SEPECC-Prototip de Sistem Expert pentru Evaluarea si Clasificarea Creditelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie SEPECC-Prototip de Sistem Expert pentru Evaluarea si Clasificarea Creditelor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Prototipul de sisteme expert SEPECC are ca obiective urmărirea unor plasamente sigure a fondurilor unei bănci comerciale, asigurarea unor garanţii certe,constituirea unor provizioane de risc optime şi informarea managementului despre portofoliul de credite cel mai avantajos.Folosind SEPECC se poate selecta cea mai avantajoasă variantă de plasament capabilă să satisfacă un optim în politica băncii.Suma convenţiilor de credite alcătuieşte portofoliul de credite al unei bănci comerciale.Evaluarea şi clasificarea portofoliilor se realizează cel puţin o dată pe semestru,pe baza datelor reale din bilanţulk contabil,balanţele de verificare ,celelalte raportări trimestriale şi alte documente bancare,dar nu favorizează decizii optime.Baza legală o constituie normele BNR,care prevăd criteriile

- Evaluarea performanţelor financiare ale clientului

- Capacitatea clientului de onorare a datoriei la scadenţă.

Există 5 clase de credite: STANDARD, ÎN OBSERVAŢIE,SUB-STANDARD, ÎNDOIELNIC, PIERDERE.

Dupa evaluarea performanţelor financiare ale clientului,creditele se repartizează în următoarele 5 categorii :

- Categoria A-dacă performanele financiare sunt foarte bune şi permit plata la scadenţă a ratelor şi dobânzilor aferente,iar în perspectivă performanţele financiare se menţin la un nivel ridicat.

- Categoria B-dacă performanţele financiare sunt bune sau foarte bune dar nu se pot menţine la acest nivel pe o perioadă mai lungă.

- Categoria C- dacă performanţele financiare sunt satisfăcătoare dar au o tendinţă de înrăutăţire.

- Categoria D- dacă performanţele financiare sunt scăzute şi ciclice la intervale scurte.

- Categoria E-dacă performanţele financiare indică pierderi,iar în perspectivă nu pot fi plătite ratele de rambursat şi dobânda.

Încadrarea în una din aceste categorii se face în funcţie de următoarele criterii de evaluare a performanşelor financiare:

1. Indicatori de performanţă financiară

- Grad de îndatorare

- Lichiditate imediată

- Solvabilitate patrimonială

- Rentabilitate

- Grad de acoperire a cheltuielilor din venituri.

2. Factori calitativi

- Managementul întreprinderii

- Profil de activitate/ramură

- Asigurarea cu materii prime

- Asigurarea desfacerii

- Perspectiva performanţei financiare

- Alţi factori

3. Tipul garanţiilor materiale pentru operaţiunea bancară

- Garanţii materiale din clasa de importanţă I

- Garanţii materiale din clasa de importanţă II

- Alte garanţii

4. Serviciul datoriei

- BUN-dacă ratele şi dobânzile se plătesc la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 7 zile

- SLAB-dacă ratele şi dobânzile se plătesc cu întârziere de până la 30 de zile

- NECORESPUNZĂTOR-dacă ratele şi dobânzile se plătesc cu întârziere mai mare de 30 de zile.

Pentru fiecare clasă de credite ,banca este obligată să-şi constituie provizioane specifice.

Indicatorii de performanţă financiară se calculează cu relaţiile:

Gradul de îndatorare =

Lichiditatea imediată=

Unde Active lichide=casa +disponibil în conturi+ CEC-uri cu limită de sumă+ facturi neîncasate

Datorii pe termen scurt=credite + obligaţii faţă de terţi

Fisiere in arhiva (1):

  • SEPECC-Prototip de Sistem Expert pentru Evaluarea si Clasificarea Creditelor.doc

Alte informatii

Prezentul referat descrie modul de lucru al SEPECC, prototip de sistem expert folosit pentru evaluarea si clasificarea creditelor bancare.