Rolul Cursului de Schimb in Mecanismul de Transmitere a Politicii Monetare

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul Cursului de Schimb in Mecanismul de Transmitere a Politicii Monetare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Angela Roman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cap 1. Politica monetară şi cursul de schimb 3
Cap 2. Mecanismul de transmisie a politicii monetare prin intermediul cursului de schimb 5
2.1. Canalul cursului de schimb 5
2.2. Efectele transmiterii politicii monetare prin intermediul cursului de schimb 9
2.3. Deprecierea vs aprecierea cursului de schimb 11
2.4. Efectele deprecierii şi aprecierii monedei naţionale asupra schimburilor comerciale internaţionale 14
Cap 3. Politica monetară a BNR şi cursul de schimb 18
Concluzii 21
Bibliografie 22
Webografie 22

Extras din document

Cap 1. Politica monetară şi cursul de schimb

Politica monetară reprezintă o componentă de bază a politicii economice şi are ca misiune principală reglarea volumului mijloacelor de plată utilizabile pe piaţa bunurilor şi serviciilor, prin folosirea unor instrumente specifice în vederea realizării obiectivelor finale ale politicii economice (asigurarea unei creşteri economice echilibrate, ocuparea deplină a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi asigurarea echilibrului balanţei de plăţi externe).

Dintre canalele (sau mecanismele specifice) de transmisie a politicii monetare identificate de literatura de specialitate, practica economică a relevat cu precădere importanţa următoarelor: canalul ratei dobânzii practicată de instituţiile financiare, canalul creditului, canalul cursului de schimb, canalul efectelor de avuţie şi bilanţ, precum şi canalul anticipaţiilor agenţilor economici privind inflaţia.

Canalele de transmisie a politicii monetare şi interacţiunea dintre acestea stau la baza construcţiei modelului de analiză şi prognoză pe termen mediu al BNR .

Fig.1 Canalele de transmisie a politicii monetare şi interacţiunea dintre acestea

Cursul valutar reprezintă o variabilă macroeconomică importantă ce influenţează întreaga economie. Cursul valutar reprezintă raportul valoric dintre moneda unei ţări sau preţul unei valute exprimat în altă valută. Într-o altă formulare, cursul valutar exprimă preţul la care o monedă naţională se schimbă cu altă monedă.

Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale are implicaţii majore asupra îndeplinirii obiectivelor politicii monetare a BNR atât din perspectiva asigurării stabilităţii preţurilor, cât şi a menţinerii stabilităţii sistemului financiar. Pe de o parte, fluctuaţiile ample ale cursului de schimb în sensul deprecierii pot afecta negativ atât performanţa inflaţiei, cât şi stabilitatea sistemului bancar (atunci când activele acestuia sunt exprimate preponderent în valută). Pe de altă parte, o apreciere accentuată a monedei naţionale poate afecta echilibrul macroeconomic, contribuind la supraîncălzirea economiei atunci când nu este însoţită de creşteri corespunzătoare ale productivităţii muncii şi/sau ale altor factori care susţin competitivitatea externă, creând iluzia unei acumulări de avuţie care poate conduce la formarea unor bule speculative.

În contextul dezvoltării şi amplificării schimburilor internaţionale, economiile ţărilor au devenit interdependente deoarece circulaţia liberă a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalului financiar are o mare influienţă asupra activităţii economice a unei ţări. Aceste mişcări de capital generează fluxuri monetare, fie pentru a efectua plăţi, fie pentru a încasa câştiguri din plasamentele efectuate într-o altă ţară. Toate operaţiunile efectuate de o ţară cu străinătatea implică folosirea cursului de schimb, care influienţează direct balanţa de plăţi externe şi, prin urmare, activitatea economică a unei ţări.

În acest context, cursul de schimb reprezintă un canal important de transmitere a politicii monetare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Cursului de Schimb in Mecanismul de Transmitere a Politicii Monetare.doc