sumei de baza a creditului si a dobanzii aferente in termenele stabilite in contract.

Banca acorda o atentie deosebita controlului riscului de credit, in conditiile ritmului inalt de crestere a portofoliului de credite, majorarii ponderii acestuia in total active si dependentei rezultatelor financiare ale bancii de calitatea portofoliului de credite.

Departamentul Administrare Riscuri supervizeaza in mod permanent riscurile de credit ale bancii cu scopul mentinerii unui portofoliu echilibrat. Aria de activitati ale Departamentului Administrare Riscuri, orientate spre limitarea riscului de credit, include: identificarea, analiza si evaluarea riscurilor de credit, elaborarea propunerilor de minimizare si prevenire a riscurilor, monitorizare a nivelului riscurilor acceptat de catre banca, controlul respectarii limitelor de risc stabilite etc.

In acest sens se va pastra practica de prezentare lunara rapoartelor catre Comitetul pentru credite al bancii, in baza Analizei lunare a riscurilor de credit.

Riscul de credit este administrat de catre banca prin:

- Decizii echilibrate de acordare a creditelor, care se iau in conformitate cu imputernicirile managementului bancii;

- Utilizarea metodelor de diversificare a portofoliului de credite;

- Stabilirea limitelor generale la concentrarea de risc pentru segmente de clienti, valute, ramuri, termene de scadenta, produse si gestionarea lor zilnica

- Respectarea restrictiilor, stabilite de Banca Nationala a Moldovei (privind datoria neta la creditele acordate de banca unei persoane/grup de persoane, privind creditele mari, creditele acordate unui numar de zece persoane/grupuri de persoane, creditele acordate persoanelor fizice–angajati ai bancii, creditele acordate persoanelor afiliate bancii), respectarea indicatorilor interni, reflectati in Directivele anuale privind limitele si parametrii de risc de credit, stabilirea si respectarea limitelor anuale de expunere la risc la produsele de creditare pentru fiecare client corporativ;

- Analiza lunara a calitatii portofoliului de credite, clasificarea trimestriala a creditelor in conformitate cu Regulamentul Bancii Nationale a Moldovei “Cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale” si lunara conform Regulamentului intern al bancii „Cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale al BC ”Moldova-Agroindbank” S.A.”;

- Formarea reducerilor pentru eventualele pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamente conditionale;

- Aplicarea functiei de Credit Control pentru a verifica indeplinirea ansamblului conditiilor aprobarii limitelor / tranzactiilor atat la etapa pregatirii contractelor de credit, cat si la etapa ridicarii mijloacelor de credit.

Preview document

Riscuri Bancare - Pagina 1
Riscuri Bancare - Pagina 2
Riscuri Bancare - Pagina 3
Riscuri Bancare - Pagina 4
Riscuri Bancare - Pagina 5
Riscuri Bancare - Pagina 6
Riscuri Bancare - Pagina 7
Riscuri Bancare - Pagina 8
Riscuri Bancare - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Riscuri Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Gestiunea Riscurilor Bancare - Cadru General

Riscurile au facut dintotdeauna obiectul studiilor societatilor bancare. Activitatea bancara privita ca o activitate organizata in scopul obtinerii...

Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Audit Bancar

Capitolul 1. Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Managementul riscului în activitatea bancară

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

Ai nevoie de altceva?