Rolul auditul intern in depistarea fraudei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul auditul intern in depistarea fraudei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Mirea Marioara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. Notiuni introductive
- Istoric
- Conceptul de audit intern
- Caracteristicile auditului intern
- Obiectivele auditului intern
- Clasificarea audit intern
2. Audit intern si frauda bancara
3. Rolul auditului intern in depistarea fraudei

Extras din document

1.Notiuni introductive

ISTORIC

Termenul de audit intern provine din limba latina de la cuvântul audit-auditare care are semnificația„ a asculta”. Activitățile de audit s-au realizat în decursul timpului și în România, dar purtau alte denumiri.

Utilizarea termenului de audit în accepțiunea folosiri în prezent este relativ recenta și se plasează în perioada crizei economice din 1929 din SUA, când întreprinderile erau afectate de recesiune economica și trebuiau sa plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursa. În România introducerea Auditului intern ca activitate a entităților publice s-a realizat în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr 119/1999.

Auditul reprezintă procesul desfășurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate numite auditori prin care se analizează și se evaluează în mod profesional informații legate de o anumita entitate la, utilizând tehnici și procedee specifice în scopul obținerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza cărora auditorii emit într-un document, numit raport de audit, o opinie responsabila și independenta prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementările legale sau din buna practica recunoscuta unanim din domeniul în care își desfășoară activitatea entitatea auditata.

CONCEPT

Auditul intern este o activitate independenta care analizează toate domeniile de activitate ale unei activități cu scopul de a emite o opinie independenta și de a furniza asigurarea ca situațiile financiare examinate sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu legile și reglementările relevate în vigoare.

În accepțiunea Institutului de Audit și Control Intern este o „activitate independenta și obiectivă care dă unei organizații o asigurare în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor și contribuie la adăugarea unui plus de valoare”.

O definiție „ mai tehnica” ar fi aceea care considera controlul ca fiind procesul de compensare a situației de fapt cu cea impusă și dacă este cazul aplicarea masurilor corective astfel încât rezultatele să fie în concordanță cu obiectivele stabilite.

Compartimentul de Audit intern exercita atribuirea asupra tuturor activităților desfășurate de instituția publica, inclusiv a instituțiilor publice provenite din finanțări acordate de instituția publica sau de carte instituțiile aflate în subordine. Operațiunile care fac obiectul auditului intern sunt examinate de regula pe tot parcursul lor din momentul inițierii și pana în momentul finalizării lor urmarindu-se intre altele:

- Cerficarea trimestriala și anuală, însoțită de raportul de audit, a bilanțului contabil și

a contului de execuție bugetară a instituțiilor publice, prin verificarea legalității, realității și exactitatii evidentelor și actelor financiare de gestiune.

- Examinarea legalității, regularitati și conformității operațiilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase și fraudelor, constatări urmate de propunerea de masuri și soluții pentru recuperarea pagubelor și sancționarea celor vinovați.

CARACTERISTICILE AUDITULUI INTERN

Auditul intern ca, funcție în cadrul unei organizații, prezintă următoarele caracteristici:

- Este o funcție noua

- Este o funcție universala

- Este o funcție periodica

- Este o funcție independenta

Activitatea de Audit Intern este una relativ recenta în cadrul entităților în România, funcția de audit devenind practic operaționale din anul 2002 după adoptarea Legii nr 672/2001 prvind Auditul Public Intern în România

Auditul intern reprezintă o funcțiune universala atât pentru că se aplica tuturor tipurilor de entități indiferent de mărimea sau natura acesteia cât și datorita faptului ca se aplica tuturor funcțiilor specifice entității, însăși funcția de audit trebuie sa fie supusa auditului.

Periodicitatea funcției de audit este invers proporțională cu nivelul riscurilor asociate funcțiilor operațiunilor și activităților audiate.

OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN

- Asigurarea obiectivă și consilierea destinata sa îmbunătățească sistemele și activitățile entităților publice.

- Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entității publice printr-o abordare sistematica și metoda, prin care se evaluează și se îmbunătățeste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor administrarii.

Sfera auditului public intern cuprinde:

a) Activitatea financiara desfășurată de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de către beneficiari finali, inclusiv fondurile provenite din asistenta și finanțare externa.

b) Constituirea veniturilor publice, autorizarea și stabilirea titularilor de creanțe precum și a facilităților acordate la încasarea acestora.

c) Administrarea patrimoniului public.

d) Sistemele și management, financiar și control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul auditul intern in depistarea fraudei.docx

Bibliografie

- file:///C:/Users/Acer/Downloads/Caiet%20de%20studiu%20individual%20pentru%20Audit%20Intern%20Elena%20Dobre%20.Constanta%20Ovidius%20University%20Press,%202010%20ISBN%20978-973-614-570-4.pdf
- https://www.scribd.com/doc/307298201/audit-intern-suport-de-curs-pdf?fbclid=IwAR3a9HwbYRw0d8wdlD2aI9XiWA6g1-KMv2bQipghdSx0LznE2R8DZOsUt1w#logout
- http://www.dobreelena.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=140&dir=JSROOT/Caiet+de+studiu+individual
- http://www.oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/820061/10.pdf
- http://www.academia.edu/34904564/AUDIT_INTERN_-o_funcție_care_aduce_plusvaloare_-_NOȚIUNI_GENERALE_Scurt_istoric